17 september 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij willen we weer een update geven van zaken vanuit de opleiding. Met ingang van oktober 2020 sturen we geen wekelijkse mail meer, maar alleen op het moment dat er belangrijke wijzigingen te melden zijn. We gaan weer regulier afspraken met de JVT’ s inplannen, dus via jullie JVT’s kunnen ook vragen worden verzameld.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

SUMMA Tech
Dr. Magdalena Lorenowicz (coördinator SUMMA Tech) en ik organiseren op vrijdag 2 oktober 2020 om 16:00 uur een webinar voor jaar 1 studenten met uitleg over de SUMMA Tech track. Nadere informatie over de bijeenkomst volgt.

Evaluaties studentenklinieken
Bij het stilvallen van de coschappen aan het begin van de COVID-19 uitbraak met bijbehorende maatregelen is ook het evalueren van de coschappen stilgevallen. Toen de coschappen weer opgestart werden is besloten de evaluaties pas weer op te pakken bij de start van het nieuwe collegejaar. Het verzendschema 2020-2021 is inmiddels gereed en de eerste evaluaties van de weer opgestarte coschappen worden morgen verstuurd.

Schakeljaar
Op donderdagmiddag 24 september van 15.00 – 16.00 uur is een webinar gepland om vragen over het Schakeljaar te beantwoorden. Er is al een aantal vragen aangeleverd bij Judith Boucher, nieuwe vragen kunnen nog steeds worden ingediend: J.R.Boucher-Zonjee@umcutrecht.nl

Via de mail zal komende week een link voor de meeting worden verstuurd.

Pathway webinars
Jullie worden opgeleid in het profiel van clinician-scientists. Dat betekent dat jullie aan de ene kant moeten voldoen aan de eisen van het klinisch vakinhoudelijke werk, aan de andere kant aan de eisen van de basic-scientists (aantal publicaties, grants etc.) De positie van clinician-scientists is derhalve niet eenvoudig.

In een Europees samenwerkingsproject (Pathway project) is gekeken naar de specifieke problemen die clinician-scientists kunnen tegen komen in de loop van hun carrière en daar specifieke aandacht voor te vragen. Eén van de uitkomsten van het project was dat goede (online) mentoring een positieve bijdrage heeft.

Hier vind je informatie over twee bijeenkomsten waarin het Pathway project en het online mentoring programma worden toegelicht, evenals een bijeenkomst over EPA’s voor het profiel van clincian-scientists. Wie geïnteresseerd is kan zich hiervoor aanmelden.

GGD
Als je geïnteresseerd bent in betaald werk, dan word je via Unique bij de GGD-regio Utrecht ingezet in het COVID-19 team. Dat betekent dat je de volledige tijd meewerkt in het ‘coronabedrijf’ (bemonsteren en bron- en contactonderzoek), zonder verdiepingsopdracht of mogelijkheden om op andere afdelingen mee te lopen. Het werken bij de GGD kan daarom niet gelden als keuzestage.

Voor betaald werk bij de GGD kun je je als SUMMA of master geneeskunde student aanmelden via https://uniquework.nl/ggd-2020-ggdru-studenten. Unique zal dan contact met je opnemen. Deze planning gaat buiten de opleiding om.

Afspraken STIP

Sinds 7 september is het mogelijk om een afspraak te maken met het STIP. We merken soms dat studenten een afspraak maken en vervolgens niet komen opdagen. Heb je een afspraak gemaakt met het STIP, maar kun je niet komen of is je vraag inmiddels beantwoord, cancel dan de afspraak.

Griepvaccinatie

Bescherm onze patiënten. Zorg voor elkaar. Haal de griepprik. Juist nu!

Alle medewerkers en studenten van het UMC Utrecht kunnen van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020 het jaarlijkse griepvaccin halen. Alleen samen kunnen we (kwetsbare) patiënten en elkaar beschermen tegen virussen, zoals het griepvirus. Door met elkaar een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen we besmetting van virussen zo veel mogelijk voorkomen. Gelukkig is voor het griepvirus een vaccin beschikbaar en kun je hem eenvoudig halen, ook als je thuiswerkt.

Waar en wanneer?

Maandag 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober 2020

  • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur op het lift/beddenplein B.01
  • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur in de centrale hal van het WKZ

Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

  • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur bij de ‘Pitsstop’, H.00
  • Maandag 12 oktober en dinsdag 13 oktober 2020 in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

  • Dagelijks van 7.30 uur - 17.30 uur in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw

Voor de thuiswerkers: welkom in de Bolognazaal
De griepprik is voor iedereen en natuurlijk ook beschikbaar voor de studenten die vanuit huis werken. Je kunt jouw griepprik halen op de locatie buiten het ziekenhuis, namelijk in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw.

Haal je elders het griepvaccin, geef dan altijd je studentennummer door aan griepvaccinatie@umcutrecht.nl, zodat het meegenomen kan worden in de analyse. 

Utrecht Student Journal

De tweede editie van het Utrecht Student Journal (USJ) is uit! Het USJ is hét tijdschrift voor en door studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en klinische gezondheidswetenschappen en heeft als doel om wetenschap laagdrempelig te maken. Je leest er naast wetenschappelijke artikelen een interview met Hans Clevers (hoogleraar moleculaire genetica), een dubbel interview met een Prof Lenny Verkooijen & Phd Alice over hoe het is om te promoveren en je leert over Open Science. Het magazine lees je via deze link!

Toneelstuk Diversiteit en Inclusie

Op 1 oktober as. wordt er een theaterstuk georganiseerd in het kader van “Diversity Day”. Het theaterstuk zal via een livestream worden uitgezonden. Er worden intermezzo’s georganiseerd waarin uitwisseling over de inhoud kan plaatsvinden. Bij deze nodigt het Platform “Diversiteit en Inclusie” je van harte uit voor de livestream van dit theaterstuk. Je kunt je aanmelden via deze link. Kort voor de datum wordt de link gestuurd voor het online platform waarmee de livestream wordt uitgezonden.

Tot slot

We hopen dat we je voor nu weer voldoende informatie gegeven hebben,

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen