24 september 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hopelijk gaat het goed met iedereen. Hierbij voorlopig de laatste wekelijkse updatemail.

 

Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben neemt de verspreiding van het COVID-19 virus helaas weer in rap tempo toe. Hier merken we nu en in de komende periode ongetwijfeld in toenemende mate de consequenties van voor onderwijs en coschappen. We willen jullie dan ook dringend verzoeken om je vooral aan alle COVID-19 maatregelen te houden, zowel tijdens onderwijs/coschappen, als in je privé situatie. We gaan daar in deze mail nader op in. Verder zijn er afgelopen maanden diverse versoepelingen geweest voor ingangseisen voor onderwijs, om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige van deze versoepelingen komen te vervallen. We gaan hier in deze mail verder op in.

Tot slot willen we jullie aandacht vragen het Landelijk Coordinatiecentrum Patient Spreiding dat hulp zoekt van studenten.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Onderwijs en toetsing
In de persconferentie van afgelopen vrijdag was te horen dat de maatregelen rondom groepsbijeenkomsten in (onder andere) de regio Utrecht weer worden aangescherpt. Voor onderwijs en toetsing op locatie geldt een uitzondering. Onderwijs en toetsing op locatie met meer dan 50 personen kan doorgaan, maar staat en valt bij naleven van de regels door een ieder.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving willen we je verzoeken om bij een toets in de UU gebouwen 15 i.p.v. 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Dit om de drukte te spreiden. 

Oproep naleven COVID-maatregelen
Op dit moment komen studenten in diverse steden negatief in het nieuws in verband met corona-uitbraken onder studenten.

De opleiding dankt alle studenten die zich goed aan de RIVM richtlijnen hebben gehouden.
We willen een dringend beroep doen op jullie allemaal om je aan de richtlijnen van het RIVM te (blijven) houden. Als jullie je niet conformeren aan deze richtlijnen (zowel in studieverband als in privéverband) kan dat directe gevolgen hebben voor de studievoortgang van de complete opleiding, bijvoorbeeld doordat fysiek onderwijs of coschappen gestaakt moeten worden. Pak alsjeblieft je verantwoordelijkheid om te zorgen dat wat met veel moeite tot stand is gekomen kan blijven bestaan.

We verwachten hierbij het volgende van je:

 • Check of je naar fysiek onderwijs mag komen (zie onder);
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
 • Heb geen lichamelijk contact met elkaar, zoals handen schudden, elkaar omhelzen.
 • Specifiek voor onderwijs en toetsing:
 • Volg de aangegeven looproutes;
 • Luister naar de surveillanten en volg hun aanwijzingen op.

Wat te doen als je incidenteel of structureel onderwijs mist?
Doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit gaat. Beantwoord de vijf vragen van deze checkkaart, om te zien of je naar de universiteit mag komen. Blijf thuis als de check dat aangeeft, zo houd je je medestudenten en medewerkers gezond en de universiteit geopend. 
Als je onderwijs of een tentamen op locatie niet kunt bijwonen in verband met klachten, meld je dan bij de studieadviseur: adviseurs@umcutrecht.nl
In dit stroomschema lees je wat de verdere procedure is.
Vanuit de opleiding doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor gemist onderwijs of tentamens vanwege COVID-redenen.

Aanpassing eerdere versoepeling toegangseisen onderwijs t.a.v. de ASAS
Gedurende het collegejaar 2020-2021 blijven de volgende vakgebieden geaccepteerd worden als ASAS, voor 2021-2022 zal t.z.t. beoordeeld worden of dit nog nodig is, of dat de reguliere afspraken weer gaan gelden:

 • Anesthesiologie
 • Dermatologie
 • KNO
 • Neonatologie
 • Sociale geneeskunde (jeugdgezondheidszorg, verstandelijk gehandicapten, bedrijfsgeneeskunde of andere stages met daadwerkelijk patiëntencontact)
 • Sportgeneeskunde
 • Aangevuld met: Intensive Care en nucleaire geneeskunde

 Webinar jaar 1 – SUMMA Tech
We willen jullie nogmaals wijzen op de webinar voor studenten van SUMMA jaar 1, die  geïnteresseerd zijn in SUMMA Tech.
Dr. Magdalena Lorenowicz (coördinator SUMMA Tech) en ik organiseren op vrijdag 2 oktober 2020 om 16:00 uur voor jaar 1 studenten een webinar met uitleg over de SUMMA Tech track.
De weblink zal aan de studenten van jaar 1 worden verstuurd komende week.

 

Reserveren paarse cabines Studielandschap

Het Studielandschap is gedeeltelijk en alleen op reservering open. Wil je één van de paarse cabines op de 2e en 3e verdieping van het HvdB reserveren om te studeren? Doe dit dan via: https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_SLSr

Griepvaccinatie

Bescherm onze patiënten. Zorg voor elkaar. Haal de griepprik. Juist nu!

Alle medewerkers en studenten van het UMC Utrecht kunnen van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020 het jaarlijkse griepvaccin halen. Alleen samen kunnen we (kwetsbare) patiënten en elkaar beschermen tegen virussen, zoals het griepvirus. Door met elkaar een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen we besmetting van virussen zo veel mogelijk voorkomen. Gelukkig is voor het griepvirus een vaccin beschikbaar en kun je hem eenvoudig halen, ook als je thuiswerkt.

Waar en wanneer?

Maandag 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober 2020

 • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur op het lift/beddenplein B.01
 • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur in de centrale hal van het WKZ

Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

 • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur bij de ‘Pitsstop’, H.00
 • Maandag 12 oktober en dinsdag 13 oktober 2020 in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

 • Dagelijks van 7.30 uur - 17.30 uur in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw

Voor de thuiswerkers: welkom in de Bolognazaal
De griepprik is voor iedereen en natuurlijk ook beschikbaar voor de studenten die vanuit huis werken. Je kunt jouw griepprik halen op de locatie buiten het ziekenhuis, namelijk in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw.

Haal je elders het griepvaccin, geef dan altijd je studentennummer door aan griepvaccinatie@umcutrecht.nl, zodat het meegenomen kan worden in de analyse. 

Healthy Minds programma: aandachtstraining en zelfzorg

Op woensdag 30 september starten we weer met een derde ronde Healthy Minds.

In deze cursus leer je digitaal in 7 weken samen met studenten om de technieken van mindfullness toe te passen op jouw leven. Tijdens de cursussen word je begeleid door Dave van der Kruijssen (arts/onderzoeker) en Kirsten Reuchlin (psycholoog). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Healthyminds app. De methode is gebaseerd op neurowetenschappelijk onderzoek van de University of Wisconsin-Madison . Je leert  je bewuster te zijn van je gedachten en gevoelens tijdens je studie, je coschappen, deze periode van COVID-19 of tijdens het studeren.

Kijk voor meer informatie op: https://students.uu.nl/nieuws/healthy-minds-programma-voor-studenten-aan...

Geneeskunde studenten gezocht voor het LCPS

Vanuit het LCPS (landelijk coördinatiecentrum patiënten spreiding Zeist) is er licht alarm geslagen omdat de COVID-19-besmettingen momenteel in een rap tempo oplopen. In één regio is er al een verzoek gekomen voor het spreiden van patiënten en dit verzoek is ondertussen al bovenregionaal. Zij zijn op zoek naar studenten die willen helpen. Voor meer informatie zie: https://students.uu.nl/nieuws/gnk-studenten-gezocht-voor-het-lcps

Tot slot

Laten we verder hopen dat de zogenaamde tweede golf goed hanteerbaar zal blijven.Blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen