21 augustus 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij na enkele weken weer een reguliere wekelijkse update. Hopelijk zijn jullie de extreem hete dagen in Nederland goed doorgekomen!

Afgelopen weken zijn de roosters van M1 en M2 bekend gemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn er veel vragen binnen gekomen. In de mail van 6 augustus hebben we hebben geprobeerd een zo goed mogelijke toelichting te geven op de indelingscriteria voor de roosters,  omdat er toch nog veel vragen leefden, is er gisteren een webinar georganiseerd. Dank aan alle studenten die hierbij aanwezig waren. We begrijpen dat niet iedereen in de gelegenheid was om de webinar bij te wonen. Daarom is in deze mail een korte samenvatting opgenomen van de belangrijkste punten die besproken zijn.

Webinar 20 augustus

Uitgangspunten indeling:

 • Er zijn meer coassistenten dan coschapplekken.
 • Hierdoor zijn er wachttijden en is er helaas minder flexibiliteit mogelijk, dit vinden we vanuit de opleiding ook heel vervelend.
 • Het uitgangspunt bij het indelen is geweest om zo veel mogelijk studenten zo min mogelijk vertraging op te laten lopen.
 • Blokken zijn waar mogelijk door gegaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten konden blijven studeren en om later op in het rooster ruimte te creëren om coschappen in te halen.
 • De zomerperiode is zo veel mogelijk om gebruikt afgebroken links zo snel mogelijk te kunnen afronden
 • Capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk om achterstanden weg te werken
  Deze  uitbreiding wordt bereikt door aanpassing van de LINK’s, locaties zelf hebben geen hogere capaciteit beschikbaar. We denken jullie met de aangepaste LINK coschappen ook goed voor te kunnen bereiden op een waarschijnlijk definitief veranderd zorglandschap (waarbij er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt zal gaan worden van online en e-consulten) en daarmee jullie een volwaardige opleiding te bieden.
 • In overleg met de Examencommissie worden toelatingseisen voor verschillende jaren en vakken aangepast om wachttijden op te vullen door keuzestages, STARTblok en wetenschapsstages eerder te kunnen volgen.
 • Het bekend maken van het rooster van eind juli duurde lang. De coschap capaciteit veranderde per dag, de indelers hebben zo lang mogelijk gewacht om een zo accuraat mogelijk beeld te hebben van de capaciteit. En om zoveel mogelijk studenten een indeling te kunnen geven.

Toelichting indelingscriteria:

 • Studenten die vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, zoals gemeld bij de studieadviseur, aanspraak maken op een specifieke plaatsing.
  Indelers krijgen geen details over waarom studenten hier aanspraak op maken. Studieadviseurs schatten dit zelf in. Elk verzoek wordt uitgebreid bekeken, niet ieder verzoek wordt zomaar toegekend.
 • Studenten die een eventuele vrije periode tot zij zijn ingedeeld worden voor een blok of LINK niet of zeer lastig kunnen vullen met ander onderwijs.
 • Studenten die een LINK moeten inhalen die ze in 19/20 niet hebben kunnen doen.
  Hier is ook gekeken of mensen nog keuzestages en/of andere naar voren te halen vakken open hadden staan.
 • Overige studenten die recht hebben op een indeling voor de master.
  We kunnen nu niet voor iedereen plek bieden om dit masterjaar compleet te lopen. Mensen kunnen nog een indeling verwachten voor de tweede helft van het jaar.  Als je nu niet bent ingeroosterd tot januari is de kans klein dat je alsnog voor deze periode een indeling ontvangt.

Gedurende de wachttijd kun je andere activiteiten ondernemen (uitschrijven, werken, een minor etc.). Je komt NIET onderaan de indelingslijst te staan. De indelers proberen in oktober een complete indeling te maken voor iedereen. Het is een uitermate complexe puzzel en lastig om met alle wensen rekening te houden.

Financiën

Vanwege het coronavirus en daardoor de mogelijke studievertraging, heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. Voor jullie geldt, net als voor alle andere studenten in Nederland, het landelijk beleid voor compensatieregelingen. De meest actuele informatie over deze regelingen vind je op de studentensite en op de site van DUO.  https://students.uu.nl/praktische-zaken/de-coronacrisis-wonen-en-geldzaken en https://duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp

In- en uitschrijven

Je kunt je met ingang van elke maand uitschrijven. Voor elke resterende maand van het studiejaar wordt dan een twaalfde deel van het collegegeld terugbetaald (of niet meer geïnd), tenzij je voor één of meer andere opleidingen ingeschreven wilt blijven staan. Schrijf je je per 1 juli of 1 augustus uit, dan wordt er geen collegegeld gerestitueerd.
Hou er rekening mee dat uitschrijven consequenties heeft voor je studiefinanciering en voor je OV-reisproduct. Je solis-ID blijft nog wel actief tot 180 dagen na je uitschrijving.  Alle informatie vind je op https://students.uu.nl/praktische-zaken/in-en-uitschrijving. Bij problemen met in en uitschrijvingen, meld je bij de studieadviseurs.

Minoren

Kan je niet deelnemen aan een minor? De studieadviseurs adviseren je graag over hoe je de maanden, dat je geen geneeskunde onderwijs kan volgen, in kan vullen. Of hoe je een andere minor kan volgen.

UVT 31 augustus en 14 september

Zoals al aangekondigd in de mail van 18 augustus hierbij meer informatie over de komende twee UVT’s.

Ingangseisen: Besloten is om de ingangseisen voor de UVT-1 en UVT-2 niet aan te passen. Dit heeft zowel logistieke als inhoudelijke redenen. De vragen van de UVT zijn afgestemd op zowel de leerdoelen van het blokonderwijs, als van het coschaponderwijs. Studenten die niet in de gelegenheid zijn geweest om hun coschappen te volgen, missen daardoor een belangrijk deel van het onderwijs om voldoende voorbereid te kunnen zijn op de UVT.

Capaciteit: Er is op 31 augustus voor 200 studenten capaciteit om de toets fysiek in het Educatorium af te nemen. Op 14 september is de capaciteit groter, 311.
Waarschijnlijk kunnen we 50 extra studenten de mogelijkheid bieden om de UVT van 31 augustus online via proctoring te maken. We hopen en verwachten hiermee te kunnen voorkomen dat er geloot moet worden. Het is nog niet 100% zeker dat dit gaat lukken, maar gezien het korte tijdbestek willen we toch graag vast bij jullie inventariseren welke studenten geïnteresseerd zouden zijn om de toets online te maken.
Mocht je hiervoor in aanmerking willen komen, stuur dan uiterlijk dinsdag 25 augustus een mail naar GNK-beleidsmedewerkers@umcutrecht.nl.

Inschrijven: Je kunt je voor beide UVT’s inschrijven. Voor de UVT van 31 augustus moet je je voor 24 augustus ingeschreven hebben, voor de UVT van 14 september moet je je voor 7 september ingeschreven hebben (uiterste inschrijfdata zijn dus 23 augustus en 6 september).

Vragen

We begrijpen dat jullie met veel vragen zitten en dat jullie die uiteraard graag zo snel mogelijk beantwoord zien. Het is dan handig als je je vraag direct op de juiste plek stelt. Daarom hierbij een overzicht waar je met welke vragen terecht kan. Houdt er rekening mee dat je vraag door de drukte mogelijk niet direct beantwoord wordt.

Coschappen

WEL:

 • Fouten in het rooster (overlap tussen blokken/LINKS, indeling voor een vak dat al gevolgd is, geen onderwijs volgen).
 • Concrete ruilverzoeken met toestemming van beide studenten.
 • Inschrijvingen in Osiris (voor nu zal het echter enkele weken duren voordat alles correct in Osiris staat).

NIET:

 • Voor wachtlijstverzoeken.
 • Indien geen indeling voor rest van het collegejaar.

STIP
Algemene vragen en vrijwel alle administratieve zaken.

Studieadviseurs
Studie informatie, ondersteuning bij: studievertraging, studieplanning, twijfels over studiekeuze, ziekte, persoonlijke omstandigheden, bemiddeling examencommissie of docenten, in- en uitschrijven.

Blok- en Link secretariaten
Hier kun je terecht met specifieke vragen over het onderwijsblok of link, waarvoor je ingeroosterd bent.

Opleidingscoördinator
Overkoepelende problemen, of als je via de reguliere routes vastloopt.

Herstart telefonisch spreekuur Studieadviseurs

De studieadviseurs hebben augustus weer een telefonische spreekuur. Het is voor dit spreekuur niet nodig om een afspraak te maken, je kunt ons bellen op de volgende momenten:

 • Maandag: 16.00-17.00u (Ineke Steenhoek; BMW, GNK en SUMMA)
 • Woensdag: 15.00-16.00u (Ariët van Laar; GNK en SUMMA)
 • Vrijdag: 15.00-16.00u (Jaco de Fockert-Koefoed; BMW, GNK, BMS (MSc) en KGW)

Het nummer van het telefonisch spreekuur is 088-7568515. We hopen je binnenkort te spreken. Mocht je ons op een ander moment willen spreken dan kun je ook een online afspraak met een van ons maken. Gebruik daarvoor de planner van jouw opleiding:
BSc/MSc Geneeskunde
MSc SUMMA

Thuis blijven bij klachten en quarantaineregelingen

Heb je klachten die passen bij het coronavirus, heb je een huisgenoot met klachten, of geldt voor jou het dringende quarantaine advies na verblijf in het buitenland? Blijf dan thuis en kom niet naar de universiteit of naar evenementen op locatie. De UU biedt in dit geval online alternatieven waar je aan kunt deelnemen. Klik hier voor meer informatie over wanneer thuis te blijven

 

Ik wens jullie allemaal heel veel succes met je coschappen, onderwijsblokken, wetenschapsstage, of anders hoop ik dat het jullie lukt om wachttijden zo goed mogelijk in te vullen. We blijven werken aan de uitbreiding van de coschapcapaciteit, maar het blijven helaas onzekere tijden. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat een eventuele tweede COVID-19 piek zo min mogelijk impact op jullie opleiding zal hebben. Fijn weekend.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth- van Maanen