7 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je je draai aan het vinden bent in deze Covid periode.
In deze wekelijkse corona-update ontvang je informatie over de nieuwe stand van zaken rondom aanpassingen in het onderwijs.

Informatiestromen

Zoals ik in mijn mail van afgelopen dinsdag heb aangegeven, informeer ik je één keer per week vanuit de opleiding over zaken specifiek voor GNK studenten. De reden om dit één keer per week op een vast tijdstip te doen, is omdat we signalen hebben gekregen dat studenten erg veel e-mails met informatie krijgen en dat het niet precies helder is welke mails nu belangrijk zijn en welke niet.
Ik wil graag ingaan op de verschillende soorten mails die je krijgt en hoop dat dit helpt om prioritering aan te kunnen brengen in de verschillende mails.

 • Mails van de Universiteit Utrecht: je ontvangt algemene mails van de UU. Zoals je wellicht hebt gemerkt volgt het UMC Utrecht zoveel mogelijk het beleid van de UU, echter zijn er soms afwijkingen. Als er sprake is van afwijkingen op het UU beleid, lees je dat voortaan in mijn mail op dinsdag.
 • Mails vanuit het UMC Utrecht: sommigen studenten lopen stage in het UMC Utrecht en hebben om die reden een stagecontract of gastvrijheidsverklaring bij een afdeling in het UMC Utrecht. In dat geval ontvang je ook algemene mails van het UMC Utrecht. Een voorbeeld daarvan is de dagelijkse COVID-alert. Mails van het UMC Utrecht centraal (te herkennen aan bijvoorbeeld de afzender Alert UMC Utrecht) bevatten geen specifieke informatie over de opleiding. Studenten die niet in het UMC Utrecht stage lopen ontvangen deze e-mails niet.
 • Mails van je cursus coördinator: informatie die specifiek gaat over een cursus waarvoor je staat ingeschreven ontvang je via je cursus coördinator. De cursus coördinator bepaalt aan de hand van de urgentie van de informatie op welke wijze hij of zij de informatie aan je verstrekt. Zo zal informatie die belangrijk is voor iedereen en ook urgentie heeft vaak via een announcement met een mail-alert gedeeld worden, om er zeker van te zijn dat de informatie je bereikt. Informatie die minder urgentie heeft plaatst de cursus coördinator in een algemeen bericht (zonder mail alert) op Blackboard.

Alle relevante informatie van de UU en van de opleiding kun je ook terugvinden op de studentensite. Mocht je informatie missen op de studentensite laat het dan weten. Je kunt dit doen door een emailbericht te sturen naar Linda Hofstra (L.P.Hofstra@umcutrecht.nl).

Opleiding specifieke informatie CRU Bachelor

Herkansingen jaar 1 en jaar 2

 • Excuses voor de verwarrende berichtgeving over de herkansing van Stofwisseling 1. De toets kon een week later niet via proctoring gerealiseerd worden en was daarom weer naar 14 april verplaatst. We beseffen ons dat jullie dan te weinig voorbereidingstijd hebben. De toets zal daarom niet op 14 april plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een andere datum. Deze datum wordt sowieso 14 dagen voorafgaand aan de toets gecommuniceerd.
 • De herkansing van ZHB I vindt plaats op vrijdag 17 april.
 • De herkansing van GZC 2 vindt plaats op 15 april.
 • De herkansing van Stofwisseling 2 kan nog niet via proctoring worden afgenomen omdat het aantal deelnemers aan de herkansing te groot is. Wij hopen dat dit wel op korte termijn mogelijk wordt. Je ontvangt ruim van te voren hierover meer informatie. 

Overige toetsing
Informatie over alle andere toetsen van blokken die nu al bezig zijn of nog moeten starten en van het KLO en PLO onderwijs volgt later.  

Keuzecursussen jaar 2
De indeling voor de keuzecursussen is gemaakt. Studenten worden nu ingevoerd bij de betreffende keuzecursussen. Donderdag 9 april ontvang je de indeling. Let op! Het rooster voor een keuzecursus zal niet in MyTimetable te zien zijn,  maar wordt op Blackboard gepubliceerd. Kijk ook tijdens de cursus steeds op Blackboard.  Ook het blokboek is hier te vinden.

De stand van zaken rondom LINK Groen
Ik weet op dit moment nog niet wanneer de coschappen weer hervat kunnen worden. Het is wel duidelijk dat 20 april niet haalbaar is. Het moet veilig zijn voor zowel studenten als voor patiënten en er moet een situatie zijn waarin je goed gesuperviseerd wordt en je leerdoelen kunt halen. Dat kan nog wel een poosje duren.
Bij de herstart probeert de opleiding voor zoveel mogelijk studenten de studie vertraging te beperken.

Honoursprogramma bachelor

 • De groepsbijeenkomsten gaan in digitale vorm door.
 • Via het honoursprogramma wordt je op de hoogte gehouden van een eventuele mogelijkheid om een VPN aan te vragen ten behoeve van research.
 • BA jaar 2 cohort: was je ingedeeld in een keuzecursus die je op honoursniveau zou gaan volgen en gaat deze keuzecursus niet door?
 • BA jaar 3 cohort: er wordt nagedacht over hoe de eindavond vorm kan krijgen.
 • Heb je je opgegeven voor het Honoursprogramma master: de selectiegesprekken zullen digitaal gevoerd gaan worden.

Feedback over communicatie vanuit opleiding en vanuit de vakken
Wij doen als opleiding enorm ons best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen in deze bijzondere  tijd. Sommige dingen gaan verassend goed, in andere dingen zijn we nog zoekende naar de beste manier. Weet dat je feedback kwijt kunt bij de coördinatoren van je vak, maar ook bij de jaarvertegenwoordigingen. Voor de CRU+ bachelor zijn dit de Bachelorvertegenwoordigingen  jaar 1-2 -3 (BVT1@msfusams.nl, BVT2@msfusams.nl, BVT3@msfusams.nl)

Mededelingen vanuit het Onderwijscentrum

Zoom wordt de komende weken nog incidenteel gebruikt voor onderwijs op afstand met meer dan 250 deelnemers. Zoom is een videoconferencingtool die wereldwijd veel gebruikt wordt en veel commotie rondom privacy en informatieveiligheid heeft veroorzaakt de afgelopen weken. De afdeling Technologie en Leren (TEL) van het Onderwijscentrum, die de tool in beheer heeft, heeft Zoom al zo ingesteld dat de kans op het delen van persoonsgegevens zoveel mogelijk ingeperkt is.
Hier vind je de richtlijnen zijn opgesteld om de privacy risico’s bij het gebruiken van Zoom verder te minimaliseren.

Boodschap van MSFU Sams over Willy’s Winkeltje

Door de huidige situatie betreffende de COVID-19 pandemie zal Willy's Winkeltje in ieder geval tot 1 juni gesloten blijven. Wanneer je studiemateriaal als boeken, radiologieklappers of blokboeken nodig hebt, mail dan naar: boekverkoop@msfusams.nl
Er wordt gezorgd dat het materiaal af te halen is bij het pand van MSFU Sams in de binnenstad, de Hamburgerstraat 27. Leerboeken kunnen zowel bij MSFU Sams, als online besteld worden via onderstaande link:
https://www.msfusams.nl/online-shop
Medische artikelen kun je online te bestellen via onderstaande link en bij je thuis af laten leveren:
https://msfusams.medicalwerff.nl/

Tot slot

Ik weet dat je ongerust bent en met veel vragen zit, stel je vragen gerust via STIP. Ik waardeer het enorm dat je, ondanks deze hectische periode met het digitaal aangeboden onderwijs, zo goed aan de slag gaat en begrip toont voor de situatie. Ik probeer zo vroeg mogelijk iedereen van informatie te voorzien en je kunt rekenen op flexibiliteit vanuit de opleiding nu en wanneer de situatie weer langzamerhand naar normaal terug gaat bij deze uitzonderlijke situatie. Let goed op jezelf en op je studiegenoten.

Ik wens je fijne Paasdagen!

Vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen