15 november 2019

Update over toegangscontrole Universiteitsbibliotheek binnenstad en Driftpanden

Informatie over de Universiteitsbibliotheek Binnenstad van de Universiteit Utrecht

Om een gastvrij en veilig verblijf in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (UBB) en aangrenzende Driftpanden (Drift 21, 23 en 25) te kunnen garanderen voor medewerkers, studenten en bezoekers is het toegangsbeleid van deze locatie sinds maandag 11 november tijdelijk aangepast. Na 14.00 uur krijg je alleen toegang tot deze panden op vertoon van een geldig identiteitsbewijs of geldige collegekaart. Dit blijft voorlopig nog zo. Wel blijkt na een week monitoren dat een ruimere toegang tot de panden mogelijk is: de UB en de Driftpanden zijn met ingang van 18 november toegankelijk via de hoofdingang, de fietsenkelder en het voorplein. De toegang tot de UBB vanuit de fietsenstalling Keizerstraat blijft nog gesloten.

Overlast door groepen jongeren

Aanleiding voor de maatregelen zijn groepen jongeren die al langere tijd voor grote overlast zorgen in de UBB en Driftpanden. Allerlei eerdere maatregelen hebben helaas tot nu toe nog onvoldoende effect gehad. Daarom voelt de UU zich genoodzaakt tot bovenstaande maatregelen over te gaan. We begrijpen dat de eventuele overlast van de toegangscontrole vervelend kan zijn, maar rekenen ook op begrip hiervoor. De UU vindt het belangrijk dat medewerkers, studenten en bezoekers veilig en rustig in de bibliotheek kunnen werken en studeren.

Ingangsdatum en vervolg

De maatregelen zijn vooralsnog tijdelijk. Er wordt gemonitord wat de effecten van de maatregelen zijn en er wordt gekeken naar eventuele structurele veiligheidsmaatregelen.