6 augustus 2020

Update onderwijs in coronatijd

Dit bericht is voor iedereen die ingeschreven staat voor de master óf in 2019-2020 ingeschreven staat voor het laatste jaar van de bachelor. De inhoud is voornamelijk bestemd voor studenten die een indeling voor mastercursussen (M1 en M2) hebben gekregen of verwachten.

Mede naar aanleiding van de indelingen zijn er veel vragen bij ons binnen gekomen. We hopen je met deze e-mail van antwoorden te voorzien. Als je gemaild hebt (naar coschappen, STIP of een ander e-mailadres) en je vraag wordt beantwoord in deze e-mail, dan beschouwen we je e-mail als behandeld.

Ruilverzoeken groep 1-6 LINK rood/paars en 13-18 LINK blauw/geel uiterlijk 9 augustus doorgeven

Je kunt tot en met zondag 9 augustus ruilverzoeken indienen via coschappen@umcutrecht.nl voor:

 • Ma 1: groepen 1 t/m 6 LINK rood en groepen 13 t/m 18 LINK blauw.
 • Ma 2: groepen 1 t/m 6 LINK paars en groepen 13 t/m 18 LINK geel.

Let op! Je kunt jezelf alleen aanmelden als je een ruilpartner hebt. In dat geval dienen jullie beide een mail te sturen over de ruil. Daarbij wordt de ruil nog wel gecontroleerd en kan deze alleen doorgang vinden als dit ook volgens ons past. Over het algemeen betekent dit dat je vrijwel altijd alleen kunt ruilen met iemand die voor dezelfde programmadelen een indeling heeft. Dus bijvoorbeeld: LINK paars inhalers die daarna naar M3 doorstromen en met elkaar willen ruilen. Of mensen die een volledige M1 indeling met elkaar willen ruilen.

Hoe hebben jullie ingedeeld? Waarom is met mij geen rekening gehouden? Waarom zitten mijn groepsgenoten heel ergens anders?

In de voorgaande mails is uitgelegd in welke categorieën wij jullie hebben opgedeeld om de indeling te maken.

We hebben met veel mensen, ook studentvertegenwoordigers, overlegd over vele verschillende scenario’s. We zijn uiteindelijk tot de volgende indelingsoverwegingen gekomen:

 1. Studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals gemeld bij de studieadviseur, aanspraak maken op een specifieke plaatsing.
  - Hiervoor zijn maximaal 12 van de 36 plaatsen van iedere LINK-blok gebruikt, in principe de derde groep van het LINK-blok (dus groep 3, 6, 9 ...)
  - In sommige gevallen is dit aantal tot maximaal 12 aangevuld met nieuwe studenten omdat het onwenselijk is een blok te geven aan maar enkele studenten.
  Dit heeft er óók mee te maken dat we de doorstroom naar volgende studiejaren hiermee enigszins kunnen spreiden en daarmee langzaamaan naar normaal kunnen toewerken.
 2. Studenten die een LINK moeten inhalen en de periode tot starten van de LINK niet kunnen vullen met ander onderwijs.
 3. Studenten die een LINK moeten inhalen.
 4. Alle reguliere studenten die recht hebben op een indeling.
  - Verder is gepoogd rekening te houden met persoonlijke voorkeuren wanneer deze aangegeven zijn, maar dit was dit jaar helaas in beperkte mate mogelijk.
  - LINK groepen, en zeker verdelingen daarbinnen over ziekenhuizen, zijn losgelaten. Globaal is wel voor de inhalers gekeken wanneer ze oorspronkelijk gepland stonden en is die volgorde gepoogd aan te houden, maar ook dat is niet overal gelukt.

 Met bovenstaande lijst hebben we een prioritering gemaakt. Hierin zijn keuzes gemaakt die voor sommige studenten nadeliger hebben uitgepakt dan voor anderen. We begrijpen dat dit oneerlijk kan aanvoelen, maar helaas is dit probleem ook niet geheel voor iedereen oplosbaar.
We hopen hiermee enige duidelijkheid te hebben verschaft. Weet dat er de afgelopen weken door de afdeling coschappen ontzettend hard is gewerkt om in deze lastige situatie de indelingen te maken.

Ik ben ingedeeld in de periode vóór groep 1 van LINK rood/paars of groep 13 van blauw/geel en heb daar een vraag over.

Neem contact op met het betreffende LINK secretariaat. Zij regelen de indeling voor de periode vóór de formele start van het nieuwe collegejaar en kunnen je het beste informeren. Zij zullen je ook benaderen als je eventueel nog wat eerder kunt starten.

Ik heb vorig jaar een deel van een kleurblok gevolgd, maar moest toen stoppen omdat ik een LINK ging herstarten. Wat nu?

In principe kun je instromen in het blok vanaf het moment waar je gestopt bent. Als je dus 3 weken gelopen hebt, ga je verder in week 4 van het blok. Stem dit ook af met het bloksecretariaat en de coördinator – ook over eventuele gemiste onderdelen: het kan zijn dat er bijvoorbeeld nu praktijkonderwijs kan plaatsvinden wat je destijds niet hebt kunnen volgen.

Er zitten (door de corona crisis of mijn indeling) teveel weken tussen mijn blok en LINK. Mag ik nu wel starten?

Het is begrijpelijk dat niet altijd de normaal gestelde termijn van maximaal 12 weken kan worden gehaald. Dit zal dus in principe niet betekenen dat je niet kunt starten. De coördinator kan je eventueel extra voorbereiding aanbieden. Dit zal ook deels gebeuren door middel van eventuele PLO crashcourses of onderwijs tijdens de LINK zelf. Langzaamaan proberen we meer toe te werken naar een verkorting van de blok-LINK periodes. Dit is ook mede de reden dat we jullie in de meeste gevallen niet meer in zullen delen voor een blok wanneer er geen kans is om daarna redelijke snel de LINK te kunnen doen.

Er zijn vorig jaar delen van mijn onderwijs uit mijn kleurblok geschrapt door corona. Wanneer moet ik dit inhalen? Krijg ik nu wel toegang tot volgend studiejaar? Moet ik een crashcourse doen?

Dit zal per blok verschillen en moet deels ook nog uitgedacht worden. Als je uitgenodigd wordt voor een LINK in het komende studiejaar, wordt je mogelijk nog uitgenodigd voor een crashcourse voorafgaand aan je LINK.

De toelatingseisen worden soepeler gehanteerd. Dat jij geen onderwijs hebt kunnen volgen omdat het niet aangeboden werd, zal voorlopig geen belemmering zijn om bijvoorbeeld naar M2 door te stromen of met het Startblok te kunnen starten.

Ik heb nog geen indeling gehad voor een blok, een LINK, of een heel jaar?

We zijn voor een deel nog bezig met de indelingen voor de tweede helft van het jaar. Hierbij werken we ook aan capaciteitsvergroting. We hopen je uiterlijk in oktober hier meer duidelijkheid over te geven.

Als je nu niet bent ingedeeld voor één van de groepen, die vóór 1 januari 2021 start met de LINK, is het onwaarschijnlijk dat je nog ingedeeld kunt worden voor één van die groepen.

Wat als er ergens een plekje vrijkomt, kan ik op de wachtlijst daarvoor?

We zijn aan het nadenken over hoe we vrijkomende plekken toch gevuld kunnen krijgen. Hoogstwaarschijnlijk zullen we gericht studenten, in de meeste gevallen inhalers, gaan benaderen om deze plekken in te vullen. De betreffende studenten zijn bekend bij Onderwijszaken. Het is dus niet nodig om je hiervoor aan te melden.

Hoe kan ik mijn vrije periode invullen?

 • Een keuzestage M1, M2 of gecombineerde M1+M2 wetenschappelijke stage lopen (zie volgende item voor meer informatie).
 • Als M2 student kun je daarnaast vast starten met het startblok (zie hieronder), of je wetenschappelijke stage.

Hoe regel ik een keuzestage M1/M2?

Zie de informatie op: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/keuzeonderwijs-master
In principe wordt je hiervoor in de komende weken in Osiris ingedeeld op een passend blok (voor mensen die een heel masterjaar indeling krijgen het blok wat normaliter voor je in het jaarrooster staat). Als je hiervan afwijkt, geeft dit dan door aan coschappen@umcutrecht.nl

Kan ik nog meedoen met startblok P1/P2?

Voor startblok P1 is de inschrijving definitief gesloten – het startblok zit vol.
Voor startblok P2 verlengen we de inschrijving t/m 16 augustus. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar coschappen@umcutrecht.nl. Dit betekent niet direct dat je toegelaten bent, maar wel dat je op onze lijst komt te staan en later bericht krijgt. In principe krijgen alleen mensen toegang die:

 • Heel M1 gedaan hebben (inclusief keuzeonderwijs)
 • Geen indeling voor beide LINKs van M2 hebben gekregen
 • Mensen die alleen nog één LINK hoeven in te halen krijgen in principe voorrang indien de maximumcapaciteit overschreden wordt.
  Studenten die het startblok P2 volgen krijgen hun indeling voor jaar 3 uiterlijk begin september te horen.

 
We hopen jullie hiermee verder geïnformeerd te hebben en wensen jullie veel succes in de komende periode.
 
Mede namens Clara Drenth en Tineke Westerveld,
 
Annet van Royen-Kerkhof, waarnemend opleidingsdirecteur