2 juli 2020

Update onderwijs in coronatijd

Voor een aantal van jullie is het zomerreces al een beetje begonnen. Anderen zijn juist weer volle bak aan de slag gegaan met de coschappen, die in de Gelreziekenhuizen weer zijn opgestart deze week.

Hierbij de laatste wekelijkse mail voor de zomer met informatie over de laatste stand van zaken vanuit de opleiding geneeskunde. Komende drie weken ga ik zelf op vakantie en zal de wekelijkse mailing niet worden verstuurd. Als er specifieke zaken zijn die op korte termijn bekend moeten worden gemaakt, ontvang je uiteraard bericht. Tussentijdse dringende vragen kunnen via de bekende kanalen worden gesteld (onderwijszaken, preceptoren, Leerhuis Gelre)

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Stand van zaken coschappen
Deze week zijn de derdejaars coschappen voor SUMMA in de Gelre ziekenhuizen formeel weer opgestart.  Voor de invulling van de coschappen sociale geneeskunde volgt nader bericht aan de personen die het betreft.

Randvoorwaarden
In eerdere mails is al het document ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen opleiding geneeskunde’ meegestuurd. Hier een aangepaste versie.

Nogmaals: lees de beschikbare E-modules voor aanvang van je coschap goed door, bekijk wat je voorafgaand aan de start van het coschap met doen en bespreek met je begeleider bij aanvang van je eerste coschap en voor je eerste patiëntencontact welke specifieke maatregelen op de betreffende afdeling gelden. Leg dit vast in het formulier ‘COVID-19 randvoorwaarden’ dat hier speciaal voor aangemaakt is in Scorion.

De herstart van de coschappen moet veilig en verantwoord zijn, voor jou zelf, voor de patiënten en voor de mensen om je heen.  Voordat je start met je coschappen is het noodzakelijk dat je goed op de hoogte bent van de regels en richtlijnen rondom COVID-19.
Uiteraard gelden in alle ziekenhuizen de algemene RIVM richtlijnen:

  • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Bij vragen, onzekerheid of angsten bij het opstarten van de coschappen kun je uiteraard contact opnemen met een van onze coaches (via M.S.Wolters@umcutrecht.nl) of studieadviseurs (via adviseurs@umcutrecht.nl). Verder zijn Marte Otter en Sophie Reekers voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl. En natuurlijk ben je altijd welkom bij de opleidingscoördinatoren.

Stand van zaken toetsing

Jaar 1

G&O: via online PE (dd 2 juli 2020)

NB: Alle herkansingen Lijn Kennis vinden plaats in HvdB

Jaar 2

NB Alle herkansingen Lijn Kennis vinden plaats in HvdB

De herkansing van de SVT Radiologie is op dinsdag 14 juli tussen in 11.00-12.45 uur.

Studenten kunnen zich opgeven tot woensdag 8 juli 12.00 uur via OZ-GNKSUMMA@umcutrecht.nl

Richtlijnen voor toetsen in het HvdB
De hoofdingang van het UMC Utrecht wordt vrijgehouden voor onze bezoekers/patiënten.
Voor de toetsing moet gebruik gemaakt worden van de ingang van het Hijmans van den Berghgebouw. Deze ingang is een half uur voor de aanvang van de toets open en gaat een half uur na de laatste toets dicht.

Verder

  • Vanaf volgend collegejaar zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het streven is dat vanaf 20 juli de roosters van de eerste 5 weken van het collegejaar rond zijn.
  • De inschrijving voor het nieuwe collegejaar staat al open in Osiris.
  • Wat betreft de SVT wordt een nieuwe datum gezocht voor eind augustus 2020, maar dit staat nog niet vast. Zodra een datum bekend is, wordt dit gecommuniceerd.
  • Voor de CSCE toets is ook nog niet besloten wanneer deze zal plaatsvinden.

Studentbegeleiding: deze mensen bieden je een luisterend oor

Wil jij graag je ei kwijt nu je al zoveel weken vanuit huis moet studeren? Dat kan. Bekijk hier welke mensen er voor je klaarstaan.

Beleid buitenland

Klinische keuzestages & wetenschappelijke stages met patiëntencontact
De opleiding Geneeskunde/SUMMA heeft besloten om klinische keuzestages en wetenschappelijke stages waarbij er sprake van patiëntencontact te annuleren tot minimaal 1 november 2020. Dit geldt zowel voor stages binnen als buiten Europa. Meer uitleg over dit beleid vind je hier.

Wetenschappelijke stages zonder patiëntencontact
Wil jij een wetenschappelijke stage volgen in een land waarvoor een geel reisadvies geldt en is er tijdens je stage geen sprake van patiëntencontact? Neem contact op met het International Office om de voorwaarden te bespreken. Wetenschappelijke stages zonder patiënten contact worden niet toegestaan voor landen waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt. Uitgebreide informatie over dit beleid, vind je hier.

Openingstijden STIP vakantieperiode

In de vakantieperiode is het STIP geopend volgens de reguliere openingstijden (maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur, telefoon wordt beantwoord tussen 10.45 en 13.30 uur), met uitzondering van week 31 en 32.
Van 27 juli t/m 9 augustus is het STIP gesloten (mail wordt wel beantwoord).
De fysieke balie blijft vooralsnog gesloten.

Geef gezicht aan onze strategie

Connecting Worlds is onze strategie voor de toekomst. Om waarde te creëren, verbinden we de werelden van onze patiënten, studenten en collega's. En daar hoor jij ook bij! Stuur ons jouw selfie (minimaal 1 MB) en geef gezicht aan onze strategie. Van alle foto's samen maken we iets moois. Mail je foto vóór 7 juli naar ikdoemee@umcutrecht.nl.

Tot slot

Ik wens je een goede zomer, al dan niet op “de werkvloer”.
Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen