24 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Gisteren hebben we het goede nieuws gekregen dat nu ook de coschappen van bachelor jaar 3 hervat mogen worden. We zijn daar uiteraard enorm blij mee. Aangezien we dit nieuws pas gisteren eind van de dag te horen kregen, ontvang je de wekelijkse studentenmail voor deze keer een dagje later.

We realiseren ons dat het voor jullie heel lastig kan zijn dat het eerst lang onduidelijk was wanneer de coschappen herstart konden worden en dat sommigen van jullie nu snel aan de slag kunnen. Als opleiding zijn we blij met de flexibiliteit die jullie hebben laten zien de afgelopen tijd en ook nu tijdens de herstart.

Hierbij de informatie over de laatste stand van zaken vanuit de opleiding geneeskunde.
Uiteraard kunnen in de komende periode weer wijzigingen optreden door bijvoorbeeld nieuwe COVID-19 uitbraken.

Opleidingsspecifieke informatie CRU bachelor

Stand van zaken coschappen

Indeling jaar 3
De indeling in jaar 3 van de opleiding is gemaakt.

 • Je ontvangt deze week een mail over je indeling. Ten gevolge van de COVID-19 pandemie wordt in dit studiejaar een ander studieprogramma gehanteerd. Meer informatie hierover kan je lezen in de indelingsmail. Belangrijkste verschil is dat LINK groen ingekort wordt tot 6 weken coschap, gevolgd door 2 weken thuiswerken aan gerelateerde opdrachten. Daarnaast dient een COVID19 reflectieopdracht gemaakt te worden. NB.: alle oude coschap roosters tot maart 2020 komen te vervallen.
 • Indien je in de afgelopen periode Blok Groen digitaal hebt gevolgd en geen vaardigheidsonderwijs hebt kunnen volgen, wordt er voor jou een inhaaldag gepland voor het vaardigheidsonderwijs in de week voorafgaand aan de start van LINK Groen. De eerste crashcourse is gepland op 2 juli. De desbetreffende studenten krijgen hierover bericht van het KVO met verdere details en instructie.

Ik wil je vragen om geen contact op te nemen met de coschapindelers over je indeling. Wacht rustig het bericht over de indeling af.

Randvoorwaarden
De herstart van de coschappen moet veilig en verantwoord zijn, voor jou zelf,, voor de patiënten en voor de mensen om je heen. Voordat je stat met je coschappen is het noodzakelijk dat je goed op de hoogte bent van de regels en richtlijnen rondom COVID-19. Uiteraard gelden in alle ziekenhuizen de algemene RIVM richtlijnen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Je komt straks terug in een patiëntenzorg die er heel anders uitziet dan toen je medio maart met de coschappen moesten stoppen. Dat zal best even wennen zijn. 
Bij vragen, onzekerheid of angsten bij het opstarten van de coschappen kun je uiteraard contact opnemen met een van onze coaches (via M.S.Wolters@umcutrecht.nl) of studieadviseurs (via adviseurs@umcutrecht.nl). Verder zijn Marte Otter en Sophie Reekers voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl. En natuurlijk ben je altijd welkom bij de opleidingscoördinatoren.
Verder biedt de UU hulp aan, naast de reguliere begeleiding vanuit de opleiding/faculteit.

De opleiding is in nauw overleg met alle affiliatieziekenhuizen over de specifieke afspraken die voor coassistenten gelden, zoals wat te doen bij ziekte, wat te doen bij een lokale COVID-uitbraak, hoe om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen etc. In eerdere mails is al het document  ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen opleiding geneeskunde’ meegestuurd. Als je je rooster straks krijgt zit daar een geüpdatete versie van het document bij. Lees dit voor aanvang van je coschap goed door, bekijk wat je voorafgaand aan de start van het coschap met doen en bespreek met je begeleider bij aanvang van je coschap en voor je eerste patiëntencontact welke specifieke maatregelen op de betreffende afdeling gelden. Leg dit vast in het formulier ‘COVID-19 randvoorwaarden’ dat hier speciaal voor aangemaakt is in Scorion.

Webinar/zeepkist
Donderdag 25 juni  van 12.00 – 13.00  uur is er een webinar waarin Tineke Westerveld (opleidingsdirecteur geneeskunde) een toelichting zal geven op de coschappen nieuwe stijl. Daarna zullen Clara Drenth (opleidingscoördinator master CRU), Isabel Thunnissen (opleidingscoördinator bachelor CRU) en Tineke Westerveld vragen beantwoorden, in samenspraak met studenten van de medezeggenschap. De week erop organiseren we weer een zeepkist.

Je hoort nog hoe je in kunt loggen voor de webinar.

Stand van zaken onderwijs
Vanaf volgend collegejaar zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het streven is dat vanaf 20 juli de roosters van de eerste 5 weken van het collegejaar rond zijn. Het meeste van het onderwijs zal echter online worden aangeboden.

Gedragsregels online onderwijs
Ondanks dat het meeste onderwijs al gedurende een aantal maanden online wordt aangeboden, blijven wij bezig met het verbeteren van dit onderwijs. Zowel voor student als docent willen wij het onderwijs zo goed mogelijk optimaliseren. Onlangs hoorden wij van een aantal docenten dat tijdens werkgroepen vaak de camera’s van studenten uit blijven staan. Hierdoor is het voor docenten moeilijk om de interactie aan te gaan tijdens werkgroepen, zoals dat bij fysiek onderwijs zou gebeuren. Ook bleken studenten vaak niet aanwezig te zijn achter hun laptop wanneer er vragen werden gesteld. Dit is ook vervelend voor de studenten die wel hun camera aan hebben staan. Om deze reden zijn er nu een aantal gedragsregels opgesteld, hieronder te lezen:

 • De camera’s van zowel de studenten als docenten staan aan tijdens het kleinschalig onderwijs.
 • Tijdens het werkgroepsonderwijs doe je als student actief mee en neem je een actieve houding aan.
 • Stel je op zoals je dit ook zou doen bij fysiek kleinschalig onderwijs.

Wij hopen met behulp van deze regels de interactie tussen student en docent en tussen studenten onderling te bevorderen in deze tijden van online onderwijs, zodat iedereen met plezier het onderwijs blijft geven en volgen.

Stand van zaken toetsing
De toets KLO2 aangevraagd voor 1 juli is nog steeds niet gehonoreerd. We hopen zo snel mogelijk hier ook het groene licht voor te krijgen.

Healthy Minds programma: aandachtstraining en zelfzorg

Voel je jezelf vaak gestrest tijdens het studeren, coschappen of nu met deze periode van COVID-19?  Is er een manier om zowel de ziekte als de persoon met de ziekte adequaat te behandelen, zonder jezelf te vergeten? In de nieuwe cursus Healthy Minds leer je digitaal om de technieken van mindfullness toe te passen op jouw leven.

Kijk voor meer informatie op:  https://students.uu.nl/nieuws/healthy-minds-programma-aandachtstraining-...
Aanmelden voor de cursus kan door een mail te sturen naar: c.a.e.reuchlin-rietveld@umcutrecht.nl

Mededeling vanuit het STIP: openingstijden wijzigen per 29 juni

Met ingang van maandag 29 juni 2020 zijn de openingstijden van het STIP, tot nader bericht, als volgt:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur. In dit timeslot wordt de telefoon beantwoord van 10.45 – 13.30 uur.

De fysieke balie blijft vooralsnog gesloten.

Tot slot

Met ingang van volgende week wordt de wekelijkse update op donderdag verstuurd, in plaats van op dinsdag. Dit communicatiemoment blijkt meer in lijn met de communicatie vanuit het UMC Utrecht.

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen