16 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij weer de wekelijkse update met informatie over de laatste stand van zaken vanuit de opleiding geneeskunde. We zijn vanuit de opleiding ook heel geïnteresseerd hoe het met je gaat en hoe je je staande houdt in deze zware periode. Daarom doe ik hierbij een oproep om je persoonlijke verhaal met ons te delen: hoe heb je je tijd besteed de afgelopen periode, hoe was dit voor je, en heb je ervaringen die je wilt delen? We horen het graag en willen, uiteraard alleen met jouw toestemming, deze verhalen delen in de wekelijkse mail op dinsdag. Zo kunnen jullie ook van elkaar horen en delen hoe je deze periode ervaart. Dus, heb je een persoonlijk verhaal dat je wilt delen, mail deze dan naar mij (a.c.drenth-vanmaanen@umcutrecht.nl). Ook als je je verhaal niet wil delen in de wekelijkse mail, maar vind je het wel belangrijk dat we vanuit de opleiding op de hoogte zijn van wat er speelt, mail me dan gerust.
Deze week is er alleen opleidingsspecifiek nieuws.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Stand van zaken coschappen
Ik begrijp dat jullie veel last hebben van de onzekerheid die de herstart met de coschappen met zich meebrengt. Vanuit de opleiding willen we ook graag zo snel mogelijk een rooster voor jullie opmaken voor de komende periode, in ieder geval tot 1 september, zodat jullie je zomer kunnen plannen. De aanvragen voor de herstart van de coschappen B3, M1 en de rest van M2 zijn in voorbereiding.

Het is echter een enorme klus om een goed overzicht te krijgen van alle beschikbare coschapplekken voor LINKs en voor delen van LINKs. In sommige ziekenhuizen en specialismen zijn al wel coassistenten welkom, maar vaak nog minder dan het gebruikelijke aantal, andere plekken geven aan pas na de zomer ruimte te hebben. Binnen de ziekenhuizen/instellingen moet dan nog bekeken worden of er ook aan de COVID-maatregelen, zoals 1,5 meter afstand voldaan kan worden, ook op de werkplekken. Dat is vaak nog een heikel punt.

Ondertussen worden de LINK coschappen aangepast om meer capaciteit te creëren, om volgend collegejaar de opgelopen vertraging zoveel mogelijk weer in te lopen. Leidend hierin is echter de capaciteit van de stage aanbieders. Ons uitgangspunt is dat we in de zomermaanden willen starten met die studenten die tijdens een link gestrand zijn en daarna de studenten die überhaupt niet konden starten met hun link.

LINK Geel is al voorzichtig herstart met enkele studenten bij de huisartsgeneeskunde en public health.
LINK Paars kan vanaf eind juni met enkele studenten starten.
We hopen dat link rood en link blauw ook in de zomermaanden kunnen starten.

We willen de studenten die tijdens een LINK gestrand zijn vragen om zoveel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheid dat je op hele korte termijn een aanbod krijgt om je LINK coschap te hervatten. Dit is uiteraard geen ideale situatie en we begrijpen heel goed dat je niet zomaar je agenda leeg kunt maken om je coschap te hervatten. Toch willen we je vragen om je tot het uiterste in te spannen om geen aanbod voor het hervatten van een LINK coschap af te slaan. We willen namelijk de schaarse stageplekken die er zijn optimaal benutten. Voor 26 juni zullen we nog geen rooster hebben voor de LINK coschappen, al kan het zijn dat een enkeling al wel benaderd wordt voor het starten van een coschap waarvan we al toestemming hebben van de raad van bestuur. Zo snel mogelijk daarna hopen we voor jullie allemaal een rooster te hebben tot 1 september. Het kan goed zijn dat het tot 1 september nog niet mogelijk is om te starten met een coschap, maar dan heb je in ieder geval zekerheid en heb je de mogelijkheid om bijbaantjes, vakantie etc. te plannen.

Stand van zaken klinische keuzestages
Nu het weer mogelijk is om klinische keuzestages te volgen wordt de examinator van de keuzestages overspoeld met aanvragen, die wel erg last-minute verstuurd worden, soms een dag voor start van de keuzestage en soms zelfs pas na aanvang van een keuzestage. We realiseren ons uiteraard dat jullie heel graag weer aan de slag willen en dat er vanuit de kliniek ook hard geprobeerd wordt om studenten te laten starten zodra dit mogelijk is. We willen hier vanuit de opleiding ook soepel mee omgaan, maar de examinator heeft wel een redelijke termijn nodig om de aanvragen te beoordelen. Aanvragen moeten t/m 1 september daarom minimaal 2 weken van te voren verstuurd worden (in plaats van de reguliere 8 weken), daarna zal in principe weer de termijn van 8 weken gaan gelden. Let op, je mag pas starten met je keuzestage nadat je toestemming hebt van de examinator!

Houdt er bij het regelen van klinische keuzestages rekening mee dat reguliere coschappen (link, ASAS, BSAS) voorrang hebben ten opzichte van keuzecoschappen. Er zullen daarom t/m eind volgend collegejaar daarom waarschijnlijk minder klinische keuzecoschappen beschikbaar zijn. Denk dan ook na over alternatieve keuzestages, zoals de geregelde keuzestages van master jaar 3, of toch een wetenschappelijke keuzestage.

Stand van zaken wetenschappelijke stages
Gisteren is er vanuit STIP apart bericht verstuurd over de wetenschappelijke stages. Ik verwijs je voor informatie over de wetenschappelijke stages dan ook graag naar deze mail.

Stand van zaken onderwijs
Vanaf volgend collegejaar zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids/practicumonderwijs. Het streven is dat vanaf 20 juli de roosters van de eerste 5 weken van het collegejaar raadpleegbaar zijn.

Tot slot

Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth