14 januari 2019

Update Tramlijn Utrecht Science Park

Vanaf maandag 14 januari wordt er een begin gemaakt met het slijpen van de rails van de Uithoflijn tussen Jaarbeursplein en P+R Utrecht Science Park. Dit is nodig om ze klaar te maken voor de proeffase van de Uithoflijn. Later dit jaar volgen er opleidings- en testritten. In dit bericht lees je er meer over.

Slijpwerkzaamheden

De rails vanaf de Padualaan tot aan het UMC Utrecht worden in het weekend van 19 januari geslepen, tussen 8.00 en 16.00 uur. Vanaf UMC Utrecht tot en met de P+R Utrecht Science Park zijn werkzaamheden op werkdagen overdag buiten de spits. Het werk duurt ongeveer twee weken en kan geluidsoverlast opleveren.

Proeffase start begin februari

In februari start de proeffase en gaan de trams overdag rijden. Tijdens deze fase mogen er nog geen reizigers mee. Trambestuurders leren tijdens opleidingsritten de trambaan kennen. Er wordt ook getest of alle betrokken organisaties goed kunnen omgaan met verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld een boomtak op de trambaan. De kruisingen worden geregeld met verkeers- en/of waarschuwingslichten. Een tram kan niet uitwijken en heeft altijd voorrang.

Opleidings- en testritten

Opleidingsritten zijn tot en met de zomer op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur. De eerste weken gebeurt dat met twee trams, daarna rijden er vier trams. Bij twee trams is er ongeveer elk half uur een tram per richting te verwachten. Bij vier trams is dat ongeveer elk kwartier een tram per richting. Er staan twintig testen met verschillende (nood)situaties ingepland waarbij hulpdiensten ook deelnemen. Deze testen zijn overdag buiten de spits tot half april, ook in het weekend.

Testen van de dienstregeling

In april en mei wordt er een start gemaakt met het testen van de dienstregeling. Het begint met acht trams per uur per richting, daarna twaalf trams en later met zestien trams. Dan wordt ook in de weekenden gereden.