30 juni 2021

Utrecht Summer School

Utrecht Summer School UCU

Pop-up evenementen voor de stad en daarbuiten

'Morgen maken we samen', dat is het lustrumthema van dit jaar. In juli en augustus verzorgt de Utrecht Summer School, samen met haar partners, een aantal pop-up evenementen. Deze programma's hebben met elkaar gemeen dat ze de deelnemers meenemen van het verleden naar de toekomst. Ontdek samen met ons delen van de stad die je nog niet eerder hebt gezien - en leer de stad vanuit een ander perspectief te bekijken. 

Als er ooit een stad is geweest die verhalen te vertellen heeft, dan is het Utrecht wel. Utrecht, dat in 1122 stadsrechten kreeg, ontwikkelde zich van een ommuurde stad in de Middeleeuwen tot de open stad die het nu is. Het heeft zijn ups en downs gehad, net als elke andere stad. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een van de Utrechtse grachten in de oude stad dichtgemetseld voor de aanleg van een 12-baans snelweg. Dit werd al snel gezien als een grote fout, omdat er geen rekening werd gehouden met het verleden van de stad. Onlangs is het kanaal echter weer in ere hersteld. De binnenstad is weer omgeven door water en groen in plaats van asfalt en uitlaatgassen.

Het is precies dit ongelukkige voorbeeld van a-historisch denken, gebaseerd op de wens om het verleden uit te wissen, dat ons ertoe heeft gebracht een programma op te zetten waarin we expliciet proberen het verleden mee te nemen in ons denken over de toekomst: "Het verleden is de opmaat".