6 augustus 2020

Update onderwijs in coronatijd

Via deze extra update willen we je van belangrijke informatie voorzien, vooral met betrekking tot de indeling van B3. Het betreft dus informatie die vooral gericht is aan (aankomend) B3 studenten, voor de zekerheid mailen we alle bachelor studenten.

Indelingsmail B3

Enkelen van jullie hebben de volledige indelingsmail voor B3 nog niet ontvangen. Je leest hem hier. Lees de mail goed door.

Randvoorwaarden coschappen

Alvorens te starten met LINK groen, dien je de randvoorwaarden van de coschappen te bespreken met je begeleider.

Machtiging bedrijfskleding

De machtiging bedrijfskleding kun je vinden op: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/onderwijs/stages-coschappen 
We zijn nog in overleg over de mogelijkheid om de machtiging digitaal in te sturen. We informeren je hierover zodra er meer bekend is.

Ik heb PLO nog niet gehaald. De herkansing is pas in oktober, mag ik nu wel mijn vakken volgen?

Vraag hiervoor een uitzondering aan bij de examencommissie. Hoe je dit doet, vind je terug op: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/commissies-bes...
Voor deelname aan LINK groen moet je PLO in elk geval behaald hebben.

Ik heb nog geen indeling voor B3 ontvangen, hoe zit dat?

Helaas hebben we een tekort aan plekken, voornamelijk in LINK groen, doordat we ook nog studenten uit het vorige studiejaar moeten herplaatsen. We kijken naar mogelijkheden om eventueel later in het jaar extra plekken te creëren. Voor nu kunnen we je alleen een indeling geven voor zoveel mogelijk theorieblokken (over het algemeen vanaf week 51 of in het volgend kalenderjaar) en je volgend studiejaar Blok en LINK groen laten volgen. Meld je hiervoor aan via coschappen@umcutrecht.nl, als je dit nog niet gedaan hebt.

Hoe hebben jullie ingedeeld?

We hebben iedereen die voldeed aan de indelingseisen meegenomen met de eerste indelingsronde begin juli. Daarna hebben enkelen van jullie alsnog voldaan aan de indelingseisen. Onafhankelijk van wanneer hier precies aan voldaan is, zijn jullie gerangschikt op basis van totaal behaalde studiepunten en zijn de plekken opgevuld. Het was onvermijdelijk dat sommige mensen daarbij meer geluk hadden dan anderen. Hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat veel van jullie de eventueel opgelopen vertraging kunnen beperken door een soepelere instroom in de master. Echter, op dit moment is de druk op het aantal plekken ook daar nog heel groot, waardoor we geen concrete toezeggingen kunnen doen.

 

We hopen je hiermee verder geïnformeerd te hebben en wensen je veel succes in de komende periode.

 

Mede namens Isabel Thunnissen en Tineke Westerveld,

 

Annet van Royen-Kerkhof, waarnemend opleidingsdirecteur