16 juli 2020

Update onderwijs in coronatijd

Langzamerhand komt er steeds meer zicht en duidelijkheid op de roosters voor komend collegejaar. Deze roosters hebben momenteel onze topprioriteit. Op dit moment kunnen we hier nog geen specifieke mededelingen over doen, maar de verwachting is nog steeds dat de roosters eind van deze maand klaar zijn en op Osiris geplaatst kunnen worden. Deze week dan ook een korte updatemail.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Indelingen Ma1 en Ma2
De afdeling coschappen is erg druk bezig met de indelingen voor volgend studiejaar. Wij snappen dat jullie erg benieuwd zijn hoever we hiermee zijn en gaan komen, maar dit is midden in het proces lastig te zeggen. Met de indelingen wordt eind deze maand ook meer informatie meegestuurd over hoe het indelingsproces is verlopen en waar we in het grote geheel staan.  

Handboek
Volgende week zal het handboek voor de masteropleiding geneeskunde in coronatijd verschijnen. In dit handboek staat alle relevante praktische informatie die je afgelopen periode via de mail hebt ontvangen samengevat, zodat je je goed kunt voorbereiden op het onderwijs en de coschappen.

UVT
We wachten op toestemming voor het fysiek afnemen van de UVT toetsen op 31 augustus en 14 september. We zijn ons aan het beraden op alternatieve mogelijkheden als het fysiek niet mogelijk blijkt. We laten het weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

COVID reflectie opdracht schakeljaar
Voor studenten van het schakeljaar die gebruik willen maken van de COVID reflectie opdracht - hiervoor is afgelopen week (16 juli) per abuis de verkeerde opdracht meegestuurd. De correcte opdracht volgt 23 juli met de volgende nieuwsbrief.

Ter herinnering: in de volgende situaties is het mogelijk om de COVID reflectie opdracht in te zetten:

  • Studenten mogen maximaal 4 weken van hun wetenschappelijke stage van 18 weken gebruiken voor de COVID-19 reflectie opdracht. Dit is niet mogelijk bij een wetenschappelijk stage van 12 weken, aangezien 12 weken de minimale duur van een wetenschappelijke stage in het schakeljaar is.
  • Studenten mogen 4 weken van hun BSAS of 12-weekse keuzestage gebruiken voor een COVID reflectieverslag.

Keuzestage COVID&Society
De wetenschappelijke keuzestage COVID&Society is inmiddels beëindigd. Het is helaas niet meer mogelijk om deze keuzestage te volgen.

Persoonlijke vragen via de e-mail
Er komen zowel bij mij, als de afdeling coschappen, de beleidsmedewerkers, de examinatoren van de keuzestages en het STIP heel veel vragen over de indelingen voor coschappen of gerelateerde zaken binnen. Helaas lukt het niet om deze allemaal direct te beantwoorden. We proberen de vragen te bundelen en te beantwoorden in de informatiemails op donderdag. Wanneer jouw vraag beantwoord wordt in de donderdagmail, sturen we geen persoonlijke reactie terug op je mail.

Communicatie gedurende mijn afwezigheid
Zoals vorige week aangekondigd zal er op de donderdagen 30 juli, 6 en 13 augustus geen wekelijke updatemail verstuurd worden. Aangezien tegen die tijd alle roosters bekend zullen zijn, zal naar verwachting ook het grootste deel van de vragen tegen die tijd beantwoord zijn en zijn er naar verwachting in die periode ook weinig nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard blijft STIP gedurende deze periode bereikbaar voor vragen. Het handboek zal je ook de benodigde handvatten bieden.

Verruiming telefonisch spreekuur coschappen – juiste telefoonnummer

In de mail van vorige week is per abuis het verkeerde telefoonnummer voor het telefonisch spreekuur coschappen vermeld. Het juiste telefoonnummer is: 088-75 53476.
Het telefonisch spreekuur coschappen is vanaf deze week uitgebreid naar 4x per week tot 1 september a.s. Dit betekent dat het telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag is van 9.30 – 10.00 uur.
Buiten deze tijden kan er niet gebeld worden. Heb je toch een vraag, stuur dan een mail naar coschappen@umcutrecht.nl

Tot slot

Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth