2 juli 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij de laatste wekelijkse updatel voor de zomer met informatie over de laatste stand van zaken vanuit de opleiding geneeskunde. Als er specifieke zaken zijn die op korte termijn bekend moeten worden gemaakt, ontvang je uiteraard bericht.

Opleidingsspecifieke informatie CRU bachelor

Stand van zaken onderwijs
Vanaf volgend collegejaar zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het streven is dat vanaf 20 juli de roosters van de eerste 5 weken van het collegejaar rond zijn. Het merendeel van het onderwijs zal echter online worden aangeboden. Voor een goede interactie tussen studenten en docenten is het van belang dat je elkaar “ziet” tijdens de online werkgroepen.

Jaar 3
Maandag starten de eerste studenten met LINK Groen. Een aantal studenten daarvan hebben op 2 juli een crash course “vaardigheidsonderwijs” gedaan omdat zij Blok Groen digitaal hebben gevolgd en geen of onvolledig vaardigheidsonderwijs gehad hebben. Dit is één van de redenen dat je niet zomaar met een andere student kunt ruilen van indeling. Mochten er omstandigheden zijn om op een ander tijdstip te starten, meldt dit dan bij de studieadviseur, coschappen en het onderwijssecretariaat van LINK Groen.

Alle studenten zullen, als ze geen of onvolledig vaardigheidsonderwijs in Blok Groen gevolgd hebben, een week voorafgaand aan LINK Groen worden ingedeeld in een crash course “vaardigheidsonderwijs”.

Geüpdate versie randvoorwaarden hervatten coschappen
In eerdere mails is al het document ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen opleiding geneeskunde’ meegestuurd. Hier een aangepaste versie. Op korte termijn volgt ook nog een uitgebreid handboek voor de coschappen en het onderwijs in de masterfase in COVID-19 tijd. Hier staan alle afspraken, procedures, richtlijnen etc. die je de afgelopen weken via de mail hebt ontvangen nog een keer samengevat. Zo hopen we je een duidelijk naslagwerk te bieden met daarin ook namen en contactgegevens van betrokkenen die je kunt benaderen voor aanvullende vragen.

Nogmaals: lees de beschikbare richtlijnen/e-modules etc. voor aanvang van je coschap goed door, bekijk wat je voorafgaand aan de start van het coschap moet doen en bespreek met je begeleider bij aanvang van je eerste coschap en voor je eerste patiëntencontact welke specifieke maatregelen op de betreffende afdeling gelden. Leg dit vast in het formulier ‘COVID-19 randvoorwaarden’ dat hier speciaal voor aangemaakt is in Scorion.

De herstart van de coschappen moet veilig en verantwoord zijn, voor jou zelf, voor de patiënten en voor de mensen om je heen.  Voordat je start met je coschappen is het noodzakelijk dat je goed op de hoogte bent van de regels en richtlijnen rondom COVID-19.
Uiteraard gelden in alle ziekenhuizen de algemene RIVM richtlijnen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Bij vragen, onzekerheid of angsten bij het opstarten van de coschappen kun je uiteraard contact opnemen met een van onze coaches (via M.S.Wolters@umcutrecht.nl) of studieadviseurs (via adviseurs@umcutrecht.nl). Verder zijn Marte Otter en Sophie Reekers voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl. En natuurlijk ben je altijd welkom bij de opleidingscoördinatoren.

Stand van zaken toetsen
Alle toetsen die dit studiejaar nog plaats gaan vinden op een rijtje:

Jaar 1

 • Circulatie 2: vrijdag 3 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA, BETA, GAMMA, MEGARON)
 • Circulatie 1: herkansing woensdag 22 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA, BETA)
 • I&I1: herkansing vrijdag 24 juli 12.00 – 15.00 uur, Educatorium (BETA)
 • Circulatie 2: herkansing vrijdag 31 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (GAMMA)
 • R&I: herkansing 20 juli 11.00 – 14.30 uur HVDB 2.04 en CLZ-3
 • KLO1: herkansing 29 juli 11.00 – 14.30 uur HVDB 2.06

Jaar 2

 • I&I2: vrijdag 24 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA, GAMMA)
 • I&I2: herkansing gepland in week 34, meer informatie volgt
 • G&O: herkansing dinsdag 28 juli 11.00 – 14.30 uur HVDB 2.04
 • KLO2: herkansing gepland in week 30/31, meer informatie volgt
 • Keuzecurussen: datum door keuzecoördinator vastgesteld

CRUX toetsen

In de nieuwsbrief van 16 juni jl. is een foutieve vermelding geweest van de CRUX (letters) informatie. Er heeft reeds een rectificatie op Blackboard gestaan, maar voor de volledigheid hierbij de juiste informatie:

 • CRUX 2C: vrijdag 10 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA, BETA)
 • CRUX 1D: dinsdag 14 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA)
 • CRUX 3A: donderdag 30 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (BETA, GAMMA)
 • CRUX 4D: donderdag 6 augustus 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (BETA, GAMMA)

Inschrijven voor de CRUX-toets kan middels de code GNBA200918. Als je deze code ingevoerd hebt in Osiris, kun je kiezen voor de toets en het afnamemoment waarvoor je je wilt inschrijven. In- en uitschrijven kan tot 1 week voor de toets.

Wanneer je je reeds hebt ingeschreven voor een CRUX toets die door de COVID maatregelen in de afgelopen maanden is geannuleerd, wordt die inschrijving gewijzigd naar de nieuwe datum van die betreffende CRUX toets. Je hoeft dan niets meer te doen. Je inschrijving blijft gehandhaafd en de datum in de inschrijving wordt door Onderwijszaken aangepast.
Heb je een CRUX toets gehaald, dan verzoek ik je dringend om je voor een volgende gelegenheid van dat type CRUX toets uit te schrijven in Osiris.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met cruxtoets@umcutrecht.nl

Jaar 3

 • K&V blok Groen: maandag 10 augustus 12.00 – 13.00 uur, TestVision met proctoring
 • K&V blok Groen: herkansing maandag 17 augustus uur 14.15 – 15.15 uur,,TestVision met proctoring
 • Blok Groen: vrijdag 21 augustus 13.15 – 15.00 uur, TestVision met proctoring
 • MH: herkansing maandag 6 juli 17.00 – 19.00 uur, TestVision met proctoring
 • KWO: herkansing woensdag 8 juli 17.00 – 19.00 uur, TestVision met proctoring

Richtlijnen voor toetsen in het HvdB
De hoofdingang van het UMC Utrecht wordt vrijgehouden voor onze bezoekers/patiënten.
Voor de toetsing moet gebruik gemaakt worden van de ingang van het Hijmans van den Berghgebouw. Deze ingang is een half uur voor de aanvang van de toets open en gaat een half uur na de laatste toets dicht.

Webinar
Vorige week hebben velen van jullie deelgenomen aan de webinar met Tineke Westerveld, Clara Drenth en Isabel Thunnissen. Jullie hebben veel vragen gesteld, waarvan we er zoveel mogelijk hebben beantwoord. We gebruiken de vragen ook als input voor het handboek dat je op korte termijn ontvangt. Tevens wordt er een nieuwe webinar georganiseerd op maandag 6 juli van 16.00-17.00 uur. De inloggegevens voor de webinar volgen..

Mentoraat master CRU+
Begin je komend collegejaar aan je master? Of ben je momenteel al masterstudent? Meld je nu aan voor het mentoraat master CRU+.

Waarom?
Bij keuzes, twijfels, uiteenlopende overwegingen, maar juist ook wanneer het goed gaat: tijdens de master hebben veel studenten plezier van extra persoonlijke ondersteuning of begeleiding. De corona periode laat ook zien dat het fijn is om een laagdrempelig individueel aanspreekpunt te hebben.

In het mentoraat sta jij als student centraal. In twee individuele gesprekken met je mentor per jaar (en meer in overleg) kun je het hebben over onderwerpen zoals studie- en carrièrekeuzes, persoonlijke ontwikkeling en werk-privé balans.

Als je je voor 1 augustus 2020 opgeeft, dan krijg je in principe in augustus een mentor (specialist, AIOS of arts-onderzoeker) toegewezen via matching. 

Als je je na 1 augustus nog wil aanmelden, stuur dan een mailtje naar GNK-mentoraat@umcutrecht.nl. Dan wordt op dat moment gekeken wat in jouw geval nog mogelijk is.

Aanmelden?
Vul het formulier in via: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/mentoraat  

Meer informatie?
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/begeleiding-en-advies of mail naar GNK-mentoraat@umcutrecht.nl

Studentbegeleiding: deze mensen bieden je een luisterend oor

Wil jij graag je ei kwijt nu je al zoveel weken vanuit huis moet studeren? Dat kan. Bekijk hier welke mensen er voor je klaarstaan.

Openingstijden STIP vakantieperiode

In de vakantieperiode is het STIP geopend volgens de reguliere openingstijden (maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur, telefoon wordt beantwoord tussen 10.45 en 13.30 uur), met uitzondering van week 31 en 32.
Van 27 juli t/m 9 augustus is het STIP gesloten (mail wordt wel beantwoord).
De fysieke balie blijft vooralsnog gesloten.

Geef gezicht aan onze strategie

Connecting Worlds is onze strategie voor de toekomst. Om waarde te creëren, verbinden we de werelden van onze patiënten, studenten en collega's. En daar hoor jij ook bij! Stuur ons jouw selfie (minimaal 1 MB) en geef gezicht aan onze strategie. Van alle foto's samen maken we iets moois. Mail je foto vóór 7 juli naar ikdoemee@umcutrecht.nl.

Tot slot

Ik wens iedereen een goede zomer, al dan niet op “de werkvloer”.
Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen