7 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je je draai aan het vinden bent in deze Covid periode.
In deze wekelijkse corona-update ontvang je informatie over de nieuwe stand van zaken rondom aanpassingen in het onderwijs.

Informatiestromen

Zoals ik in mijn mail van afgelopen dinsdag heb aangegeven, informeer ik je één keer per week vanuit de opleiding over zaken specifiek voor GNK studenten. De reden om dit één keer per week op een vast tijdstip te doen, is omdat we signalen hebben gekregen dat studenten erg veel e-mails met informatie krijgen en dat het niet precies helder is welke mails nu belangrijk zijn en welke niet.
Ik wil graag ingaan op de verschillende soorten mails die je krijgt en hoop dat dit helpt om prioritering aan te kunnen brengen in de verschillende mails.

  • Mails van de Universiteit Utrecht: je ontvangt algemene mails van de UU. Zoals je wellicht hebt gemerkt volgt het UMC Utrecht zoveel mogelijk het beleid van de UU, echter zijn er soms afwijkingen. Als er sprake is van afwijkingen op het UU beleid, lees je dat voortaan in mijn mail op dinsdag.
  • Mails vanuit het UMC Utrecht: sommigen studenten lopen stage in het UMC Utrecht en hebben om die reden een stagecontract of gastvrijheidsverklaring bij een afdeling in het UMC Utrecht. In dat geval ontvang je ook algemene mails van het UMC Utrecht. Een voorbeeld daarvan is de dagelijkse COVID-alert. Mails van het UMC Utrecht centraal (te herkennen aan bijvoorbeeld de afzender Alert UMC Utrecht) bevatten geen specifieke informatie over de opleiding. Studenten die niet in het UMC Utrecht stage lopen ontvangen deze e-mails niet.
  • Mails van je cursus coördinator: informatie die specifiek gaat over een cursus waarvoor je staat ingeschreven ontvang je via je cursus coördinator. De cursus coördinator bepaalt aan de hand van de urgentie van de informatie op welke wijze hij of zij de informatie aan je verstrekt. Zo zal informatie die belangrijk is voor iedereen en ook urgentie heeft vaak via een announcement met een mail-alert gedeeld worden, om er zeker van te zijn dat de informatie je bereikt. Informatie die minder urgentie heeft plaatst de cursus coördinator in een algemeen bericht (zonder mail alert) op Blackboard.

Alle relevante informatie van de UU en van de opleiding kun je ook terugvinden op de studentensite. Mocht je informatie missen op de studentensite laat het dan weten. Je kunt dit doen door een emailbericht te sturen naar Linda Hofstra (L.P.Hofstra@umcutrecht.nl).

Opleiding specifieke informatie CRU Master

De stand van zaken rondom coschappen
Ik weet op dit moment nog niet wanneer de coschappen weer hervat kunnen worden. Het is wel duidelijk dat 20 april niet haalbaar is. Het moet veilig zijn voor zowel studenten als voor patiënten en er moet een situatie zijn waarin je goed gesuperviseerd wordt en je leerdoelen kunt halen. Dat kan nog wel een poosje duren.
Bij de herstart probeert de opleiding voor zoveel mogelijk studenten de studie vertraging te beperken.

Invullen tijd
Tot de coschappen hervat worden, probeert de opleiding ervoor te zorgen dat je de tijd die vrij valt zo goed mogelijk kunt gebruiken en kunt invullen met studie onderdelen.
De mogelijkheden tot nu toe op een rijtje:

  • Alternatieve invulling keuze stage als wetenschapsstage, dit kunt je zelf al gaan regelen.
  • Alvast in de master theorie blokken volgen. We proberen ervoor te zorgen dat dit mogelijk wordt  vanaf de tweede keer dat de blokken volledig online draaien. Één van de voorwaarden is dat er voldoende toetscapaciteit is. We komen hier later op terug.
  • Aanbieden van online onderwijsmateriaal (hier volgt later meer informatie over).
  • STARTblok (zie eerdere mail met de voorwaarden voor toelating).

Tentamens en uitslagen
Er wordt gewerkt aan het mogelijk maken van online toetsinzages.  Meer informatie hierover volgt.

Vrijwilligerswerk
Als je vrijwilligerswerk doet dat niet via de UMC Utrecht Werkwinkel loopt, let dan op dat alles goed geregeld is. Zorg bijvoorbeeld dat je goed verzekerd bent en dat het veilig voor je is. Het dringende advies is om NIET te werken met bewezen corona positieve patiënten.

Buitenland
Vanwege het Coronavirus zijn de reisadviezen voor alle landen in de wereld aangescherpt. Voor elk land geldt nu minimaal code oranje. Dit reisadvies houdt in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken met klem afraadt om naar het buitenland te reizen. Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, ontvangen studenten tot 1 juni 2020 geen toestemming om af te reizen naar het buitenland. Stages startend tussen 1 juni en 1 september 2020 worden voorwaardelijk toegekend. Dit houdt dat in je nog geen definitieve toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je keuzestage beoordeelt het International Office in samenspraak met de buitenlandcoördinator en je opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op de reismogelijkheden. Bovengenoemd beleid kan dan ook over een paar dagen weer achterhaald zijn. Om deze reden adviseert het International Office studenten nadrukkelijk om geen kosten te maken voor toekomstige buitenlandse stages. Het is niet duidelijk of deze kosten worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Is jouw stage geannuleerd of ben je vroegtijdig teruggekomen uit het buitenland? Dan ontvang je deze week vanuit het International Office een e-mail met meer informatie over het mogelijk voorkomen van studievertraging.

Vragen? Neem contact op met het International Office: international.office@umcutrecht.nl

Honoursprogramma master

  • De groepsbijeenkomsten gaan in digitale vorm door.
  • VPN: je hebt vorige week een email ontvangen dat onder bepaalde voorwaarden een VPN-token aangevraagd kan worden. Dit geldt ook voor het onderzoek dat je onder de vlag van het Honoursprogramma uitvoert. Je bent hierover geïnformeerd vanuit het Honoursprogramma.
  • MA jaar 2 cohort: er wordt nagedacht over hoe de eindavond vorm kan krijgen.

STARTblok
In de vorige mail zijn voorwaarden genoemd voor het inschrijven voor het STARTblok. Dit heeft tot enige verwarring geleid. Het ging inderdaad niet om de voorwaarden voor inschrijving, maar voorwaarden voor toelating. Afgelopen maandag is er een nieuw START blok begonnen met veel extra studenten. Er wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om in P7 een extra STARTblok aan te bieden.

Keuzestages
In principe wordt er flexibel omgegaan met de start van keuzestages als deze niet op de geplande data kunnen worden gevolgd door roosterwijzigingen als gevolg van de coronamaatregelen. Overleg wel vooraf met de begeleider en de examinator van de keuzestages of dit in jouw geval ook mogelijk is.

Feedback over communicatie vanuit opleiding en vanuit de vakken
Wij doen als opleiding enorm ons best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen in deze bijzondere tijd. Sommige dingen gaan verassend goed, in andere dingen zijn we nog zoekende naar de beste manier. Weet dat je feedback kwijt kunt bij de coördinatoren van je vak, maar ook bij de jaarvertegenwoordigingen. Voor de CRU+ master zijn dit de Mastervertegenwoordiging jaar 1-2 (MVT12@msfusams.nl) en Mastervertegenwoordiging jaar 3  (MVT3@msfusams.nl).

Mededelingen vanuit het Onderwijscentrum

Zoom wordt de komende weken nog incidenteel gebruikt voor onderwijs op afstand met meer dan 250 deelnemers. Zoom is een videoconferencingtool die wereldwijd veel gebruikt wordt en veel commotie rondom privacy en informatieveiligheid heeft veroorzaakt de afgelopen weken. De afdeling Technologie en Leren (TEL) van het Onderwijscentrum, die de tool in beheer heeft, heeft Zoom al zo ingesteld dat de kans op het delen van persoonsgegevens zoveel mogelijk ingeperkt is.
Hier vind je de richtlijnen zijn opgesteld om de privacy risico’s bij het gebruiken van Zoom verder te minimaliseren.
 

Boodschap van MSFU Sams over Willy’s Winkeltje

Door de huidige situatie betreffende de COVID-19 pandemie zal Willy's Winkeltje in ieder geval tot 1 juni gesloten blijven. Wanneer je studiemateriaal als boeken, radiologieklappers of blokboeken nodig hebt, mail dan naar: boekverkoop@msfusams.nl
Er wordt gezorgd dat het materiaal af te halen is bij het pand van MSFU Sams in de binnenstad, de Hamburgerstraat 27. Leerboeken kunnen zowel bij MSFU Sams, als online besteld worden via onderstaande link:
https://www.msfusams.nl/online-shop
Medische artikelen kun je online te bestellen via onderstaande link en bij je thuis af laten leveren:
https://msfusams.medicalwerff.nl/

Tot slot

Ik weet dat je ongerust bent en met veel vragen zit, stel je vragen gerust via STIP. Ik waardeer het enorm dat je, ondanks deze hectische periode met het digitaal aangeboden onderwijs, zo goed aan de slag gaat en begrip toont voor de situatie. Ik probeer zo vroeg mogelijk iedereen van informatie te voorzien en je kunt rekenen op flexibiliteit vanuit de opleiding nu en wanneer de situatie weer langzamerhand naar normaal terug gaat bij deze uitzonderlijke situatie. Let goed op jezelf en op je studiegenoten.

Ik wens je fijne Paasdagen!

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth