24 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Langzamerhand komt alles weer op gang en ontstaat er wat verruiming van alle maatregelen.
Ik hoop dat dit voor ieder van jullie persoonlijk ook een positieve uitwerking gaat hebben op jullie plannen. Ik wil je nogmaals bedanken voor je begrip, flexibiliteit en aanpassingsvermogen in de afgelopen periode (overigens ook belangrijke eigenschappen voor een dokter). Jouw constructieve houding wordt door de opleiding zeer gewaardeerd.

Hierbij weer de wekelijkse mail met informatie over de laatste stand van zaken vanuit de opleiding geneeskunde.  Uiteraard kunnen in de komende periode weer wijzigingen optreden door bijvoorbeeld nieuwe COVID-19 uitbraken.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Stand van zaken coschappen
We zijn erg blij dat de derdejaars coschappen voor SUMMA in de Gelre ziekenhuizen weer opgestart kunnen gaan worden.  Vorige week heeft een aantal van jullie de BLS/AED training gehad. Dit was erg belangrijk voor de start van de coschappen. Hoe de andere onderdelen van de voorbereidende week zullen worden ingevuld, wordt nog gecommuniceerd met de studenten die het betreft.

Randvoorwaarden
De herstart van de coschappen moet veilig en verantwoord zijn, voor jullie zelf, voor de patiënten  en voor de mensen om jullie heen.  Voordat jullie starten met jullie coschappen is het noodzakelijk dat jullie goed op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen rondom COVID-19. Uiteraard gelden in alle ziekenhuizen de algemene RIVM richtlijnen:

  • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

De opleiding is in nauw overleg met de Gelreziekenhuizen over de specifieke afspraken die voor coassistenten gelden, zoals wat te doen bij ziekte, wat te doen bij een lokale COVID-uitbraak, hoe om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
In eerdere mails is al het document  ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen opleiding geneeskunde’  meegestuurd.  Lees dit voor aanvang van je coschap goed door, bekijk wat je voorafgaand aan de start van het coschap met doen en bespreek met je begeleider bij aanvang van je coschap en voor je eerste patiëntencontact welke specifieke maatregelen op de betreffende afdeling gelden. Leg dit vast in het formulier ‘COVID-19 randvoorwaarden’ dat hier speciaal voor aangemaakt is in Scorion.
Bij vragen, onzekerheid of angsten bij het opstarten van de coschappen kunnen jullie uiteraard contact opnemen met je preceptor. Verder zijn Marte Otter en Sophie Reekers zijn voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl.

Verder biedt de UU hulp aan, naast de reguliere begeleiding vanuit de opleiding/faculteit en deze tips. 

Capaciteit wetenschapsstages in UMCU wordt opgeschaald naar 50%
Vanaf maandag 22 juni kunnen de onderzoekslaboratoria werken op een maximale capaciteit van 50%. Deze verruiming van 30% naar 50% van de capaciteit geldt voor alle research labs in het Hubrecht, Stratenum, WKZ en AZU. Dit betekent dat studenten 50% van de tijd aanwezig mogen zijn binnen het UMC Utrecht. De afdelingen en begeleiders bepalen de prioritering en regels waar je aan moet houden. Let op: dit geldt voor alle gestrande studenten die weer mogen herstarten (na toestemming van de opleiding). Studenten die nog moeten starten met hun wetenschapsstage kunnen nog niet naar het UMCU komen en moeten indien mogelijk vanuit huis werken.

Bespreek met de coördinator van de wetenschapsstages (prof. Susanne Lens)  wat je moet doen om te mogen herstarten.

Stand van zaken onderwijs
Vanaf volgend collegejaar zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het streven is dat vanaf 20 juli de roosters van de eerste 5 weken van het collegejaar rond zijn.

Stand van zaken toetsing

Jaar 1

  • KD2: via online PE (dd 25-06-2020)
  • G&O: via online PE (dd 2-7-2020)

Herkansingen Lijn Kennis vinden plaats in HvdB.

Jaar 2

Herkansingen Lijn Kennis vinden plaats in HvdB.

Healthy Minds programma: aandachtstraining en zelfzorg

Voel je jezelf vaak gestrest tijdens het studeren, coschappen of nu met deze periode van COVID-19?  Is er een manier om zowel de ziekte als de persoon met de ziekte adequaat te behandelen, zonder jezelf te vergeten? In de nieuwe cursus Healthy Minds leer je digitaal om de technieken van mindfullness toe te passen op jouw leven.

Kijk voor meer informatie op:  https://students.uu.nl/nieuws/healthy-minds-programma-aandachtstraining-...
Aanmelden voor de cursus kan door een mail te sturen naar: c.a.e.reuchlin-rietveld@umcutrecht.nl

Mededeling vanuit het STIP: openingstijden wijzigen per 29 juni

Met ingang van maandag 29 juni 2020 zijn de openingstijden van het STIP, tot nader bericht, als volgt:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur. In dit timeslot wordt de telefoon beantwoord van 10.45 – 13.30 uur.

De fysieke balie blijft vooralsnog gesloten.

Tot slot

Met ingang van volgende week wordt de wekelijkse update op donderdag verstuurd, in plaats van op dinsdag. Dit communicatiemoment blijkt meer in lijn met de communicatie vanuit het UMC Utrecht.

Ik hoop hiermee weer een update te hebben kunnen geven. Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen