3 september 2020

Update onderwijs in coronatijd

Allereerst welkom aan onze nieuwe SUMMA studenten. Afgelopen maandag zijn jullie gestart in een wat onwerkelijke situatie, met 40 personen in een collegezaal waar normaal gesproken ruim 300 personen in kunnen. Vanuit de opleiding waren we wel blij dat we fysiek bij elkaar konden zijn. We hopen dat jullie met enthousiasme en energie gestart zijn!

Ook voor jaar 2 zijn er best veel veranderingen in de manier van aanbieden van het onderwijs. Wat mij betreft houden we korte lijnen via de JVT-2 om te horen of het goed loopt met alle aanpassingen.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Lijn Kennis

SV-A 1 en 2
In verband met de Covid-19 uitbraak is de studievoortgangsanalyse van zowel jaar 1 en 2 (SV-A 1en 2) die dienen ter voorbereiding van de SVT, afgelopen mei niet doorgegaan. We willen deze nu in een aangepaste vorm komend najaar gaan plannen. We zoeken studenten die met ons mee willen denken en doen om een nieuwe opzet van de SV-A 1 en 2 te ontwikkelen. Aanmelden daarvoor kan bij mij of bij dr. van den Berg via: a.vanroyen@umcutrecht.nl, of I.vandenBerg@umcutrecht.nl .
 
SVT/UVT 14 september
Bij de afgelopen SVT van 31 augustus jl. is de organisatie helaas niet overal soepel verlopen. Deuren gingen te laat open en de zaalopstelling was last-minute veranderd. We hebben inmiddels de oorzaak hiervan achterhaald en zullen voorkomen dat dit bij de volgende SVT weer mis gaat. Dank aan de studenten die de moeite hebben genomen om dit terug te koppelen.

Voor de SVT van 14 september is voldoende capaciteit beschikbaar voor de fysieke toets. Hier wordt dan ook geen mogelijkheid aangeboden voor het online maken van de SVT met proctoring. Inschrijven kan tot en met 6 september.

Voor de studenten van cohort 2018 geldt dat zij aan de SVT van 14 september a.s. mogen deelnemen zonder dat zij vooraf deelgenomen hebben aan SVA 2.
 
Lijn Klinisch Handelen jaar 4

ASAS
In verband met de Covid-19 uitbraak worden nu ook enkele BSAS coschappen tijdelijk als ASAS plekken geaccepteerd, zodat zoveel mogelijk studenten in staat worden gesteld om hun ASAS in te halen, terwijl ook de regulier geplande studenten hun ASAS kunnen volgen. Het gaat hierbij om de volgende vakgebieden:

 • Anesthesiologie
 • Dermatologie
 • KNO
 • Neonatologie
 • Sociale geneeskunde (jeugdgezondheidszorg, verstandelijk gehandicapten, bedrijfs- geneeskunde of andere stages met daadwerkelijk patiëntencontact)
 • Sportgeneeskunde
 • Aangevuld met : Intensive Care en nucleaire geneeskunde

Er is dus een bredere keuze, hetgeen voor een aantal SUMMA studenten wellicht gunstiger is. Dit is inmiddels geaccordeerd door de examencommissie en is terug te vinden in het Handboek Herstart Coschappen.

Voor de ASAS eindtermen, EPA’s en opdrachten kun je de instructies terugvinden op de site https://students.uu.nl/gnk/selective-utrecht-medical-master-summa/onderwijs/schakeljaar-jaar-4

Regels in gebouwen en bij onderwijs en toetsing
We hebben gemerkt dat velen van jullie zich aan de regels van het RIVM, de UU en het UMC Utrecht houden. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Graag wijzen we je daarom (nogmaals) op onderstaande regels:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Onder klachten wordt verstaan: hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Houd je aan de looproutes in het gebouw.
 • Volg eventuele aanwijzingen die je krijgt op.

Aanvullend hierop wijzen we je op het volgende:

 • Ben je in afwachting van een testuitslag?
  Het is in dat geval niet toegestaan om fysiek onderwijs te volgen of een fysieke toets te maken. Pas bij een negatieve testuitslag mag je weer naar het gebouw komen.
 • Heb je een huisgenoot die positief is getest?
  In dat geval blijf je thuis tot 10 dagen na het laatste contact. Indien 1,5 m afstand niet te handhaven is, blijf je thuis tot 10 dagen nadat de huisgenoot hersteld is (24 uur klachtenvrij). Je hoeft je zelf niet te laten testen zolang je zelf geen klachten hebt. Wanneer je klachten krijgt laat je je wel testen. Is de uitslag negatief (heb je geen COVID-19) dan mag je nog steeds niet naar het gebouw komen tot de quarantaineperiode voorbij is.
 • Heb je een huisgenoot met klachten die kunnen wijzen op COVID-19 en in afwachting is van een testuitslag?
  In dat geval mag je naar het gebouw komen zolang je zelf geen klachten hebt. Wel is het dringende advies dat de huisgenoot zich binnen 48 uur laat testen. Is de uitslag hiervan positief, dan blijf je thuis.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Toezicht door Corona-coördinatoren

De komende tijd zijn er in het Onderwijscentrum/ het UMC Utrecht, Corona-coördinatoren aanwezig om toezicht te houden dat de Corona-maatregelen worden nageleefd. Eerder in deze mail heb je kunnen lezen wat de regels zijn.
Wij vragen je vriendelijk doch dringend om je aan deze regels te houden. Mocht je deze op enig moment vergeten, dan zal de Corona-coördinator je hierop aanspreken. We rekenen op je hulp én begrip! Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor onze patiënten, studenten en medewerkers!

Fietsenstalling open/ toegang via ingang Hijmans van den Berghgebouw

De fietsenstalling naast de ingang van het Hijmans van den Berghgebouw is open. Houd er rekening mee dat deze tot 18.00 uur is geopend.
Toegang tot het Hijmans van den Berghgebouw is alleen mogelijk via de ingang van het HvdB aan de straatzijde.

De Kroonluchter weer open

Sinds woensdag 2 september is restaurant de Kroonluchter weer open. Je kunt hier tussen 11.30 en 13.30 uur terecht om te lunchen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat studenten naar restaurant de Brink gaan om te lunchen. Dit restaurant is bedoeld voor medewerkers, zorgpersoneel en bezoekers van het UMC Utrecht.

De openingstijden van het zitgedeelte in de Kroonluchter zijn 10.00 – 15.30 uur.

Rectificatie openingstijden STIP/ online afsprakensysteem STIP

In de mail van vorige week stonden per abuis onjuiste openingstijden van het STIP vermeld. De juiste openingstijden zijn maandag t/m vrijdag, 10.45 – 13.30 uur.

Vanaf volgende week kun je op afspraak terecht bij de STIP balie. Je kunt via ons online afsprakensysteem een afspraak van 10 minuten inplannen. Op dit moment zijn we het online afsprakensysteem nog volop aan het testen. We streven ernaar dat je vanaf maandag 7 september een afspraak kunt maken. Als je een afspraak met ons hebt, vragen we je plaats te nemen in de Kroonluchter en kort voor de afspraak voor de deur van het STIP te wachten. Je wordt opgehaald wanneer je aan de beurt bent.

De STIP balie is, zoals eerder aangegeven, alleen op afspraak te bezoeken. Het is niet de bedoeling dat je onaangekondigd bij het STIP langskomt. Ook is het niet de bedoeling dat je zonder afspraak langsgaat bij een van de andere kantoren van Onderwijszaken.

Op de studentensite staat veel (praktische) informatie. We raden je aan om te kijken of je hier het antwoord op je vraag kunt vinden. Je kunt het STIP binnen openingstijden ook telefonisch bereiken, tel: 088-75 53478. Verder zijn wij per mail bereikbaar: STIP@umcutrecht.nl. We willen je vriendelijk vragen om ons niet zowel te mailen als te bellen met dezelfde vraag.

Online planner inloopspreekuur studieadviseurs

Zoals onlangs in de nieuwsbrief gecommuniceerd, is het vanaf maandag 7 september weer mogelijk om korte vragen te stellen in het inloopspreekuur van de studieadviseurs op werkdagen van 12.30 – 13.30 uur. We zijn blij dat we jullie dan weer echt kunnen zien. Dit spreekuur is alleen bedoeld voor korte vragen (maximaal 10 min. per gesprek). Voor het spreekuur moet je een plek reserveren, omdat we willen voorkomen dat er een rij wachtenden ontstaat waarbij de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd. Via de online planner plaats je een reservering voor het inloopspreekuur.

Tot slot

Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen