10 juli 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij nu echt de laatste wekelijkse update. Ik ga de komende weken genieten van mijn vakantie. Het was goed om te merken dat er veel belangstelling was voor de webinar van afgelopen maandag. Hopelijk hebben we tijdens deze webinar veel vragen kunnen beantwoorden.

Opleidingsspecifieke informatie CRU bachelor

Fysieke toetsing en onderwijs
Bij fysieke toetsing en onderwijs verwachten wij dat je een professionele houding aanneemt en dat je je houdt aan de RIVM maatregelen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt, ook als dit milde klachten zijn zoals verkoudheid en keelpijn, en laat je testen. Als student kan je dit doen bij de GGD. Tijdens coschappen verloopt dit via de instelling waar je stage loopt.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Kom niet naar het onderwijs/de toets als je een hoog risico contact gehad hebt. Bijvoorbeeld een huisgenoot die positief getest is op Covid-19 of een huisgenoot met klachten die de uitslag van de Covid-19 test nog afwacht.

Bekijk de RIVM website met de basisregels die voor iedereen gelden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Ook verwachten wij dat je bij de toets:

 • je handen desinfecteert bij binnenkomst in het gebouw.
 • de aangegeven looproutes volgt.
 • luistert naar de surveillanten.
 • aanwijzingen van de surveillant opvolgt.

Alle regels vind je op: https://students.uu.nl/praktische-zaken/corona-en-onderwijs/huisregels-i...

Als je onderwijs of een tentamen op locatie niet kunt bijwonen in verband met klachten, meld je dan bij de studieadviseur: adviseurs@umcutrecht.nl.

Helaas heeft ons het nieuws bereikt dat er tentamens hebben plaatsgevonden in het Educatorium en het Ruppert gebouw, waarbij bovengenoemde regels niet zijn gevolgd.
Het volgen van de regels doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen. Zie de UU mail van gister.

Graag wijs ik je erop dat het niet navolgen van de regels consequenties kan hebben.

Zie artikel 2.9 van de Regels van de Examencommissie,

5. Aanwijzingen van de examencommissie, c.q. de examinator of surveillant, die voor, tijdens en onmiddellijk na afloop van de toets en inzage gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd.
6. Volgt de student een of meer aanwijzingen als bedoeld in het vijfde lid niet op, dan kan hij door de examencommissie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere deelname aan de desbetreffende toets. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van die toets wordt vastgesteld. Voordat de examencommissie een besluit tot uitsluiting neemt, stelt zij de student op zijn verzoek in de gelegenheid ter zake te worden gehoord. Daarnaast kan een berisping worden gegeven, die wordt aangetekend in Osiris

Teven kan er een melding worden gedaan van onprofessioneel gedrag.

De komende weken vinden er nog diverse fysieke toetsen plaats. Ik hoop dat een ieder zich aan de regels houdt.

Bindend studieadvies (BSA)
Zoals de UU al eerder heeft gecommuniceerd, is besloten dat studenten, die door de Covid-19 pandemie niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, uitstel krijgen.

Dit besluit is door de opleiding verwerkt in de OER van 2019-2020, artikel 7.4, lid 11. De herziene OER kun je hier vinden: https://students.uu.nl/gnk-b/oer

De vertaling van dit aangepaste OER artikel is als volgt:

Eerstejaars studenten die voldoende punten hebben gehaald (44 EC of meer), krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).

 • Eerstejaars UU-studenten die in het eerste semester meer dan 7,5 EC hebben gehaald maar minder dan 44 EC aan het eind van dit studiejaar (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 44 EC aan eerstejaarsvakken.
 • Eerstejaars UU-studenten die 7,5 EC of minder hebben gehaald, krijgen een negatief advies. De studievertraging van deze groep kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt.

Binnenkort ontvang je vanuit de Examencommissie een brief over het BSA.

Indeling voor master jaar 1
Voor de toelating tot de master gelden de reguliere eisen,  zoals vermeld in de OER.

We verwachten aan het einde van de maand juli de indeling voor master jaar 1 rond te hebben.

Als je je nog niet hebt ingeschreven voor de master, kun je daar als je wilt mee wachten tot je de definitieve indeling hebt ontvangen. Als je je al wel hebt ingeschreven voor de master kun je dit zo laten.

Verruiming telefonisch spreekuur coschappen

Het telefonisch spreekuur coschappen wordt vanaf maandag 13 juli uitgebreid naar 4 x per week tot 1 september a.s. Dit betekent dat het telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag is van 9.30 – 10.00 uur (telefoonnummer: 088-75 59465).
Buiten deze tijden kan er niet gebeld worden. Heb je toch een vraag, stuur dan een mail naar coschappen@umcutrecht.nl

Verslag faculteit brede webinar

Op donderdag 2 juli is een webinar gehouden voor studenten van alle universitaire opleidingen van de faculteit Geneeskunde. Het verslag van deze webinar vind je hier.

Studentenpool

In deze periode van corona is er veel veranderd binnen het onderwijs van studenten. Een deel van jullie heeft aangegeven het fijn te vinden juist nu je input te kunnen leveren. Dit kan door je in te schrijven in voor de Studentenpool. Deze pool is in het leven geroepen om laagdrempelig studenten mee te laten denken over ideeën van en voor de opleiding. Zo hoef je niet in een jaarvertegenwoordiging te zitten maar kun je toch meedenken over thema’s die je belangrijk vindt! In de praktijk zul je eens in de zoveel tijd een oproep ontvangen via de mail met een onderwerp of thema waarvoor input nodig is. Wil je dan meedenken, dat kun je dan aangeven.
Aanmelden voor de Studentenpool kan door dit formulier in te vullen.

Voor meer informatie kun je ook altijd contact opzoeken met de commissaris onderwijs van de MSFU ''Sams'', mail dan naar onderwijs@msfusams.nl

Filmpje opschaling onderwijs in het UMC Utrecht

Sinds half juni wordt het fysieke onderwijs stapsgewijs weer opgestart voor onderwijsvormen die niet online aangeboden kunnen worden. Merel Dekker (studentassessor), Tessa van Antwerpen en Wietske Jeninga (studenten Biomedische Wetenschappen) en Angelique van Dijk (roosteraar Onderwijscentrum) vertellen in dit filmpje meer over deze bijzondere periode en wat er achter de schermen moet gebeuren om studenten weer naar het Hijmans van den Berg-gebouw te kunnen laten komen.

Financiën

Voor de laatste informatie over financiële steun aan studenten bij studievertraging, kijk op de pagina van de UU over geldzaken en wonen: op https://students.uu.nl/praktische-zaken/de-coronacrisis-wonen-en-geldzaken.
Als je hier vragen over hebt, bespreek deze dan met de studie adviseur.      

                                                        
Tot slot

Ik wens iedereen een goede zomer!
Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen