26 mei 2020

Update onderwijs in coronatijd

Het was fijn om een aantal van jullie te zien en spreken tijdens de chat vorige week. Ook al heb ik nog niet op al jullie vragen antwoord, toch hoop ik je een beetje inzicht te hebben kunnen geven in de denkrichting die we hebben gekozen voor de oplossingen voor het SUMMA onderwijs.
Hierbij weer de wekelijkse update mail vanuit de opleiding!

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Tentamens en uitslagen
De aanvraag voor toetsen met proctoring t/m 21 augustus is goedgekeurd door de UU. De toetsen worden nog ingepland in overleg met ProctorExam. Houdt Blackboard in de gaten hiervoor.

Inzage
De inzage van tentamens in het collegejaar 2019-2020 willen we alleen beschikbaar stellen voor studenten die het blok niet hebben gehaald. Er geldt bij elke inzage een maximum van 5 studenten. Mochten er meer dan 6 studenten zich aanmelden voor een inzage, dan wordt de gehele inzage geannuleerd.

Beoordelingsformulieren
Voor de studentenpoli’s uit jaar 1 en 2 is het belangrijk dat jullie de beoordelingsformulieren laten invullen door de begeleiders en deze laten aftekenen door de examinator.
We zullen de examinatoren vragen dit te doen, ook al is het onderwijs in aangepaste vorm gegeven.

Meer informatie over Scorion is te vinden via deze link: https://students.uu.nl/summa/scorion

Chat sessie
Vrijdag 22 mei jongstleden hebben we een vragenuurtje gehouden voor SUMMA studenten. Een kort overzicht van veel gestelde vragen vind je hier.

En verder
Een aantal van jullie vroeg naar mogelijkheden voor extra onderwijs. Zoals eerder aangegeven kun je via de website van Studium Generale de plenaire lezingen uit het Covid & Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

SUMMA specifieke Informatie per Lijn

Jaar 1

Lijn Kennis

  • Nefrologie: Het tentamen is op 27 mei aanstaande. Informatie hierover ontvang je per mail.

Jaar 2

Lijn Wetenschap

  • OP 1: De OP 1 presentaties op 12 juni en 14 augustus 2020 worden via Zoom afgenomen. Meer informatie over aanmelden komt in de loop van de week op Blackboard te staan.

Stand van zaken coschappen, eind jaar 2 en jaar 3/4

Gelre:
Komende week hopen we te horen wanneer we de coschappen van SUMMA jaar 3 weer mogen starten. Zodra er meer duidelijkheid is, ontvang je hierover bericht.

ASAS:
Inmiddels hebben we een aantal studenten kunnen laten starten met de ASAS. We kunnen helaas nog niet alle stages opstarten, gedeeltelijk doordat nog niet alle stageplekken beschikbaar zijn en gedeeltelijk doordat we rekening moeten houden met een maximum aantal studenten die we in mogen delen. We zijn nu bezig met een aanvraag om het aantal studenten dat mag starten zo snel mogelijk uit te breiden.

Keuzestage:
Klinische keuzestages kun je nog steeds zelf regelen en opnieuw inplannen, maar in deze bijzondere situatie graag in overleg met dr. Drenth.
Dr. Drenth (master coördinator en coördinator schakeljaar) krijgt ontzettend veel mails met vragen over keuzestages. Ik wil je daarom vragen om onderstaand formulier in te vullen. Vul dit formulier ook in als je al gemaild hebt met een verzoek. Zo kunnen de coschapindelers een goed overzicht krijgen wat iedereen nog moet doen in het schakeljaar voor het afstuderen. Mochten we toch weer een prioritering aan moeten brengen, omdat niet iedereen kan starten, dan kan dit op basis van dit overzicht.

Link naar formulier inventarisatie schakeljaar SUMMA: https://nl.surveymonkey.com/r/8DP6RBT

Jaar 1, 2, 3 en 4

Professionele Ontwikkeling

  • Preceptorgesprekken kunnen gewoon doorgang vinden via telefoon, Facetime of Skype. Dit in onderling overleg tussen student en preceptor.

UU komend besluit - internationale stages en exchange

Zoals in de nieuwsbrief van de Universiteit Utrecht van 21 mei jongstleden is vermeld, wordt er komende donderdag 28 mei een besluit genomen over internationale uitwisseling, inclusief internationale stages. Enkele universiteiten hebben deze week besloten studentuitwisseling voor inkomende en uitgaande studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar te annuleren. Het UU-besluit dat komende donderdag wordt genomen is ook van toepassing op studenten van de faculteit Geneeskunde.

Collegegeld

Anderhalve week geleden is het positieve bericht in het nieuws gekomen dat studenten die tussen september 2020 en eind januari 2021 hun diploma halen, drie maanden collegegeld terug krijgen. Dit wordt landelijk geregeld, dus hier hebben wij nog geen verdere informatie over. Voor studenten die na deze periode afstuderen volgt bericht zodra hier meer duidelijkheid over is vanuit de overheid.

Openbaar vervoer

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat het niet de bedoeling is dat studenten in de spits met het openbaar vervoer reizen. Daar is nu een aanvulling op gekomen, namelijk dat dit alleen geldt voor onderwijs wat in de universitaire gebouwen plaatsvindt en dus niet voor stages. Je mag dus wel in de spits naar je stage reizen met het openbaar vervoer als dit nodig is.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.
Verder nog een vriendelijk doch dringend verzoek om je telefoonnummer in Osiris te controleren en – als er geen telefoonnummer in Osiris staat – dit aan te passen. Zo kan de opleiding en/of Onderwijszaken, indien nodig, contact met je opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen