23 juli 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij voorlopig de laatste update. Vanaf 27 juli ben ik gedurende 3 weken afwezig. Spoedeisende zaken worden overgenomen door dr. Annet van Royen, opleidingscoördinator SUMMA en de beleidsmedewerkers van de geneeskunde opleiding. Uiteraard blijft STIP ook bereikbaar voor vragen. Op donderdag 20 augustus kun je een nieuwe update verwachten.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Reminder randvoorwaardenformulier Scorion bij start coschappen
Om verantwoord coschappen te kunnen lopen is het van essentieel belang dat alle coassistenten goed op de hoogte zijn van de geldende (lokale) richtlijnen en afspraken rondom COVID-19. Om te borgen dat hier tijd en aandacht aan wordt besteed, vragen we aan alle coassistenten en begeleiders om bij start van het coschap het COVID-19 randvoorwaardenformulier in Scorion te bespreken en af te tekenen. Hoewel dit vaak heel goed gedaan wordt, zien we helaas ook nog te veel gevallen waarin niet aan deze randvoorwaarden voldaan is bij aanvang van het coschap.

Hierbij een dringende oproep om bij start van ieder nieuw coschap (dus ook een nieuw coschap binnen een LINK) het randvoorwaarden formulier in Scorion met je begeleider in te vullen. Je mag pas starten met je coschap als je hieraan voldaan hebt.

Fysieke activiteiten/onderwijs
Een groot deel van het onderwijs en evenementen blijft komend collegejaar vooralsnog digitaal aangeboden. Waar onderwijs of evenementen wél (deels) fysiek gerealiseerd worden, betekenen de COVID-19 maatregelen voor sommige studenten juist dat dringend wordt afgeraden hierbij aanwezig te zijn. Indien je onder de thuisblijf-adviezen van het RIVM (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlands...) valt, verzoeken we je vriendelijk doch dringend niet fysiek deel te nemen aan onderwijs.

Onderwijsstage loopt door, ook in 2020-2021
Binnen master jaar 3 is de Onderwijsstage een keuzevak waarin je kennismaakt met het geven van onderwijs en de didactische achtergronden daarbij. Meer informatie over de inhoud van de Onderwijsstage vind je in de onderwijscatalogus.
Door de corona-maatregelen werd niet alleen het onderwijs volledig online gegeven, maar is ook de Onderwijsstage online doorgegaan. Studenten die de Onderwijsstage recent hebben gevolgd, geven aan dat het natuurlijk anders was, maar dat ze ontzettend veel hebben geleerd over lesgeven! Docenten geven aan dat de studenten een enorme hulp waren bij het digitaal maken van het onderwijs!
Ook in 2020-2021 gaat de Onderwijsstage in online vorm door. Heb je hierin interesse? Schrijf je dan in via Osiris m.b.v. cursuscode GNM305018. NB: Studenten die zich al hebben ingeschreven, staan nog steeds ingeschreven.

Roosters Ma1 en Ma2 2020-2021
We zijn druk bezig met het afronden van de indelingen voor Ma1 en Ma2. Studenten die aanstaande maandag starten met Blok Paars zijn inmiddels geïnformeerd. Voor de overige studenten geldt dat volgende week de indeling via de mail volgt. Het kan dan zijn dat dit nog niet direct in Osiris inzichtelijk is. We werken eraan dat dit z.s.m. daarna volgt.

Rectificatie COVID reflectie opdracht schakeljaar
In de weekmail van 16 juli stond de COVID-reflectieopdracht voor het Schakeljaar foutief beschreven. In de oorspronkelijke opdracht stond een verkeerde deadline beschreven samen met een foutief inleveradres.
De correcte procedure om gebruik te maken van de COVID-reflectieopdracht in het Schakeljaar is als volgt:

  • Vink op het aanmeldingsformulier voor het Schakeljaar bij BSAS of bij het aanmeldformulier van de keuze- of wetenschapsstage aan dat je gebruik wilt maken van de COVID reflectieopdracht. Let op, dit kan alleen bij een 12-weekse keuzestage of een wetenschapsstage van minimaal 18 weken!
  • Vul het aanmeldingsformulier op voor de COVID reflectieopdracht Schakeljaar in via de aparte formulierenset in Scorion.
  • Jij en je begeleider krijgen extra informatie en de opdracht toegestuurd.
  • Je maakt de opdracht tijdens je stage en bespreekt deze met je begeleider (bijvoorbeeld tijdens je eindbeoordeling).
  • Laat je eindbeoordelaar het aftekenformulier voor de COVID reflectieopdracht schakeljaar op Scorion invullen.

 Je deadline hangt dus af van je stage en de opdracht bespreek je samen met je eindbeoordelaar.
Als je verder nog vragen hebt, kun je een email sturen naar GNK-beleidsmedewerkers@umcutrecht.nl.

Handboek ‘onderwijs en coschappen in coronatijd’
Maandag ontvang je via STIP het handboek ‘onderwijs en coschappen in coronatijd’. Deze wordt vandaag en morgen afgerond.

Quarantaine adviezen voor studenten na verblijf in het buitenland en internationale studenten
Per 1 juli is het EU-inreisverbod voor een aantal landen opgeheven. Voor reizigers die terugkomen van vakantie of buitenlandverblijf uit oranje en rode regio’s geldt het dringende advies tot 2 weken thuisquarantaine. Daarnaast geldt een uitzondering op het inreisverbod voor studenten en kennismigranten uit oranje en rode landen. Wel worden ook deze reizigers dringend geadviseerd twee weken in thuisquarantaine te gaan na aankomst in Nederland. De UU volgt de maatregels en adviezen van de overheid en het RIVM. In lijn met het gezamenlijke kader (her)inreizen studenten van de VSNU willen we (internationale) studenten zo goed mogelijk informeren over het quarantaine advies dat is afgegeven door de overheid en hierin zo goed mogelijk te faciliteren;

  • Nieuwe internationale studenten: Quarantaine is natuurlijk voor iedereen een uitdaging, maar in een nieuw land zonder connecties of familie is dit echt heel complex. Voor nieuwe internationale studenten zijn antwoorden toegevoegd aan de corona-FAQ met links naar de meest actuele informatie van de overheid, waaruit volgt voor wie dit advies geldt en praktische zaken hieromheen. Vandaag zal hier ook aandacht voor zijn in de nieuwsbrief aan de nieuwe internationale degree studenten vanuit C&M. Met ESN wordt daarnaast onderzocht hoe nieuwe internationale studenten ondersteund kunnen worden tijdens quarantaine, bijvoorbeeld met een Quarantainebuddy of (digitale) mentor.
  • Herinreizen zittende (internationale) studenten: Zittende studenten zijn geïnformeerd in de laatste corona mailupdate van 16 juli van de UU, ook stond er reeds informatie op de UU website voor studenten en medewerkers. Op de studentensite is een link opgenomen naar de Corona-FAQ voor meer informatie over quarantaine.

Openingstijden Onderwijszaken in de zomerperiode

In de zomer gelden voor een aantal afdelingen binnen Onderwijszaken aangepaste openingstijden. Kijk voor meer informatie op de studentensite.

Tot slot

Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth