10 september 2020

Update onderwijs in coronatijd

De kop is eraf. Het nieuwe studiejaar is, met wellicht wat horten en stoten, van start gegaan.

Hierbij willen we weer een update geven van zaken vanuit de opleiding.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Lijn Kennis

SVT 14 september a.s.
Voor de SVT van 14 september is voldoende capaciteit beschikbaar voor de fysieke toets. Hier wordt dan ook geen mogelijkheid aangeboden voor het online maken van de SVT met proctoring. Inschrijven was mogelijk tot en met 6 september.

De SVT vindt plaats van 16:30 – 20:00 uur

Voor de studenten van cohort 2018 geldt dat zij aan de SVT van 14 september a.s. mogen deelnemen zonder dat zij vooraf deelgenomen hebben aan SVA 2.
Op grond van de OER 2020-2021 geldt de deelnameplicht voor SVA 1 en 2 alleen voor cohort 2019 en jonger (zie ook OER art. 5.2a  [SUMMA Voortgangstoets (SVT)], art. 8.2 lid 4  [overgangsregeling], art. 5.2b [SUMMA Voortgangstoets (SVT) vanaf 2019] en verder art. 6.2 [ judicium cum laude].
Bij vragen kan contact worden opgenomen met Judith Boucher via: J.R.Boucher-Zonjee@umcutrecht.nl

Lijn Klinisch Handelen

Studentenkliniek Sociale Geneeskunde
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het beschikbaar krijgen van nieuwe plekken voor het coschap sociale geneeskunde.

Voor een klein aantal van jullie dreigt dit coschap niet te kunnen worden afgerond voor de start van de ASAS. Is dat het geval, dan vragen wij je individueel de examencommissie te verzoeken om toestemming om wel met de ASAS (en/of keuzestage jaar 4) te kunnen starten en pas daarna het coschap sociale geneeskunde te lopen. De examencommissie is op de hoogte van dit probleem.

ASAS
We hebben begrepen dat er enige onduidelijkheid is over de indelingen in het schakeljaar en de aanvraag voor ASAS plekken. Het lijkt ons goed om samen met dr. Drenth (master coördinator CRU en coördinator Schakeljaar) jullie vragen in een plenaire sessie te beantwoorden.

Deze sessie willen we plannen op donderdagmiddag 24 september van 15.00 – 16.00 uur. Eventuele vragen kun je van tevoren aanleveren bij Judith Boucher via: J.R.Boucher-Zonjee@umcutrecht.nl, zodat we een beetje zicht hebben op welk terrein de meeste onduidelijkheid is.

GGD
Als je geïnteresseerd bent in betaald werk, dan kun je via Unique bij de GGD-regio Utrecht ingezet worden in het COVID-19 team. Dit betekent dat je de volledige tijd meewerkt in het ‘coronabedrijf’ (bemonsteren en bron- en contactonderzoek), zonder verdiepingsopdracht of mogelijkheden om op andere afdelingen mee te lopen. Het werken bij de GGD kan daarom niet gelden als keuzestage.

Voor betaald werk bij de GGD kun je je als SUMMA student aanmelden via https://uniquework.nl/ggd-2020-ggdru-studenten. Unique zal dan contact met je opnemen. Deze planning gaat buiten de opleiding om.

Nieuwe richtlijnen social media
Hier vind je de nieuwe richtlijnen voor social media voor alle studenten van de Universiteit Utrecht en studenten die in het UMC Utrecht studeren en/of stage lopen. Lees deze richtlijnen goed door. Zie hiervoor ook de studentensite.

Beleid buitenlandse stages

De opleiding Geneeskunde/SUMMA heeft besloten om het beleid voor buitenlandse klinische keuzestages en wetenschappelijke stages waarbij er sprake is van patiëntencontact te verlengen en deze type buitenlandse stages te annuleren tot minimaal 1 februari 2021. Dit geldt zowel voor stages binnen als buiten Europa. Meer uitleg over dit beleid vind je hier.

Wil jij een wetenschappelijke stage volgen in een land waarvoor een geel reisadvies geldt en is er tijdens je stage geen sprake van patiëntencontact? Neem contact op met het International Office om de voorwaarden te bespreken. Wetenschappelijke stages zonder patiënten contact worden niet toegestaan voor landen waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt. Uitgebreide informatie over dit beleid, vind je hier.

Nieuwe printomgeving per 11 september

Graag attenderen we je erop dat het printen in het Studielandschap in het Hijmans van den Berghgebouw verandert. Dit heeft gevolgen voor jou.

Printen voor studenten
Per vrijdag 11 september 2020 stappen wij over naar een nieuwe printomgeving in combinatie met de betaalapp “Kuario”. Onze nieuwe printers blijven voor het oog hetzelfde, alleen ga je per print betalen via jouw tegoed in de app. Om te kunnen printen en kopiëren dien je dus voldoende saldo te hebben op je account. Wat moet je doen?

  • Installeer de Kuario app via de Appstore of Google Playstore.
  • Maak een Kuario account aan.
  • Zet geld op je account via de button “Opladen”.

Restitutie printtegoed
Heb je niet al je printpapier uit de printer kunnen krijgen? Is er een error? Geen probleem! Kuario bewaart het bedrag dat te veel is afgeschreven als voucher voor je volgende printopdracht.
Let op! Het bedrag kan niet contant uitbetaald worden. Indien je functionele problemen hebt binnen Kuario, kun je contact opnemen met Kuario via support@kuario.com.
 
Zie hieronder alle handleidingen:

Voor vragen kun je terecht bij owcsdict@umcutrecht.nl of telefonisch via 088 75 53418.

Reserveren paarse cabines Studielandschap vanaf 14 september

Wegens Covid-19 is het Studielandschap in het Hijmans van den Berghgebouw sinds maandag 16 maart 2020 gesloten. Nu het nieuwe collegejaar 2020-2021 is begonnen, gaat het Studielandschap ook gedeeltelijk weer open.

Vanaf maandag 14 September 2020 zijn op de 2e en 3e verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw de paarse cabines weer beschikbaar voor studenten. Deze cabines dien je vooraf te reserveren. Dat kan via https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_SLSr
Er zijn in totaal 49 paarse cabines die gereserveerd kunnen worden om te studeren.

Let op: Neem je reserveringsbevestiging mee op je telefoon als bewijs.

Het Studielandschap is alleen op reservering te bezoeken in verband met eventueel Corona-contactonderzoek. Het is niet de bedoeling dat je onaangekondigd plaatsneemt in één van de cabines. Dus zorg goed voor elkaar, en meld je van tevoren aan!

Voor vragen kun je terecht bij owcsdict@umcutrecht.nl of telefonisch via 088 75 53418.

Tot slot

We hopen dat we voor nu voldoende informatie gegeven hebben en wensen iedereen een goede voortzetting van het collegejaar.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen