2 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hopelijk heb je een goed Pinksterweekend achter de rug. Inmiddels kunnen we langzamerhand steeds meer coschappen hervatten, dus dat is goed nieuws. We realiseren ons dat nog lang niet iedereen kan starten, maar we zijn in ieder geval heel blij dat we stap voor stap steeds meer studenten de gelegenheid kunnen bieden om hun coschappen weer op te starten. Hierbij informeer ik je over de laatste stand van zaken.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Stand van zaken onderwijs
Hierover zijn momenteel geen nieuwe mededelingen.

Stand van zaken coschappen
Afgelopen vrijdag heb je in je mail kunnen lezen dat alle coschappen van master jaar 3 en de keuzestages van master jaar 2 en de coschappen Huisartsgeneeskunde en Public Health van LINK Geel weer hervat kunnen worden. LINK Paars wordt hervat zodra dit wat betreft de LINK Paars ziekenhuizen weer kan. Voor de zintuig coschappen van LINK Geel (Dermatologie, Oogheelkunde en KNO) volgt nadere berichtgeving.

Voor je keuzestages kun je contact opnemen met je begeleider. Wacht voor de ASAS en LINK coschappen bericht vanuit de opleiding af.

Voor je start met je coschappen vragen we je aandacht voor belangrijke praktische zaken die je voorafgaand aan de start van het coschap moet regelen.

Voor het mogen (her)starten van coschappen moet voldaan zijn aan een aantal randvoorwaarden (zie bijlage). Die zijn erop gericht om de herstart zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Zowel  voor jou als voor de instelling waar je je coschap gaat lopen als voor de maatschappij als geheel.

Wat betekent dit concreet voor jou?

 • Lees het document ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen’ goed door.
 • Kijk welke student specifieke zaken op jou van toepassing zijn. Als je hier vragen over hebt kun je terecht bij STIP of bij de studieadviseurs.
 • Bestudeer de richtlijnen vanuit de overheid op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlands...
 • Als je in het UMC Utrecht coschap gaat lopen, lees dan in ieder geval ook de protocollen op Connect die vermeld staan in de bijlage en bespreek met je begeleider of je ook andere protocollen/richtlijnen moet bestuderen en/of moet weten te vinden. Deze zijn te vinden via de linkjes in de rechterkolom van de homepagina: https://intranet.umcutrecht.nl/Paginas/Default.aspx
 • Neem contact op met je coschapbegeleider in de instelling waar je je coschap gaat lopen en neem het hele document Randvoorwaarden’ samen door. Zorg dat je in ieder geval weet wat de regels zijn met betrekking tot komen werken of niet komen werken. Zorg dat je ook de richtlijnen kent die gelden voor andere medewerkers die vergelijkbaar werk doen op de afdeling waar je als coassistent terecht komt, zoals isolatieprotocollen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
  Spreek met hem/haar af op welke manier je kan voldoen aan de eis dat je voor de start van je coschap de COVID protocollen van de instelling waar studenten coschap gaan lopen hebt bestudeerd. Hierbij zijn in ieder geval de isolatie protocollen en de protocollen ten aanzien van hygiëne maatregelen van belang. En natuurlijk de richtlijnen over wel of niet komen werken. Kijk vast naar deze richtlijn voor het UMC Utrecht via https://intranet.umcutrecht.nl/connect/personeelenorganisatie_jegezondhe...  
  Bespreek met je begeleider wat de equivalent ervan is voor de instelling waar jij je coschap gaat lopen. En vraag in het gesprek ook expliciet wat je moet doen als je in de 14 dagen voorafgaand aan de start coschap contact hebt gehad met een COVID+ persoon.
  Indien dat deze week niet lukt i.v.m. hemelvaart, doe het dan maandag als eerste, voordat je start met je coschap.
 • Houd je mail in de gaten. Informatie over testbeleid volgt.
 • In Scorion is een formulier “COVID-19 randvoorwaarden” beschikbaar. Dit kun je zelf invoegen in de formulieren set van je stage. Door dit te ondertekenen en dit ook naar je begeleider te sturen leg je vast dat jullie het besproken hebben. Dit formulier moet zowel door jou, als je begeleider ondertekend zijn, voordat je je eerste patiënt mag zien.
 • Co-assistenten mogen tijdens een coschap niet wisselen van instelling.

Doe alle bovenstaande dingen voordat je naar de instelling/ZH/stageplaats/coschap locatie gaat.

Het is een voorwaarde om te mogen starten.

Als er over deze instructie vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op voordat je je coschap start.

Master jaar 2
Langzaamaan komen alle stages weer op gang. Voor veel van jullie hebben we goed inzicht in wat jullie nog moeten en willen doen. Maar voor de keuzestages en wetenschapsstage ligt dit soms lastiger, en door de gehele situatie kunnen hier noodgedwongen wijzigingen in zijn geweest. Wij merken ook dat er bij jullie veel vragen en aanvragen liggen voor het doen van (keuze)stages.

Hieronder tref je een link naar een vragenlijst waarin je kunt aangeven wat je huidige planning is voor wat betreft je Keuzestage M2 en de Wetenschapsstage M3. We willen jullie vragen dit zo volledig mogelijk in te vullen, ook als je reeds gemaild hebt met een verzoek. Dit zodat wij een goed beeld hebben van jullie situatie en hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.

Link naar formulier inventarisatie Keuze master jaar 2 & Wetenschapsstage master jaar 3: https://nl.surveymonkey.com/r/ZZCLBFQ

Master jaar 3
Als je wijzigingen in je schakeljaar programma hebt aangebracht anders dan het verplaatsen van je ASAS (bijvoorbeeld naar voren halen van je wetenschapsstage, of verplaatsen van je geplande keuzestage), willen we je nogmaals vragen om onderstaand formulier in te vullen. Vul dit formulier ook in als je al gemaild hebt met een verzoek voor bijvoorbeeld een keuzestage. Zo kunnen de coschapindelers een goed overzicht krijgen wat iedereen nog moet doen in het schakeljaar voor het afstuderen. Mochten we toch weer een prioritering aan moeten brengen, omdat niet iedereen kan starten, dan kan dat op basis van dit overzicht.

Link naar formulier inventarisatie schakeljaar: https://nl.surveymonkey.com/r/KGPPHSD

UU besluit - internationale stages en exchange

In de UU nieuwsbrief van donderdag 28 mei jl. stond vermeld dat alle fysieke UU-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar 2020-2021 zijn geannuleerd. Dit besluit is echter niet van toepassing op internationale stages/ keuzecoschappen.

Graag willen we benadrukken dat voor internationale stages het huidige beleid nog steeds van kracht is. Dat houdt in dat studenten van de Universiteit Utrecht geen toestemming krijgen om te reizen voor hun studie zolang het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgeeft (code oranje of rood).

We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op reisadviezen en reismogelijkheden. Om deze reden adviseert het International Office om waar mogelijk je plannen voor het verblijf in het buitenland te verplaatsen naar een later moment dit jaar of volgend jaar. Een perspectief over wanneer je weer kan reizen voor je studie kunnen wij helaas niet geven. Het is daarom verstandig om ook na te denken over een plan b in Nederland.

Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, worden Osiris aanvragen voor buitenlandse stages voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt dat in je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je stage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

Zolang je geen goedkeuring hebt ontvangen om te reizen voor je studie adviseren we je nadrukkelijk om geen financiële verplichtingen aan te gaan, omdat deze kosten niet worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het International Office.

SUMMA symposium

Op dinsdag 16 juni 2020 vindt het jaarlijkse SUMMA Symposium "Climate change and Global Health" plaats, dit keer in een online variant via Microsoft Teams.

In dit symposium wordt een link gelegd tussen fundamenteel onderzoek en de klinische praktijk in het kader van klimaatverandering en global health. Hoe zit het met de gezondheidsrisico’s in een veranderend klimaat? Wat is het verband tussen duurzame luchtvaart en epitheelcellen? En moet er vanuit de medische opleiding meer aandacht worden besteed aan global health?

Je kunt je opgeven via deze link: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/SUMMA-symposium of bezoek de website https://www.uu.nl/en/events/summa-symposium-2020  voor meer informatie over de sprekers en het programma.

Verder kun je op de hoogte blijven via social media, door het evenement te volgen op Facebook en via Instagram @summa_symposium_2020!

 

Leo Meijlerprijs voor beste scriptie veiligheid geneesmiddelen

Graag vestigen we je aandacht op de mogelijkheid om uiterlijk 30 september 2020 je scriptie van de Wetenschappelijke stage in te dienen bij de jury van de Leo Meijlerprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een student geneeskunde, farmacie of gezondheidswetenschappen die naar het oordeel van het Nederlands Bijwerkingen Fonds de beste scriptie of het beste gepubliceerde artikel heeft geschreven op het terrein van de veiligheid van geneesmiddelen.

Hier lees je hoe je je hiervoor aan kunt melden.

Online studieplek

Mis jij het ook zo? Met elkaar in de UB studeren, samen koffie drinken en tegelijkertijd concentreren op je studie/scriptie/onderzoek? De UB en Skills Lab bundelen krachten en bieden een digitale studieplek aan vanaf 28 mei. Kijk in de link hieronder voor meer informatie en hoe je kunt deelnemen!
https://students.uu.nl/nieuws/nieuw-van-ub-en-skills-lab-de-online-studi...

Videocall met decaan Arno Hoes

Wil jij een keer met Arno Hoes (decaan van de faculteit Geneeskunde) videobellen om te vertellen hoe jij het digitale onderwijs ervaart, hoe het is om nu te studeren of wil je iets anders kwijt? Arno Hoes wil graag elke vrijdag met een student videobellen over hoe het in deze digitale tijd gaat. Lijkt dit je leuk? Neem dan contact op met Merel Dekker (studentassessorDOO@umcutrecht.nl) om aan te geven dat je hierin interesse hebt!  

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth