17 september 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij willen we weer een update geven van zaken vanuit de opleiding. Met ingang van oktober 2020 sturen we geen wekelijkse mail meer, maar alleen op het moment dat er belangrijke wijzigingen te melden zijn.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Vanuit de opleiding zijn er deze week geen bijzonderheden te melden.

Afspraken STIP

Sinds 7 september is het mogelijk om een afspraak te maken met het STIP. We merken soms dat studenten een afspraak maken en vervolgens niet komen opdagen. Heb je een afspraak gemaakt met het STIP, maar kun je niet komen of is je vraag inmiddels beantwoord, cancel dan de afspraak.

Griepvaccinatie

Bescherm onze patiënten. Zorg voor elkaar. Haal de griepprik. Juist nu!

Alle medewerkers en studenten van het UMC Utrecht kunnen van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020 het jaarlijkse griepvaccin halen. Alleen samen kunnen we (kwetsbare) patiënten en elkaar beschermen tegen virussen, zoals het griepvirus. Door met elkaar een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen we besmetting van virussen zo veel mogelijk voorkomen. Gelukkig is voor het griepvirus een vaccin beschikbaar en kun je hem eenvoudig halen, ook als je thuiswerkt.

Waar en wanneer?

Maandag 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober 2020

  • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur op het lift/beddenplein B.01
  • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur in de centrale hal van het WKZ

Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

  • Dagelijks van 7.30 – 17.30 uur bij de ‘Pitsstop’, H.00
  • Maandag 12 oktober en dinsdag 13 oktober 2020 in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

  • Dagelijks van 7.30 uur - 17.30 uur in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw

Voor de thuiswerkers: welkom in de Bolognazaal
De griepprik is voor iedereen en natuurlijk ook beschikbaar voor de studenten die vanuit huis werken. Je kunt jouw griepprik halen op de locatie buiten het ziekenhuis, namelijk in de Bolognazaal van het Matthias van Geunsgebouw.

Haal je elders het griepvaccin, geef dan altijd je studentennummer door aan griepvaccinatie@umcutrecht.nl, zodat het meegenomen kan worden in de analyse. 

Sollicitatie Mastervertegenwoordiging

Vanaf oktober komen er weer plekken vrij in de mastervertegenwoordiging van jaar 1 en 2 (MVT 1-2). Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten uit (aankomend) master jaar 1 of 2, die vanaf oktober de groep willen komen versterken en zich in willen zetten voor verbetering van het onderwijs.

Wat doet de MVT1-2?

  • Eens in de 2 weken vergaderen over de stand van zaken bij alle blokken en LINKs;
  • De masteropleiding geneeskunde en coschapopleiders gevraagd en ongevraagd input geven over het studentperspectief op uiteenlopende studiegerelateerde onderwerpen met als doel het onderwijs en communicatie hierover te verbeteren;
  • Elk jaar over elk blok en coschap een verslag schrijven a.d.h.v. input van studenten;
  • Organiseren van de co-lunches in het UMC om input van studenten te verzamelen;
  • Het eerste aanspreekpunt zijn voor studenten uit masterjaar 1 en 2 voor klachten, opmerkingen en verbeterpunten;

Oftewel, een leuke en nuttige commissie die in deze tijd, waarin het coronavirus zorgt voor veel verandering binnen de opleiding en onzekerheden bij studenten, extra interessant is!

Solliciteren
Enthousiast en beschikbaar om op maandagavond (=onze vaste vergaderavond) om de week te vergaderen? Stuur dan uiterlijk donderdag 24 september een mailtje naar mvt12@msfusams.nl met je CV en een korte motivatie. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandagavond 28 september.

Utrecht Student Journal

De tweede editie van het Utrecht Student Journal (USJ) is uit! Het USJ is hét tijdschrift voor en door studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en klinische gezondheidswetenschappen en heeft als doel om wetenschap laagdrempelig te maken. Je leest er naast wetenschappelijke artikelen een interview met Hans Clevers (hoogleraar moleculaire genetica), een dubbel interview met een Prof Lenny Verkooijen & PhD Alice over hoe het is om te promoveren en je leert over Open Science. Het magazine lees je via deze link!

Toneelstuk Diversiteit en Inclusie

Op 1 oktober as. wordt er een theaterstuk georganiseerd in het kader van “Diversity Day”. Het theaterstuk zal via een livestream worden uitgezonden. Er worden intermezzo’s georganiseerd waarin uitwisseling over de inhoud kan plaatsvinden. Bij deze nodigt het Platform “Diversiteit en Inclusie” je van harte uit voor de livestream van dit theaterstuk. Je kunt je aanmelden via deze link. Kort voor de datum wordt de link gestuurd voor het online platform waarmee de livestream wordt uitgezonden.

Tot slot

Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth