21 augustus 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij na enkele weken weer een reguliere wekelijkse update. We hopen dat jullie ondanks alle COVID-19 gerelateerde beperkingen toch een fijne zomer hebben gehad en uitgerust en geïnspireerd aan dit studiejaar van de opleiding zullen beginnen

Stand van zaken onderwijs

Er zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het meeste van het onderwijs zal echter online worden aangeboden. In het rooster is rekening gehouden dat je een timeslot reistijd moet hebben tussen onderwijs op locatie en onderwijs dat online plaats vindt en thuis gevolgd moet kunnen worden.

CRUX 4 toets: 3 september

Op 3 september is er voor 125 studenten capaciteit om deze toets fysiek in het Educatorium af te nemen. Studenten die voor de Crux 4 toets van 6 augustus een onvoldoende gehaald hebben komen in ieder geval in aanmerking voor een plaats. Als zich meer dan 125 studenten inschrijven voor deze toets, dan wordt er gekeken naar een andere oplossing. Indien er geen andere oplossing mogelijk is zal er geloot moeten worden. De eerstvolgende CRUX4 toets zal plaats vinden in oktober. 

Inschrijven: de uiterste inschrijfdatum voor de toets van 3 september is 26 augustus. Als je aan deze toets mee doet, moet je je weer inschrijven voor de bachelor op Studielink per 1 september. Dus ook als het je laatste toets van de bachelor is.

Financiën

Vanwege het coronavirus en daardoor mogelijke studievertraging, heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. Voor jullie geldt, net als voor alle andere studenten in Nederland, het landelijk beleid voor compensatieregelingen. De meest actuele informatie over deze regelingen vind je op de studentensite en op de site van DUO.  https://students.uu.nl/praktische-zaken/de-coronacrisis-wonen-en-geldzakenhttps://duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp

Minors

We proberen studenten die nu misschien te laat zijn voor inschrijven voor een minor graag te helpen. Meld je dan snel bij de studieadviseurs.

In- en uitschrijven

Je kunt uitschrijven voor de bachelor als je deze hebt afgerond. Op het moment dat de master start, kun je je weer inschrijven.

Vragen

We begrijpen dat jullie met veel vragen zitten en dat jullie die uiteraard graag zo snel mogelijk beantwoord zien. Het is dan handig als je je vraag direct op de juiste plek stelt. Daarom hierbij een overzicht waar je met welke vragen terecht kan. Houdt er rekening mee dat je vraag door de drukte mogelijk niet direct beantwoord wordt.

Coschappen

WEL:

  • Fouten in het rooster (overlap tussen blokken/LINKS, indeling voor een vak dat al gevolgd is, geen onderwijs volgen).
  • Concrete ruilverzoeken met toestemming van beide studenten.
  • Inschrijvingen in Osiris (voor nu zal het echter enkele weken duren voordat alles correct in Osiris staat).

NIET:

  • Voor wachtlijstverzoeken.
  • Indien geen indeling voor rest van het collegejaar.

STIP
Algemene vragen en vrijwel alle administratieve zaken.

Studieadviseurs
Studie informatie, ondersteuning bij: studievertraging, studieplanning, twijfels over studiekeuze, ziekte, persoonlijke omstandigheden, bemiddeling examencommissie of docenten, in- en uitschrijven.

Blok- en Link secretariaten
Hier kun je terecht met specifieke vragen over het onderwijsblok of link, waarvoor je ingeroosterd bent.

Opleidingscoördinator
Overkoepelende problemen, of als je via de reguliere routes vastloopt.

Herstart telefonisch spreekuur Studieadviseurs

De studieadviseurs hebben augustus weer een telefonische spreekuur. Het is voor dit spreekuur niet nodig om een afspraak te maken, je kunt ons bellen op de volgende momenten:

  • Maandag: 16.00-17.00u (Ineke Steenhoek; BMW, GNK en SUMMA)
  • Woensdag: 15.00-16.00u (Ariët van Laar; GNK en SUMMA)
  • Vrijdag: 15.00-16.00u (Jaco de Fockert-Koefoed; BMW, GNK, BMS (MSc) en KGW)

Het nummer van het telefonisch spreekuur is 088-7568515. We hopen je binnenkort te spreken. Mocht je ons op een ander moment willen spreken dan kun je ook een online afspraak met een van ons maken. Gebruik daarvoor de planner van jouw opleiding:
BSc/MSc Geneeskunde
MSc SUMMA

Thuis blijven bij klachten en quarantaineregelingen

Heb je klachten die passen bij het coronavirus, heb je een huisgenoot met klachten, of geldt voor jou het dringende quarantaine advies na verblijf in het buitenland? Blijf dan thuis en kom niet naar de universiteit of naar evenementen op locatie. De UU biedt in dit geval online alternatieven waar je aan kunt deelnemen. Klik hier voor meer informatie over wanneer thuis te blijven.

 

Ik wens jullie allemaal heel veel succes met je onderwijsblokken en coschappen, of anders hoop ik dat het jullie lukt om wachttijden zo goed mogelijk in te vullen. We blijven werken aan de uitbreiding van de coschapcapaciteit, maar het blijven helaas onzekere tijden. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat een eventuele tweede COVID-19 piek zo min mogelijk impact op jullie opleiding zal hebben. Fijn weekend.

 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen