10 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Langzaam maar zeker nadert het eind van het studiejaar. Gelukkig komt er steeds meer zicht op de concrete uitwerking van het opstarten van de coschappen en de inrichting van het volgende studiejaar.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Fysiek onderwijs
Tot eind van dit studiejaar zal al het onderwijs in jaar 1 en 2 doorgaan in digitale vorm. Bij het hervatten van het fysieke onderwijs heeft toetsing en KVO onderwijs voorrang. Op dit moment wordt gekeken hoe dit voor SUMMA kan worden ingericht.

En verder
Zoals vorige week gemeld vindt op dinsdag 16 juni 2020 het jaarlijkse SUMMA Symposium "Climate change and Global Health" plaats, dit keer in een online variant via Microsoft Teams. Jullie kunnen je opgeven via deze link: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/SUMMA-symposium of bezoek de website https://www.uu.nl/en/events/summa-symposium-2020 voor meer informatie over de sprekers en het programma. Verder kunnen jullie op de hoogte blijven via social media, door het evenement te volgen op Facebook en via Instagram @summa_symposium_2020!

SUMMA specifieke Informatie per Lijn

Jaar 1

Lijn Klinisch  Handelen

  • Beoordelingsformulieren: Voor de studentenpoli’s uit jaar 1 (en 2) is het belangrijk dat jullie de beoordelingsformulieren laten aftekenen door de examinator. Meer informatie over Scorion is te vinden via deze link: https://students.uu.nl/summa/scorion

Jaar 2

Lijn Wetenschap

  • OP 1: De OP 1 presentaties op 12 juni en 14 augustus 2020 worden via Web ex afgenomen.
    NB. Het advies is om OP1 en – indien mogelijk – OP2 af te ronden vóór start van de coschappen, om de doorstroom naar de coschappen jaar 3 en later ASAS te vergemakkelijken.

Stand van zaken coschappen, eind jaar 2 en jaar 3/4

Gelre
Alle coschappen van jaar 3 mogen weer hervat gaan worden, onder een aantal voorwaarden. Doelstelling was om het aantal weken coschap gelijk te houden en de ontstane studievertraging in het komende studiejaar zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk in te halen.
Inmiddels is een concept plan gemaakt, wat nog geaccordeerd moet worden door de examencommissie. Eind deze week hopen we toestemming te hebben en zullen we het rooster rondsturen en een toelichting geven op de keuzes die zijn gemaakt.
NB. Bestudeer vast de randvoorwaarden en de relevante COVID19 protocollen, die betrekking hebben op het starten van de coschappen (zie bijlage).

ASAS
Inmiddels is een aantal studenten gestart met een ASAS.
JVT3 zal inventariseren of met het nieuwe coschap-rooster nog verschuivingen optreden in de startmomenten van ASAS jaar 4 voor individuele studenten.

Keuzestage
Klinische keuzestages in Nederland kun je nog steeds zelf organiseren en opnieuw inplannen, maar alleen na  overleg met dr. Drenth.
Voor degenen die dit nog niet hebben gedaan: graag onderstaand formulier invullen, ook als je al gemaild hebt met een verzoek. Link naar formulier inventarisatie schakeljaar SUMMA: https://nl.surveymonkey.com/r/8DP6RBT

Stand van zaken wetenschappelijke stages
Landelijke kaders maken het mogelijk om ook de wetenschappelijke stages weer te herstarten. Op dit moment vindt besluitvorming plaats over de eerste fase van de herstart van deze stages in het UMC Utrecht. We verwachten je donderdag te kunnen informeren over welke stages als eerste herstart zullen worden.

Overig
Prof.dr. Gerda Croiset, voorzitter van de NFU-OCG, het landelijk overleg van opleidingsdirecteuren diergeneeskunde, geneeskunde, tandheelkunde en technische geneeskunde, heeft een videoboodschap ingesproken voor alle studenten geneeskunde met uitleg hoe de besluitvorming omtrent onderwijs en coschappen afgelopen periode gegaan is en met uitleg waarom er verschillen zijn tussen verschillende faculteiten geneeskunde in het land. Hierbij de link naar de video: https://vimeo.com/427040989/da3a6609f1

Een aantal studenten ervaart veel stress in de huidige omstandigheden, onder andere door het ontbreken van het contact met medestudenten en moeite met concentratie en studeren.
Wees je ervan bewust dat je ook om hulp kan vragen. De UU biedt hulp aan, naast de reguliere begeleiding vanuit de opleiding/faculteit en deze tips. Marte Otter en Sophie Reekers zijn voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl. Zij horen het graag als jij nog andere behoeftes aan hulp hebt. 

Webinar studeren in Coronatijd: zo motiveer je jezelf

Op woensdag 10 juni (13.15-14.15 uur) organiseert het Skills Lab van de UU een webinar over studiemotivatie in coronatijd. Tijdens de webinar kun je ook vragen stellen. Voor meer informatie en aanmelding zie: https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/professionalisering....

Videocall met decaan Arno Hoes

Wil jij een keer met Arno Hoes (decaan van de faculteit Geneeskunde) videobellen om te vertellen hoe jij het digitale onderwijs ervaart, hoe het is om nu te studeren of wil je iets anders kwijt? Arno Hoes wil graag elke vrijdag met een student videobellen over hoe het in deze digitale tijd gaat. Lijkt dit je leuk? Neem dan contact op met Merel Dekker (studentassessorDOO@umcutrecht.nl) om aan te geven dat je hierin interesse hebt!  

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen