16 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij weer de wekelijkse update met informatie over de laatste stand van zaken vanuit de opleiding geneeskunde. We zijn vanuit de opleiding ook heel geïnteresseerd hoe het met je gaat en hoe je je staande houdt in deze zware periode. Daarom doe ik hierbij een oproep om je persoonlijke verhaal met ons te delen: hoe heb je je tijd besteed de afgelopen periode, hoe was dit voor je, en heb je ervaringen die je wilt delen? We horen het graag en willen, uiteraard alleen met jouw toestemming, deze verhalen delen in de wekelijkse mail op dinsdag. Zo kunnen jullie ook van elkaar horen en delen hoe je deze periode ervaart. Dus, heb je een persoonlijk verhaal dat je wilt delen, mail deze dan naar mij (i.e.thunnissen@umcutrecht.nl). Ook als je je verhaal niet wil delen in de wekelijkse mail, maar vind je het wel belangrijk dat we vanuit de opleiding op de hoogte zijn van wat er speelt, mail me dan gerust.

Opleidingsspecifieke informatie CRU bachelor

Stand van zaken coschappen
De aanvraag voor herstart LINK Groen wordt momenteel voorbereid. Het uitgangspunt wordt: gestrande en niet gestarte studenten zijn het eerst aan de beurt bij de herstart. De opzet van LINK Groen wordt aangepast zodat er komend collegejaar plaats is voor meer studenten. Op die manier proberen we de studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

Let op, het kan goed kan zijn dat er al in de zomer/over een paar weken herstart gaat worden.

Stand van zaken toetsing
De toetsen die via TestVision zonder proctoring waren ingepland zijn aangevraagd als fysieke toetsen. Het timeslot waarbinnen de toetsen ingeroosterd kunnen worden is tussen 11.00 -15.00 uur

De aangevraagde bloktoetsen in het HvdB gebouw zijn nog niet gehonoreerd.

De aangevraagde bloktoetsen in het Educatorium zijn op KLO2 en CRUX4D na gehonoreerd.
Hieronder vind je een overzicht van deze toetsen.

Jaar 1

  • Circulatie2: vrijdag 3 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA, BETA, GAMMA, MEGARON)
  • Circulatie1: herkansing woensdag 22 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA, BETA)
  • I&I1: herkansing vrijdag 24 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA)
  • Circulatie2 herkansing: vrijdag 31 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (GAMMA)

Jaar 2

  • I&I2 vrijdag 24 juli 12.00 – 15.00 uur, Educatorium (BETA, GAMMA)

CRUX toetsen

  • CRUX2D vrijdag 10 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA, BETA)
  • CRUX1D dinsdag 14 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (ALFA)
  • CRUX3D donderdag 30 juli 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (BETA, GAMMA)
  • CRUX4C donderdag 6 augustus 11.00 – 14.00 uur, Educatorium (BETA, GAMMA)

Stand van zaken onderwijs
Vanaf volgend collegejaar zal er weer beperkt onderwijs op locatie plaats gaan vinden met een focus op het vaardigheids/practicumonderwijs. Het streven is dat vanaf 20 juli de roosters van de eerste 5 weken van het collegejaar raadpleegbaar zijn.

Tot slot

Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen, stel ze gerust via STIP.

 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen