UU-brede cursus Open-Source Global Justice Investigations Lab weer open voor registratie

Wil je digitale onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en meehelpen aan een betere toekomst? Schrijf je dan in voor het Open-Source Global Justice Investigations Lab. Na een zeer succesvolle pilot vorig jaar, vindt deze UU-brede interdisciplinaire cursus over digitaal open-source onderzoek voor de tweede keer plaats in periode 2 en 3, 2024-2025.

Het bestrijden van desinformatie

Ondanks uitgebreide internationale inspanningen worden mensenrechten en milieubeschermingsverdragen dagelijks geschonden. Terwijl nieuwsorganisaties en onafhankelijke verslaggevers ons proberen te informeren over dergelijke schendingen, hebben hedendaagse digitale technologieën de productie en verspreiding van mis- en desinformatie sterk bevorderd. Het is van cruciaal belang dat we digitale onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en leren, zodat we informatie over hedendaagse wereldwijde conflicten en milieudelicten kunnen beoordelen en blootleggen.

Wat kun je verwachten?

In deze cursus leer je hoe je open-source materiaal zoals nieuwsberichten, berichten op sociale media en satellietbeelden kunt identificeren, verzamelen, documenteren, verifiëren, analyseren en evalueren. Het doel is om maatschappelijke partners te helpen bij hun inspanningen om mensenrechten over de hele wereld te beschermen. Deze cursus brengt UU-experts, internationale gastsprekers en gerenommeerde open-source onderzoekers van onder andere Bellingcat bij elkaar, die allemaal bereid zijn je fundamentele vaardigheden bij te brengen en je te helpen met intellectuele en technologische uitdagingen. Tijdens de cursus werk je samen met medestudenten en een maatschappelijke partner om een prangend probleem te onderzoeken en publiekelijk verslag te doen van je bevindingen.

Cursusdetails

  • Open voor BA- en MA-studenten van alle faculteiten;
  • Wordt gegeven in studieperiode 2 en 3, voor een totaal van 7,5 EC;
  • Gevraagde tijdsinvestering is 10 uur per week, zodat je cursusactiviteiten kunt combineren met die van reguliere vakken in je BA/MA-programma;
  • Cursusbijeenkomsten voorlopig gepland op woensdagmiddagen en vrijdagochtenden (ter bevestiging);
  • Voertaal is Engels;
  • De deadline voor aanmelding is 28 juni, 23:59 CET.

Ga voor meer details, waaronder hoe je je kunt aanmelden, naar de website van het Open-Source Global Justice Investigations Lab website.