19 mei 2020

Update onderwijs in coronatijd

Ik hoop dat het goed met je gaat. We wachten de maatregelen van de overheid vanavond weer met spanning af. Hierbij weer de wekelijkse update vanuit de opleiding!

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Tentamens en uitslagen
De aanvraag voor toetsen met proctoring t/m 21 augustus is goedgekeurd door de UU. De toetsen worden nog ingepland in overleg met ProctorExam. Houdt Blackboard in de gaten hiervoor.

Chat via Instagram
Aanstaande vrijdag 22 mei kun je van 15.00-16.00 uur vragen stellen via WebEx naar aanleiding van de onderwijsaanpassingen als gevolg van de COVID19-uitbraak.

En verder
Zoals eerder aangegeven kun je via de website van Studium Generale de plenaire lezingen uit het Covid & Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

SUMMA specifieke Informatie per Lijn

Jaar 1

Lijn Kennis

  • Nefrologie: Het tentamen is op 27 mei a.s. Informatie hierover ontvang je per mail.

Lijn Wetenschap

  • OP 1: De OP 1 presentaties op 12 juni en 14 augustus 2020 worden via Zoom afgenomen. Meer informatie over aanmelden komt in de loop van de week op Blackboard te staan.

Stand van zaken coschappen, eind jaar 2 en jaar 3/4

Gelre:
Op dit moment zijn we met dr. Anjoke Huisjes, JVT3 en met de examencommissie bezig te kijken naar oplossingen. Hier en daar zal maatwerk moeten worden geleverd en zullen de studenten individueel worden benaderd.

ASAS:
Inmiddels hebben we de studenten van SUMMA jaar 4 kunnen inlichten dat we vanaf aanstaande maandag 25 mei de ASAS weer op kunnen starten. We kunnen helaas nog niet alle stages opstarten, gedeeltelijk doordat nog niet alle stageplekken beschikbaar zijn en gedeeltelijk doordat we rekening moeten houden met een maximum aantal studenten die we in mogen delen. We zijn nu bezig met een aanvraag om het aantal studenten dat mag starten zo snel mogelijk uit te breiden.

Jaar 1, 2, 3 en 4

Professionele Ontwikkeling

  • Preceptorgesprekken kunnen gewoon doorgang vinden via telefoon, Facetime of Skype. Dit in onderling overleg tussen student en preceptor.

Beleid buitenland

Vanwege het Coronavirus zijn alle reisadviezen voor alle landen in de wereld aangescherpt. Voor elk land geldt minimaal code oranje. Dit reisadvies houdt in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken met klem afraadt om naar het buitenland te reizen. We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op reisadviezen en reismogelijkheden. Om deze reden adviseert het International Office om waar mogelijk je plannen voor het verblijf in het buitenland te verplaatsen naar een later moment dit jaar of volgend jaar. Een perspectief over wanneer je weer kan reizen voor je studie kunnen wij helaas niet geven. Het is daarom verstandig om ook na te denken over een plan b in Nederland.

Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, worden Osiris aanvragen voor buitenlandse stages voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt dat in je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je stage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

Zolang je geen goedkeuring hebt ontvangen om te reizen voor je studie adviseren we je nadrukkelijk om geen financiële verplichtingen aan te gaan, omdat deze kosten niet worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Bovengenoemd beleid kan over een paar dagen weer achterhaald zijn, we adviseren je daarom om deze studenten pagina goed in de gaten te houden voor het meest actuele beleid.

Mededeling vanuit het Onderwijscentrum

Het Hijmans van den Berghgebouw is nog steeds dicht voor studenten. Wij vragen je dan ook nadrukkelijk om niet naar het gebouw te komen om te studeren.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.
Verder nog een vriendelijk doch dringend verzoek om je telefoonnummer in Osiris te controleren en – als er geen telefoonnummer in Osiris staat – dit aan te passen. Zo kan de opleiding en/of Onderwijszaken, indien nodig, contact met je opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen