8 december 2020

Update van het stagebureau

Gedurende de afgelopen periode zijn we weer druk bezig geweest met het werven van stages voor Professional in Praktijk 1 en 2 (PiP1 en PiP2). Voor bijna alle stages in de bovenbouw zijn voldoende plekken gevonden. Dit betekent dat veel studenten al via de stagetool geplaatst zijn en hierover zijn geïnformeerd. Ben je geplaatst? Neem dan zo spoedig mogelijk (binnen een week) contact op met je stageschool voor een kennismakingsgesprek.  

Ook voor PiP1a/b zijn we volop met de werving bezig. Vanwege Corona is het komend semester lastiger; het stageaanbod op scholen is minder groot dan voorheen. Daarom is het stagebureau druk bezig met bijwerven, om iedereen zo spoedig mogelijk een stageplek te kunnen toebedelen. We verwachten voor de kerstvakantie het grootste gedeelte van de studenten te hebben geplaatst op een school; een deel zal in de loop van januari meer horen. Houd je mailbox en de stagetool dus in de gaten!
 
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn (ook over stagetool), mail dan gerust naar stagebureau.gst@uu.nl.