2 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hopelijk heb je fijne Pinksterdagen gehad en is de accu weer goed opgeladen. Hierbij weer de wekelijkse update vanuit de opleiding.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Tentamens en uitslagen
De aanvraag voor toetsen met proctoring t/m 21 augustus is goedgekeurd door de UU. De toetsen worden nog ingepland in overleg met ProctorExam. Houd Blackboard in de gaten hiervoor.

En verder
Een aantal van jullie vroeg naar mogelijkheden voor extra onderwijs. Zoals eerder aangegeven kun je via de website van Studium Generale de plenaire lezingen uit het Covid & Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

SUMMA specifieke Informatie per Lijn

Jaar 1

Lijn Kennis

 • Woensdag 3 juni start het blok G&O . Voor meer informatie zie Blackboard.

Lijn Klinisch  Handelen

 • Beoordelingsformulieren: Voor de studentenpoli’s uit jaar 1 (en 2) is het belangrijk dat je de beoordelingsformulieren laat invullen door de begeleiders en deze af laat tekenen door de examinator. We zullen de examinatoren vragen dit te doen, ook al is het onderwijs in aangepaste vorm gegeven. Meer informatie over Scorion is te vinden via deze link: https://students.uu.nl/summa/scorion

Lijn Professionele Ontwikkeling

 • De ESCAPE room voor jaar 1 kan helaas niet doorgaan. Deze wordt verplaatst naar een ander tijdstip. T.z.t. ontvangen jullie hierover bericht.

Jaar 2

Lijn Wetenschap

 • OP 1: De OP 1 presentaties op 12 juni en 14 augustus 2020 worden viaWebex afgenomen. Meer informatie over aanmelden komt in de loop van de week op Blackboard te staan.

Stand van zaken coschappen, eind jaar 2 en jaar 3/4

 • Gelre
  Alle coschappen van jaar 3 mogen weer hervat gaan worden en worden door de opleiding ingeroosterd.. Graag wijzen we jullie (jaar 2 en 3) hierbij nogmaals naar de mail die hierover via STIP verstuurd is afgelopen vrijdag (29 mei)
  Zodra het rooster klaar is wordt dit via de mail verstuurd. We vragen jullie op dit rooster te wachten en niet nu zelf contact op te nemen met de verschillende afdelingen.
  Hier vind je de randvoorwaarden voor het herstarten van de coschappen.
 • ASAS
  Inmiddels hebben we een aantal studenten kunnen laten starten met de ASAS. We kunnen helaas nog niet alle stages opstarten, gedeeltelijk doordat nog niet alle stageplekken beschikbaar zijn en gedeeltelijk doordat we rekening moeten houden met een maximum aantal studenten die we in mogen delen. We zijn nu bezig met een aanvraag om het aantal studenten dat mag starten zo snel mogelijk uit te breiden.
 • Keuzestage
  Klinische keuzestages kun je nog steeds zelf organiseren en opnieuw inplannen, maar in deze bijzondere situatie alleen na  overleg met dr. Drenth.
  Ik wil je nogmaals vragen om onderstaand formulier in te vullen, ook als je al gemaild hebt met een verzoek.
  Link naar formulier inventarisatie schakeljaar SUMMA: https://nl.surveymonkey.com/r/8DP6RBT

UU besluit - internationale stages en exchange

In de UU nieuwsbrief van donderdag 28 mei jl. stond vermeld dat alle fysieke UU-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar 2020-2021 zijn geannuleerd. Dit besluit is echter niet van toepassing op internationale stages/ keuzecoschappen.

Graag willen we benadrukken dat voor internationale stages het huidige beleid nog steeds van kracht is. Dat houdt in dat studenten van de Universiteit Utrecht geen toestemming krijgen om te reizen voor hun studie zolang het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgeeft (code oranje of rood).

We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op reisadviezen en reismogelijkheden. Om deze reden adviseert het International Office om waar mogelijk je plannen voor het verblijf in het buitenland te verplaatsen naar een later moment dit jaar of volgend jaar. Een perspectief over wanneer je weer kan reizen voor je studie kunnen wij helaas niet geven. Het is daarom verstandig om ook na te denken over een plan b in Nederland.

Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, worden Osiris aanvragen voor buitenlandse stages voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt dat in je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je stage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

Zolang je geen goedkeuring hebt ontvangen om te reizen voor je studie adviseren we je nadrukkelijk om geen financiële verplichtingen aan te gaan, omdat deze kosten niet worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het International Office.

SUMMA symposium

Op dinsdag 16 juni 2020 vindt het jaarlijkse SUMMA Symposium "Climate change and Global Health" plaats, dit keer in een online variant via Microsoft Teams.

In dit symposium wordt een link gelegd tussen fundamenteel onderzoek en de klinische praktijk in het kader van klimaatverandering en global health. Hoe zit het met de gezondheidsrisico’s in een veranderend klimaat? Wat is het verband tussen duurzame luchtvaart en epitheelcellen? En moet er vanuit de medische opleiding meer aandacht worden besteed aan global health?

Je kunt je opgeven via deze link: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/SUMMA-symposium of bezoek de website https://www.uu.nl/en/events/summa-symposium-2020  voor meer informatie over de sprekers en het programma.

Verder kun je op de hoogte blijven via social media, door het evenement te volgen op Facebook en via Instagram @summa_symposium_2020!

Leo Meijlerprijs voor beste scriptie veiligheid geneesmiddelen

Graag vestigen we je aandacht op de mogelijkheid om uiterlijk 30 september 2020 je scriptie van de Wetenschappelijke stage of OP III in te dienen bij de jury van de Leo Meijlerprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een student geneeskunde, farmacie of gezondheidswetenschappen die naar het oordeel van het Nederlands Bijwerkingen Fonds de beste scriptie of het beste gepubliceerde artikel heeft geschreven op het terrein van de veiligheid van geneesmiddelen.

Hier lees je hoe je je hiervoor aan kunt melden.

Online studieplek

Mis jij het ook zo? Met elkaar in de UB studeren, samen koffie drinken en tegelijkertijd concentreren op je studie/scriptie/onderzoek? De UB en Skills Lab bundelen krachten en bieden een digitale studieplek aan vanaf 28 mei. Kijk in de link hieronder voor meer informatie en hoe je kunt deelnemen!
https://students.uu.nl/nieuws/nieuw-van-ub-en-skills-lab-de-online-studi...

Videocall met decaan Arno Hoes

Wil jij een keer met Arno Hoes (decaan van de faculteit Geneeskunde) videobellen om te vertellen hoe jij het digitale onderwijs ervaart, hoe het is om nu te studeren of wil je iets anders kwijt? Arno Hoes wil graag elke vrijdag met een student videobellen over hoe het in deze digitale tijd gaat. Lijkt dit je leuk? Neem dan contact op met Merel Dekker (studentassessorDOO@umcutrecht.nl) om aan te geven dat je hierin interesse hebt!  

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.
 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen