1 mei 2017

USBO filmreeks Science & Fiction: Mind the Gap

Science & Fiction: Mind the Gap

Prikkelende wetenschap en films van betekenis komen samen in de filmreeks Science & Fiction: Mind the Gap. Op vier avonden laten filmtheater Louis Hartlooper Complex en de Universiteit Utrecht bijzondere films zien die je aan het denken zetten. Dit jaar over de groeiende kloof in onze samenleving. Wetenschappers houden een korte inleiding over verschillende facetten van die kloof en na afloop kunnen bezoekers daarover met hen in gesprek. Science & Fiction: Mind the Gap gaat van start op 16 mei met Elena (Andrey Zvyagintsev, 2011) en een inleiding door hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers. De reeks wordt op 4 juli afgesloten met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Science & Fiction: Mind the Gap

Steeds vaker zijn er groepen in de samenleving die elkaar nauwelijks ontmoeten, niet begrijpen of tegenover elkaar staan. Aan beide zijden van een kloof. De kloof tussen politiek en burgers. Tussen hoge en lage inkomens. De kloof tussen hoger en lager opgeleiden en de bijbehorende kansen op werk, invloed en het gevoel erbij te horen in de samenleving. De generatiekloof, die onverwacht politieke gevolgen kan hebben (Brexit). En wat dacht u van de kloof tussen stad en platteland, kosmopolieten en nationalisten, vrijdenkers en fundamentalisten? Zijn dit verschijningsvormen van hetzelfde fenomeen? In ieder geval zien we uitgesproken polarisatie in discussies over maatschappelijke issues. Hoog tijd dus om de verschillende facetten van de kloof te verkennen en ons af te vragen of we hem nog kunnen overbruggen. Mind the Gap.

Science & Fiction: Mind the Gap is een initiatief van het Utrechtse filmtheater Louis Hartlooper Complex en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Mind the Gap is de achtste editie van de reeks.

Programma

  • 16 mei, 19.00 uur: Elena (Andrey Zvyagintsev, 2011). Inleiding: prof. dr. Joop Schippers. Hij zal onder andere ingaan op de kloof tussen arm en rijk.
  • 30 mei, 19.00 uur: Looking for Eric (Ken Loach, 2009). Inleiding: prof. dr. Mark Bovens. Mark Bovens zal meer vertellen over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden.
  • 13 juni, 19.00 uur: Welcome (Philippe Lioret, 2009). Inleiding: dr. Karin Geuijen. Zij belicht de toenemende polarisatie in maatschappelijke discussies zoals die over het vluchtelingenvraagstuk.
  • 4 juli, 19.00 uur: Pride (Matthew Warchus, 2014). Inleiding: prof. dr. Kim Putters. Kim Putters stelt dat er niet sprake is van één bepaalde kloof maar van meerdere scheidslijnen in de samenleving, die ook veranderen met de tijd.

Meer informatie

Meer over de films, inleiders en filmreeks: www.uu.nl/usbo/sciencefiction

Locatie: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht

Kaartjes: verkrijgbaar aan de kassa van Louis Hartlooper Complex