16 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij weer de wekelijkse update met informatie over de laatste stand van zaken vanuit de opleiding geneeskunde.

Vandaag was het eerste online SUMMA symposium in het belangrijke thema “Sustainability”. Een zeer succesvol event, met interessante sprekers en mooie discussies. Fantastisch gedaan door onze SUMMA symposiumcommissie!
Normaal gesproken volgt aan het eind van deze symposiumdag de verkiezing van de docent van het jaar. Omdat we dat moment graag een feestelijk tintje willen meegeven hebben we met de SUMMACie afgesproken, dat we -zodra het weer kan- een anderhalve meter SUMMAborrel zullen plannen en daar ook de uitreiking van de prijs voor de docent van het jaar zullen doen.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Stand van zaken coschappen
We zijn erg blij dat de derdejaars coschappen voor SUMMA in de Gelre ziekenhuizen weer opgestart kunnen gaan worden. Achter de schermen is veel overleg geweest over de wijze waarop we alles weer in de lucht zouden brengen.

We hebben daarbij drie belangrijke uitgangspunten geformuleerd:

  1. gezien de korte duur van de coschappen in SUMMA, hecht de opleiding veel belang aan het vasthouden van het totaal aantal weken in de klinische praktijk.
  2. het doel is om in het studiejaar 2020-2021 de studievertraging als gevolg van de COVID-19 uitbraak zoveel mogelijk te kunnen inlopen.
  3. Gelre ziekenhuizen hebben aangegeven het opstarten van de coschappen liefst te willen doen met coassistenten die het huis kennen (dus de coassistenten uit huidig jaar 3, die “gestrand zijn” tijdens hun coschappen).

In een separate mailing worden vandaag ook de nieuwe roosters en de toelichting daarop verstuurd aan de studenten van jaar 2 en 3, ook al is nog niet alles rond met betrekking tot de invulling van de coschappen sociale geneeskunde en huisartsengeneeskunde.

Stand van zaken klinische keuzestages
Nu het weer mogelijk is om klinische keuzestages te volgen wordt de examinator van de keuzestages overspoeld met aanvragen, die wel erg last-minute verstuurd worden, soms een dag voor start van de keuzestage en soms zelfs pas na aanvang van een keuzestage. We realiseren ons uiteraard dat jullie heel graag weer aan de slag willen en dat er vanuit de kliniek ook hard geprobeerd wordt om studenten te laten starten zodra dit mogelijk is. We willen hier vanuit de opleiding ook soepel mee omgaan, maar de examinator heeft wel een redelijke termijn nodig om de aanvragen te beoordelen. Aanvragen moeten t/m 1 september daarom minimaal 2 weken van te voren verstuurd worden (in plaats van de reguliere 8 weken), daarna zal in principe weer de termijn van 8 weken gaan gelden.
Let op, je mag pas starten met je keuzestage nadat je toestemming hebt van de examinator!

Houdt er bij het regelen van klinische keuzestages rekening mee dat reguliere coschappen voorrang hebben ten opzichte van keuzecoschappen (inclusief de reguliere coschappen van CRU+). Er zullen daarom t/m eind volgend collegejaar daarom waarschijnlijk minder klinische keuzecoschappen beschikbaar zijn.

Stand van zaken wetenschappelijke stages
Gisteren is er vanuit STIP apart bericht verstuurd over de wetenschappelijke stages.
Ik verwijs je voor informatie over de wetenschappelijke stages dan ook graag naar deze mail.

Toetsing
Er is op beperkte schaal fysieke toetsing mogelijk. Echter, op grond van eerdere berichtgeving heeft een aantal studenten niet meer gerekend op fysieke toetsing voor dit collegejaar. Mede hierdoor is een aantal studenten op dit moment niet meer in Utrecht aanwezig of zelfs in buitenland bij hun familie.
Om jullie tegemoet te komen hebben we besloten een aantal toetsen voor jaar 1 weer in de vorm van  online toetsing in te plannen. Onderstaand het nieuwe schema:

Jaar 1

Lijn Klinisch Denken

  • Klinisch Denken 2: online

Lijn Kennis

  • G&O: online

Jaar 2

Herkansingen:

Lijn Kennis

  • ESMA: fysiek in HvdB (24-6-2020)
  • Chirurgie: fysiek in HvdB (25-6-2020)

Stand van zaken onderwijs
Vanaf volgend collegejaar zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het streven is dat vanaf 20 juli de roosters van de eerste 5 weken van het collegejaar rond zijn.

Tot slot

We hopen hiermee weer een update te hebben kunnen geven.
Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen