26 mei 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij weer de wekelijkse update vanuit de opleiding. Deze keer heb ik weinig nieuwe informatie.

Opleidingsspecifieke informatie CRU bachelor

Tentamens en uitslagen 
Ik wacht nog op de laatste bevestiging van de definitieve data voor de CRUX toetsen. De toetsen zullen plaatsvinden tussen eind juni en juli, de CRUX 4 vindt begin augustus plaats.

We werken volop met online toetsen. Ik wil iedereen er nogmaals op wijzen dat fraude zeer serieus genomen wordt [zie Onderwijs- en Examenregeling 2019-2020 art. 5.15 (bachelor CRU; SUMMA) en art. 5.16 (master CRU)]. 

Stand van zaken onderwijs 
Hierover zijn momenteel geen nieuwe mededelingen.

Stand van zaken coschappen
Nu de trein voorzichtig weer is gaan rijden en een gedeelte van de coschappen in master jaar 3 langzaam hervat worden, hebben we goede hoop dat binnen afzienbare termijn ook de overige coschappen hervat kunnen worden. De coschappen van bachelor jaar 3 zullen in ieder geval niet voor 29 juni herstart worden. 

Collegegeld

Anderhalve week geleden is het positieve bericht in het nieuws gekomen dat studenten die tussen september 2020 en eind januari 2021 hun diploma halen, drie maanden collegegeld terug krijgen. Dit wordt landelijk geregeld, dus hier hebben wij nog geen verdere informatie over. Voor studenten die na deze periode afstuderen volgt bericht zodra hier meer duidelijkheid over is vanuit de overheid.

Openbaar vervoer

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat het niet de bedoeling is dat studenten in de spits met het openbaar vervoer reizen. Daar is nu een aanvulling op gekomen, namelijk dat dit alleen geldt voor onderwijs wat in de universitaire gebouwen plaatsvindt en dus niet voor stages. Je mag dus wel in de spits naar je stage reizen met het openbaar vervoer als dit nodig is.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen