7 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je je draai aan het vinden bent in deze periode.
In deze wekelijkse corona-update ontvang je informatie over de nieuwe stand van zaken rondom aanpassingen in het onderwijs.

Informatiestromen

Zoals ik in mijn mail van afgelopen dinsdag heb aangegeven, informeer ik je één keer per week vanuit de opleiding over zaken specifiek voor SUMMA studenten. De reden om dit één keer per week op een vast tijdstip te doen, is omdat we signalen hebben gekregen dat studenten erg veel e-mails met informatie krijgen en dat het niet precies helder is welke mails nu belangrijk zijn en welke niet.
Ik wil graag ingaan op de verschillende soorten mails die je krijgt en hoop dat dit helpt om prioritering aan te kunnen brengen in de verschillende mails.

 • Mails van de Universiteit Utrecht: je ontvangt algemene mails van de UU. Zoals je wellicht hebt gemerkt volgt het UMC Utrecht zoveel mogelijk het beleid van de UU, echter zijn er soms afwijkingen. Als er sprake is van afwijkingen op het UU beleid, lees je dat voortaan in mijn mail op dinsdag.
 • Mails vanuit het UMC Utrecht: sommigen studenten lopen stage in het UMC Utrecht en hebben om die reden een stagecontract of gastvrijheidsverklaring bij een afdeling in het UMC Utrecht. In dat geval ontvang je ook algemene mails van het UMC Utrecht. Een voorbeeld daarvan is de dagelijkse COVID-alert. Mails van het UMC Utrecht centraal (te herkennen aan bijvoorbeeld de afzender Alert UMC Utrecht) bevatten geen specifieke informatie over de opleiding. Studenten die niet in het UMC Utrecht stage lopen ontvangen deze e-mails niet.
 • Mails van je cursus coördinator: informatie die specifiek gaat over een cursus waarvoor je staat ingeschreven ontvang je via je cursus coördinator. De cursus coördinator bepaalt aan de hand van de urgentie van de informatie op welke wijze hij of zij de informatie aan je verstrekt. Zo zal informatie die belangrijk is voor iedereen en ook urgentie heeft vaak via een announcement met een mail-alert gedeeld worden, om er zeker van te zijn dat de informatie je bereikt. Informatie die minder urgentie heeft plaatst de cursus coördinator in een algemeen bericht (zonder mail alert) op Blackboard.

Alle relevante informatie van de UU en van de opleiding kun je ook terugvinden op de studentensite. Mocht je informatie missen op de studentensite laat het dan weten. Je kunt dit doen door een emailbericht te sturen naar Linda Hofstra (L.P.Hofstra@umcutrecht.nl).

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

De stand van zaken rondom coschappen
Ik weet op dit moment nog niet wanneer de coschappen weer hervat kunnen worden. Het is wel duidelijk dat 20 april niet haalbaar is. Het moet veilig zijn voor zowel studenten als voor patiënten en er moet een situatie zijn waarin je goed gesuperviseerd wordt en je leerdoelen kunt halen. Dat kan nog wel een poosje duren.
Bij de herstart probeert de opleiding voor zoveel mogelijk studenten de studie vertraging te beperken.

Tentamens en uitslagen
De tentamens gaan, zoals vorige week gecommuniceerd, door. De uitslagen worden zichtbaar gemaakt op Osiris.

Vrijwilligerswerk
Als je vrijwilligerswerk doet dat niet via de UMC Utrecht Werkwinkel loopt, let dan op dat alles goed geregeld is. Zorg bijvoorbeeld dat je goed verzekerd bent en dat het veilig voor je is. Het dringende advies is om NIET te werken met bewezen corona positieve patiënten

Informatie per Lijn
Jaar 1 

Lijn Kennis

 • I&IS: De herkansing  staat gepland op 28 april. Informatie hierover volgt.
 • SVA: De SUMMA voortgangsanalyse jaar 1 en 2 van 4 juni wordt uitgesteld. Informatie hierover volgt.

Lijn Klinisch Handelen

Studentenpoliklinieken

 • SP Chirurgie: Dit loopt via de begeleiders van het Diakonessenziekenhuis. Zij nemen contact met je op. Ga ervan uit dat dit in de timeslots van de poli plaatsvindt.
 • SP HAG/Interne Geneeskunde: Informatie volgt eind deze week.

Jaar 2 

Lijn Kennis

 • S&BS: De herkansing S&BS wordt verplaatst naar 16 april. Studenten die hiervoor in aanmerking komen zijn geïnformeerd.
 • ESMA: De herkansing staat gepland op 12 mei. Het inzagemoment moet voor 12 mei worden ingepland. Informatie hierover volgt.
 • SVA: De SUMMA voortgangsanalyse jaar 2 van 29 mei wordt uitgesteld. Informatie hierover volgt. Dit geldt ook voor de SUMMA voortgangsanalyse jaar 1 en 2 van 4 juni.

Klinisch Handelen

Studentenpoliklinieken

 • Psychiatrie: Je wordt geïnformeerd door de coördinator dr. R. van Ojen.
 • Dermatologie: Je wordt geïnformeerd door de coördinator dr. C. Sanders.
 • Gynaecologie en Obstetrie: Informatie volgt.
 • Kindergeneeskunde:Informatie volgt eind deze week.
 • Oogheelkunde: Hiervoor zijn modules online geplaatst in de community UMC SUMMA studentenpoliklinieken die je kunt maken. Daarnaast wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd in de laatste week van deze polikliniek. Hierover ontvang je nog informatie.
 • KNO: Hiervoor worden modules online geplaatst in de community UMC SUMMA studentenpoliklinieken die gemaakt moeten worden. Daarnaast wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd in de laatste week van deze polikliniek. Hierover ontvang je nog informatie.

Jaar 2, 3 en 4

Wetenschap

 • OP1 en OP3: De eerste presentaties via Zoom zijn goed verlopen. Verdere informatie hierover is te vinden op Blackboard.

Buitenland

Vanwege het Coronavirus zijn de reisadviezen voor alle landen in de wereld aangescherpt. Voor elk land geldt nu minimaal code oranje. Dit reisadvies houdt in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken met klem afraadt om naar het buitenland te reizen. Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, ontvangen studenten tot 1 juni 2020 geen toestemming om af te reizen naar het buitenland. Stages startend tussen 1 juni en 1 september 2020 worden voorwaardelijk toegekend. Dit houdt dat in je nog geen definitieve toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je keuzestage beoordeelt het International Office in samenspraak met de buitenlandcoördinator en je opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op de reismogelijkheden. Bovengenoemd beleid kan dan ook over een paar dagen weer achterhaald zijn. Om deze reden adviseert het International Office studenten nadrukkelijk om geen kosten te maken voor toekomstige buitenlandse stages. Het is niet duidelijk of deze kosten worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Is jouw stage geannuleerd of ben je vroegtijdig teruggekomen uit het buitenland? Dan ontvang je deze week vanuit het International Office een e-mail met meer informatie over het mogelijk voorkomen van studievertraging.

Vragen? Neem contact op met het International Office: international.office@umcutrecht.nl

Feedback over communicatie vanuit opleiding en vanuit de vakken

Wij doen als opleiding enorm ons best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen in deze bijzondere tijden. Sommige dingen gaan verassend goed, in andere dingen zijn we nog zoekende naar de beste manier. Weet dat je feedback kwijt kunt bij de coördinatoren van je vak, maar ook bij de jaarvertegenwoordigingen van SUMMA.

Mededelingen vanuit het Onderwijscentrum

Zoom wordt de komende weken nog incidenteel gebruikt voor onderwijs op afstand met meer dan 250 deelnemers. Zoom is een videoconferencingtool die wereldwijd veel gebruikt wordt en veel commotie rondom privacy en informatieveiligheid heeft veroorzaakt de afgelopen weken. De afdeling Technologie en Leren (TEL) van het Onderwijscentrum, die de tool in beheer heeft, heeft Zoom al zo ingesteld dat de kans op het delen van persoonsgegevens zoveel mogelijk ingeperkt is.
Hier vind je de richtlijnen zijn opgesteld om de privacy risico’s bij het gebruiken van Zoom verder te minimaliseren.

Boodschap van MSFU SAMS over Willy’s Winkeltje

Door de huidige situatie betreffende de COVID-19 pandemie zal Willy's Winkeltje in ieder geval tot 1 juni gesloten blijven. Wanneer je studiemateriaal als boeken, radiologieklappers of blokboeken nodig hebt, mail dan naar: boekverkoop@msfusams.nl
Er wordt gezorgd dat het materiaal af te halen is bij het pand van MSFU Sams in de binnenstad, de Hamburgerstraat 27. Leerboeken kunnen zowel bij MSFU Sams, als online besteld worden via onderstaande link:
https://www.msfusams.nl/online-shop
Medische artikelen kun je online te bestellen via onderstaande link en bij je thuis af laten leveren:
https://msfusams.medicalwerff.nl/

Tot slot

Ik weet dat je ongerust bent en met veel vragen zit, stel je vragen gerust via STIP. Ik waardeer het enorm dat je, ondanks deze hectische periode met het digitaal aangeboden onderwijs, zo goed aan de slag gaat en begrip toont voor de situatie. Ik probeer zo vroeg mogelijk iedereen van informatie te voorzien en je kunt rekenen op flexibiliteit vanuit de opleiding nu en wanneer de situatie weer langzamerhand naar normaal terug gaat bij deze uitzonderlijke situatie. Let goed op jezelf en op je studiegenoten.

Ik wens je fijne Paasdagen!

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen