26 mei 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij weer de wekelijkse update vanuit de opleiding. Gisteren zijn met horten en stoten de eerste studenten weer gestart met hun coschappen master jaar 3. Daar zijn we uiteraard heel blij mee!

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Tentamens en uitslagen
We werken volop met online toetsen. Ik wil je er hierbij nogmaals op wijzen dat fraude zeer serieus genomen wordt [zie Onderwijs- en Examenregeling 2019-2020 art. 5.15 (bachelor CRU; SUMMA) en art. 5.16 (master CRU)].

Stand van zaken onderwijs
Hierover zijn momenteel geen nieuwe mededelingen.

Stand van zaken coschappen
Nu de trein voorzichtig weer is gaan rijden en een gedeelte van de coschappen van master jaar 3 langzaam hervat worden, hebben we goede hoop dat binnen afzienbare termijn ook de overige coschappen hervat kunnen worden.

Master jaar 3
Eind deze week (vrijdag) krijgen we waarschijnlijk te horen of we het aantal coschapplekken van master jaar 3 mogen uitbreiden. Hopelijk kunnen dan alle coschappen van master jaar 3 hervat worden. Omdat we dit vrijdag pas horen, zal het niet haalbaar zijn om 2 juni al te starten met je coschap. Bij goedkeuring streven we naar herstart op 8 juni. Dit betekent dat je een week van een P-blok zult missen. De opleiding zoekt hiervoor een oplossing, zodat dit niet leidt tot verdere studievertraging.
Studenten die 8 juni zouden kunnen starten, kunnen de week van 2 juni gebruiken om zich voor te bereiden, door onder andere vast de COVID protocollen en randvoorwaarden voor herstart coschappen  door te nemen.

Ik krijg via de mail ontzettend veel vragen van studenten over hun keuzestages. Helaas lukt het niet om deze mails allemaal individueel te beantwoorden. Ik wil je daarom vragen om, als je wijzigingen in je schakeljaar programma hebt aangebracht anders dan het verplaatsen van je ASAS (bijvoorbeeld naar voren halen van je wetenschapsstage, of verplaatsen van je geplande keuzestage), onderstaand formulier in te vullen. Vul dit formulier ook in als je al gemaild hebt met een verzoek. Zo kunnen de coschapindelers een goed overzicht krijgen wat iedereen nog moet doen in het schakeljaar voor het afstuderen. Mochten we toch weer een prioritering aan moeten brengen, omdat niet iedereen kan starten, dan kan dat op basis van dit overzicht.

Link naar formulier inventarisatie schakeljaar: https://nl.surveymonkey.com/r/KGPPHSD

Master jaar 1 en 2 algemeen
Inmiddels hebben we een flinke achterstand opgelopen in de LINK coschappen en hebben we te maken met een veranderde patiëntenzorg, dus zullen we onze coschappen aan moeten passen aan deze nieuwe werkelijkheid. Er wordt per LINK bekeken hoe dit het beste ingevuld kan worden. We houden je op de hoogte. 

Master jaar 2
Eind deze week (vrijdag) krijgen we waarschijnlijk te horen of we een gedeelte van de coschappen van master jaar 2 mogen hervatten. Bij een positief besluit streven we er naar om vanaf 8 juni geleidelijk te gaan herstarten. om te beginnen met die studenten die gestrand zijn tijdens LINK Geel en hun coschappen Huisartsgeneeskunde en/of Public Health van LINK Geel nog moeten afronden. Eventueel kunnen studenten die een keuzestage hadden gepland ook herstarten vanaf 8 juni, mits daar toestemming voor komt. LINK Paars kan vooralsnog niet starten, in ieder geval niet tot eind juni.

Master jaar 1
De coschappen van master jaar 1 zullen in ieder geval niet voor 29 juni herstart worden.

UU komend besluit - internationale stages en exchange

Zoals in de nieuwsbrief van de Universiteit Utrecht van 21 mei jongstleden is vermeld, wordt er komende donderdag 28 mei een besluit genomen over internationale uitwisseling, inclusief internationale stages. Enkele universiteiten hebben deze week besloten studentuitwisseling voor inkomende en uitgaande studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar te annuleren. Het UU-besluit dat komende donderdag wordt genomen is ook van toepassing op studenten van de faculteit Geneeskunde.

Collegegeld

Anderhalve week geleden is het positieve bericht in het nieuws gekomen dat studenten die tussen september 2020 en eind januari 2021 hun diploma halen, drie maanden collegegeld terug krijgen. Dit wordt landelijk geregeld, dus hier hebben wij nog geen verdere informatie over. Voor studenten die na deze periode afstuderen volgt bericht zodra hier meer duidelijkheid over is vanuit de overheid.

Openbaar vervoer

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat het niet de bedoeling is dat studenten in de spits met het openbaar vervoer reizen. Daar is nu een aanvulling op gekomen, namelijk dat dit alleen geldt voor onderwijs wat in de universitaire gebouwen plaatsvindt en dus niet voor stages. Je mag dus wel in de spits naar je stage reizen met het openbaar vervoer als dit nodig is.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth