10 juli 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij weer de wekelijkse update. Het was goed om te merken dat er veel belangstelling was voor de webinar van afgelopen maandag. Hopelijk hebben we tijdens deze webinar veel vragen kunnen beantwoorden.
De coschapindelers zijn nu bezig met de indeling voor het nieuwe collegejaar, in ieder geval tot het einde van het kalenderjaar. Het streven is dat je eind deze maand je indeling voor master 1 en/of master 2 ontvangt.

Volgende week (donderdag 16 juli) en de week daarna (donderdag 23 juli) ontvang je nog een wekelijkse update van mij, daarna ben ik 3 weken met vakantie. In deze periode volgt er even geen wekelijkse update.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Master 1 en 2
Aangezien nog niet alle ziekenhuizen, huisartspraktijken en andere zorg- en public health instellingen voldoende capaciteit hebben voor coassistenten, heeft de indeling van master jaar 1 en 2 op zich laten wachten. Zoals in een eerdere update is gemeld, verwachten we de indeling eind juli afgerond te hebben. Ik wil je daarom verzoeken te wachten met het al regelen van een keuze-of wetenschapsstage, aangezien de indeling voor blokken en LINKs voorrang heeft. Indien je stage al gepland staat, adviseer ik je met je begeleider te overleggen of je je stage eventueel mag onderbreken voor het volgen van een Blok en LINK als je daarvoor ingedeeld wordt.

Schakeljaar

Compensatieopdracht voor co-assistenten die een week later begonnen zijn aan coschap
De opleiding zou alle Schakeljaar studenten die een week later gestart zijn met coschappen op een later tijdstip informeren over de compensatie. Deze email bevat een vervangende opdracht om de missende week coschap te compenseren. Deze opdracht is verplicht.

ASAS/BSAS
Ter compensatie is het de bedoeling dat je één VAAR-verslag maakt tijdens je coschap. Dit VAAR-verslag bespreek je uiteindelijk met je eindbeoordelaar tijdens je eindbeoordeling. De eindbeoordelaar hoeft hier geen apart formulier voor af te tekenen. Lever het VAAR-verslag het liefst een aantal dagen voor de eindbeoordeling in om de eindbeoordelaar tijd te geven om het na te kijken.

VAAR staat voor Volgen, Analyseren, Annoteren en Reflecteren. Middels een VAAR-verslag breng je de hele procesgang van de patiënt in kaart, zoals jij daar zelf actief in hebt geparticipeerd (medisch handelen):

 • Je Volgt de patiënt en doet uitvoerig schriftelijk verslag van het medisch handelen.
 • Je maakt een beknopte Analyse van de gang van zaken.
 • Je Annoteert je waarnemingen en analyses met behulp van een aantal literatuurgegevens.
 • Tenslotte Reflecteer je medisch-inhoudelijk op dit alles.

De instructies en eisen van het VAAR-verslag vind je hier. Het is de bedoeling dat je zelf de eindbeoordelaar op de hoogte stelt van deze compensatieopdracht en dit samen afstemt. Voor eventuele vragen kunnen jij en de eindbeoordelaar terecht bij: S.E.vandort-2@umcutrecht.nl

Keuzestages
In overleg met je eindbeoordelaar is de bedoeling de verplichte verdiepingsopdracht dusdanig uit te breiden dat het compenseert voor een week keuzestage. Je informeert jouw eindbeoordelaar zelf over deze compensatiemaatregel. Stem samen de precieze inhoud af. De eindbeoordelaar hoeft geen hiervoor geen extra formulieren af te tekenen.

START blok P1
Er zijn nog plekken beschikbaar in het START blok van P1. Studenten die geïnteresseerd zijn om zich alsnog in te schrijven voor het START blok kunnen dit t/m vrijdag 17 juli doen door een mail te sturen naar coschappen@umcutrecht.nl met in het onderwerp “aanmelden sb p1”. Ter herinnering, in de huidige situatie zijn de voorwaarden voor inschrijving voor het START blok versoepeld:

 • Je hebt al het blokonderwijs van master jaar  1 en 2 afgerond. Indien het niet mogelijk is het blokonderwijs van Ma1 of Ma2 te volgen door capaciteitsproblemen, is de minimumeis twee afgeronde onderwijsblokken Ma1 en Ma2.
 • Je hebt minimaal één  LINK afgerond.
 • Je hebt je keuzestage Ma1 en bij voorkeur ook Ma2 afgerond.
 • De eis voor het behalen van de UVT-1  vervalt, aangezien de eerstvolgende UVT naar augustus is verplaatst.

Let op: inschrijving is geen garantie op plaatsing! Als er meer inschrijvingen komen dan er plaats is, bepalen de coschapindelers wie er geplaatst kan worden. In eerste instantie komen die studenten in aanmerking die al het verst in hun opleiding zijn, bij gelijkwaardige situaties wordt er geloot.

Studenten die geplaatst worden voor het START blok, maar nog wel coschappen van master jaar 2 moeten volgen, mogen deelnemen aan de online terugkomdagen, echter niet tijdens de LINK coschappen van master jaar 2.

Fysiek onderwijs en toetsing
Na de coschappen start ook voorzichtig  het fysieke onderwijs, zoals PLO,  en fysieke toetsing weer op. We verwachten dat je hierbij een professionele houding aanneemt en dat je je houdt aan de RIVM maatregelen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt, ook als dit milde klachten zijn zoals verkoudheid en keelpijn, en laat je testen. Als student kan je dit doen bij de GGD. Tijdens coschappen verloopt dit via de instelling waar je stage loopt.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Kom niet naar het onderwijs/de toets als je een hoog risico contact gehad hebt. Bijvoorbeeld een huisgenoot die positief getest is op Covid-19 of een huisgenoot met klachten die de uitslag van de Covid-19 test nog afwacht.

Bekijk de RIVM website met de basisregels die voor iedereen gelden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlands....

Ook verwachten wij dat je:

 • je handen desinfecteert bij binnenkomst in het gebouw.
 • de aangegeven looproutes volgt.
 • luistert naar de surveillanten.
 • aanwijzingen van de surveillant opvolgt.

Alle regels vind je op: https://students.uu.nl/praktische-zaken/corona-en-onderwijs/huisregels-i...

Als je onderwijs of een tentamen op locatie niet kunt bijwonen in verband met klachten, meld je dan bij de studieadviseur: adviseurs@umcutrecht.nl.

Stand van zaken wetenschap
Vanaf 13 juli kunnen alle onderzoekslaboratoria werken op een maximale capaciteit van 75 procent. Dit betekent dat nog eens 250 extra medewerkers en 75 stage-studenten per dag mogen komen werken in de research labs. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met je begeleider.
De ervaringen met opschaling in de research labs tot 50 procent sinds 22 juni laten zien dat de opgestelde protocollen voor veilig werken in de onderzoekslaboratoria uitvoerbaar zijn. Aanwezigheid wordt online aangemeld, geregistreerd en monitoring via tracers is opgestart. De laboratoria en looproutes zijn ingericht om de aanbevolen 1,5 meter afstand te houden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Voor onderzoekers blijft gelden dat zij alleen naar de laboratoria komen voor werkzaamheden die alleen in het UMC Utrecht uitgevoerd kunnen worden. Verder werken zij vanuit huis. Voor alle collega’s en stage-studenten die in de researchlabs werken, gelden dezelfde maatregelen en randvoorwaarden.

Op zoek naar een wetenschapsstage?
Ben je op zoek naar een wetenschapsstage? Kijk dan op uu.konjoin.nl
Vanuit de opleiding volgt binnenkort een oproep aan de wetenschappers om stageplaatsen op deze site aan te bieden.

Telefoonnummer in Osiris
Wil je checken of jouw juiste telefoonnummer in Osiris staat? Dan kunnen we je bereiken mocht dat nodig zijn.

Verruiming telefonisch spreekuur coschappen

Het telefonisch spreekuur coschappen wordt vanaf maandag 13 juli uitgebreid naar 4 x per week tot 1 september a.s. Dit betekent dat het telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag is van 9.30 – 10.00 uur (telefoonnummer: 088-75 59465).
Buiten deze tijden kan er niet gebeld worden. Heb je toch een vraag, stuur dan een mail naar coschappen@umcutrecht.nl

Verslag faculteit brede webinar

Op donderdag 2 juli is een webinar gehouden voor studenten van alle universitaire opleidingen van de faculteit Geneeskunde. Het verslag van deze webinar vind je hier.

Mededeling vanuit de mastervertegenwoordiging jaar 1 en 2: Coschap van het jaar prijs

Zoals elk jaar, mogen we ook dit jaar weer de 'Coschap van het jaar prijs' uitreiken aan een coschap in master jaar 1 en 2. We hebben jouw input hierbij hard nodig! Welk coschap verdient volgens jou de titel 'Coschap van het jaar'? Laat je stem achter via https://forms.gle/6AoRrZr2P84KmNrv5. Dank je wel!

Studentenpool

In deze periode van corona is er veel veranderd binnen het onderwijs van studenten. Een deel van jullie heeft aangegeven het fijn te vinden juist nu je input te kunnen leveren. Dit kan door je in te schrijven in voor de Studentenpool. Deze pool is in het leven geroepen om laagdrempelig studenten mee te laten denken over ideeën van en voor de opleiding. Zo hoef je niet in een jaarvertegenwoordiging te zitten maar kun je toch meedenken over thema’s die je belangrijk vindt! In de praktijk zul je eens in de zoveel tijd een oproep ontvangen via de mail met een onderwerp of thema waarvoor input nodig is. Wil je dan meedenken, dat kun je dan aangeven.
Aanmelden voor de Studentenpool kan door dit formulier in te vullen.

Voor meer informatie kun je ook altijd contact opzoeken met de commissaris onderwijs van de MSFU ''Sams'', mail dan naar onderwijs@msfusams.nl

Studenten gezocht voor hulp bij coronastudie

CAPACITY is een grote multicenter patiëntenregistratie die is opgezet om de rol van cardiovasculaire ziekten in de COVID-19 pandemie te onderzoeken. In het kader van de CAPACITY registratie (www.capacity-covid.eu) worden studenten uit jaar 2 en 3 gezocht die kunnen helpen bij het verzamelen van data. Kijk voor meer informatie op: https://students.uu.nl/nieuws/studenten-gezocht-voor-hulp-bij-coronastudie

Filmpje opschaling onderwijs in het UMC Utrecht

Sinds half juni wordt het fysieke onderwijs stapsgewijs weer opgestart voor onderwijsvormen die niet online aangeboden kunnen worden. Merel Dekker (studentassessor), Tessa van Antwerpen en Wietske Jeninga (studenten Biomedische Wetenschappen) en Angelique van Dijk (roosteraar Onderwijscentrum) vertellen in dit filmpje meer over deze bijzondere periode en wat er achter de schermen moet gebeuren om studenten weer naar het Hijmans van den Berg-gebouw te kunnen laten komen.

Financiën

Voor de laatste informatie over financiële steun aan studenten bij studievertraging, kijk op de pagina van de UU over geldzaken en wonen: op https://students.uu.nl/praktische-zaken/de-coronacrisis-wonen-en-geldzaken.
Als je hier vragen over hebt, bespreek deze dan met de studie adviseur.      

                                                   
Tot slot

Ik wens iedereen een goede zomer!
Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth