2 juli 2020

Update onderwijs in coronatijd

Langzamerhand zijn alle coschappen weer aan het opstarten en leggen we de laatste hand aan de roosters voor de zomermaanden. Dit heeft helaas langer dan gedacht en gehoopt geduurd onder andere in verband met allerlei last-minute ontwikkelingen, zoals nieuwe coschapplekken die zich aandienen en het aanpassen van de roosters aan al gepland onderwijs, keuzestages etc.

Vandaag krijgen alle studenten die in maart gestrand zijn tijdens een LINK of vanaf maart hadden moeten starten met een LINK een mail met daarin het bericht of ze al dan niet ingedeeld kunnen worden voor het betreffende LINK in de periode tot 1 september. Nadere details volgen via de betreffende LINK secretariaten.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Geüpdate versie randvoorwaarden hervatten coschappen
In eerdere mails is al het document  ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen opleiding geneeskunde’ meegestuurd. Hier een aangepaste versie. Op korte termijn volgt ook nog een uitgebreid handboek voor de coschappen en het onderwijs in de masterfase in COVID-19 tijd. Hier staan alle afspraken, procedures, richtlijnen etc. die je de afgelopen weken via de mail hebt ontvangen nog een keer samengevat. Zo hopen we je een duidelijk naslagwerk te bieden met daarin ook namen en contactgegevens van betrokkenen die je kunt benaderen voor aanvullende vragen.

Nogmaals: lees de beschikbare richtlijnen/e-modules etc. voor aanvang van je coschap goed door, bekijk wat je voorafgaand aan de start van het coschap moet doen en bespreek met je begeleider bij aanvang van je eerste coschap en voor je eerste patiëntencontact welke specifieke maatregelen op de betreffende afdeling gelden. Leg dit vast in het formulier ‘COVID-19 randvoorwaarden’ dat hier speciaal voor aangemaakt is in Scorion.

De herstart van de coschappen moet veilig en verantwoord zijn, voor jou zelf, voor de patiënten en voor de mensen om je heen. Voordat je start met je coschappen is het noodzakelijk dat je goed op de hoogte bent van de regels en richtlijnen rondom COVID-19.
Uiteraard gelden in alle ziekenhuizen de algemene RIVM richtlijnen:

  • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Bij vragen, onzekerheid of angsten bij het opstarten van de coschappen kun je uiteraard contact opnemen met je mentor of een van de coaches. Verder zijn Marte Otter en Sophie Reekers voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl.

Webinar
Vorige week hebben velen van jullie deelgenomen aan de webinar met Tineke Westerveld, Clara Drenth en Isabel Thunnissen. Jullie hebben veel vragen gesteld, waarvan we er zoveel mogelijk hebben beantwoord.  We gebruiken de vragen ook  als input voor het handboek dat je op korte termijn ontvangt. Tevens wordt er een nieuwe webinar georganiseerd op maandag 6 juli van 16.00 – 17.00 uur. De inloggegevens voor de webinar volgen.

Mentoraat master CRU+
Begin je komend collegejaar aan je master? Of ben je momenteel al masterstudent? Meld je nu aan voor het mentoraat master CRU+.

Waarom?
Bij keuzes, twijfels, uiteenlopende overwegingen, maar juist ook wanneer het goed gaat: tijdens de master hebben veel studenten plezier van extra persoonlijke ondersteuning of begeleiding. De corona periode laat ook zien dat het fijn is om een laagdrempelig individueel aanspreekpunt te hebben.

In het mentoraat sta jij als student centraal. In twee individuele gesprekken met je mentor per jaar (en meer in overleg) kun je het hebben over onderwerpen zoals studie- en carrièrekeuzes, persoonlijke ontwikkeling en werk-privé balans.

Als je je voor 1 augustus 2020 opgeeft, dan krijg je in principe in augustus een mentor (specialist, AIOS of arts-onderzoeker) toegewezen via matching. 

Als je je na 1 augustus nog wil aanmelden, stuur dan een mailtje naar GNK-mentoraat@umcutrecht.nl. Dan wordt op dat moment gekeken wat in jouw geval nog mogelijk is.

Aanmelden?
Vul het formulier in via: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/mentoraat  

Meer informatie?
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/begeleiding-en-advies of mail naar GNK-mentoraat@umcutrecht.nl

Informatie schakeljaar
Het landelijke NFU document over de masteropleidingen ten tijde van COVID-19 geeft opleidingen de mogelijkheid om studenten voor 4 weken studiepunten toe te kennen op basis van de leerervaring uit de COVID-19 periode, wat afgerond dient te worden met bijvoorbeeld een reflectieverslag. In overleg met de examencommissie willen we studenten uit het schakeljaar de mogelijkheid bieden om deze 4 weken eenmalig in een van de volgende gevallen in te zetten:

  • Studenten mogen maximaal 4 weken van hun wetenschappelijke stage van 18 weken gebruiken voor de COVID-19 reflectie opdracht.
  • Studenten mogen 4 weken van hun BSAS of keuzestage gebruiken voor een COVID reflectieverslag.

NB: iedereen moet minimaal 12 weken ASAS en 12 weken wetenschapsstage doen.

Meer informatie over de inhoud en procedure van het COVID-reflectieverslag volgt volgende week. We zijn dit momenteel nog aan het uitwerken.

Studentbegeleiding: deze mensen bieden je een luisterend oor

Wil jij graag je ei kwijt nu je al zoveel weken vanuit huis moet studeren? Dat kan. Bekijk hier welke mensen er voor je klaarstaan.

Beleid buitenland

Klinische keuzestages & wetenschappelijke stages met patiëntencontact
De opleiding Geneeskunde/SUMMA heeft besloten om klinische keuzestages en wetenschappelijke stages waarbij er sprake van patiëntencontact te annuleren tot minimaal 1 november 2020. Dit geldt zowel voor stages binnen als buiten Europa. Meer uitleg over dit beleid vind je hier.

Wetenschappelijke stages zonder patiëntencontact
Wil jij een wetenschappelijke stage volgen in een land waarvoor een geel reisadvies geldt en is er tijdens je stage geen sprake van patiëntencontact? Neem contact op met het International Office om de voorwaarden te bespreken. Wetenschappelijke stages zonder patiënten contact worden niet toegestaan voor landen waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt. Uitgebreide informatie over dit beleid, vind je hier.

Openingstijden STIP vakantieperiode

In de vakantieperiode is het STIP geopend volgens de reguliere openingstijden (maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur, telefoon wordt beantwoord tussen 10.45 en 13.30 uur), met uitzondering van week 31 en 32.
Van 27 juli t/m 9 augustus is het STIP gesloten (mail wordt wel beantwoord).
De fysieke balie blijft vooralsnog gesloten.

Geef gezicht aan onze strategie

Connecting Worlds is onze strategie voor de toekomst. Om waarde te creëren, verbinden we de werelden van onze patiënten, studenten en collega's. En daar hoor jij ook bij! Stuur ons jouw selfie (minimaal 1 MB) en geef gezicht aan onze strategie. Van alle foto's samen maken we iets moois. Mail je foto vóór 7 juli naar ikdoemee@umcutrecht.nl.

Tot slot

Ik wens je een goede zomer, al dan niet op “de werkvloer”.
Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth