19 mei 2020

Update onderwijs in coronatijd

Ik hoop dat het goed met je gaat. Het was ontzettend leuk om afgelopen vrijdag te kunnen chatten met elkaar, jammer dat we elkaar nog niet fysiek kunnen ontmoeten. We wachten de maatregelen van de overheid vanavond weer met spanning af. Hierbij weer de wekelijkse update vanuit de opleiding!

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Tentamens en uitslagen
Hierover is geen nieuws te melden.

Stand van zaken onderwijs
De toegangseisen voor de wetenschapsstage master jaar 3 zijn versoepeld. De ingangseisen zijn nu als volgt:

  1. Master jaar 1 moet volledig afgerond zijn.
  2. Als de student in master jaar 2 niet meer verder kan (geen LINKs kan volgen en ook nog geen volgend blok gezien de beperkte capaciteit) en student wil de keuzestage van master jaar 2 graag klinisch invullen, dan mag vast gestart worden met de wetenschapsstage van master jaar 3. 

Aanmelding en het verkrijgen van toestemming voor starten met de wetenschapsstage verloopt verder via de normale route.

Stand van zaken coschappen
We zijn bezig om de studenten van het schakeljaar in te lichten dat vanaf aanstaande maandag 25 mei de coschappen van het schakeljaar weer opgestart kunnen worden. We kunnen helaas nog niet alle stages opstarten, gedeeltelijk doordat nog niet alle stageplekken beschikbaar zijn en gedeeltelijk doordat we rekening moeten houden met een maximum aantal studenten die we in mogen delen. We zijn nu bezig met een aanvraag om het aantal studenten dat mag starten met de coschappen in master jaar 3 zo snel mogelijk uit te breiden.

Verder zijn we bezig met een aanvraag om de keuzestages master jaar 2 en de coschappen van Huisartsgeneeskunde en Public Health van LINK Geel zo snel mogelijk te hervatten. Als we hier toestemming voor krijgen, dan worden in eerste instantie alleen die studenten die deze stages nog af moeten ronden of al gevolgd hadden moeten hebben hiervoor ingedeeld.

Beleid buitenland

Vanwege het Coronavirus zijn alle reisadviezen voor alle landen in de wereld aangescherpt. Voor elk land geldt minimaal code oranje. Dit reisadvies houdt in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken met klem afraadt om naar het buitenland te reizen. We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op reisadviezen en reismogelijkheden. Om deze reden adviseert het International Office om waar mogelijk je plannen voor het verblijf in het buitenland te verplaatsen naar een later moment dit jaar of volgend jaar. Een perspectief over wanneer je weer kan reizen voor je studie kunnen wij helaas niet geven. Het is daarom verstandig om ook na te denken over een plan b in Nederland.

Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, worden Osiris aanvragen voor buitenlandse stages voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt dat in je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je stage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

Zolang je geen goedkeuring hebt ontvangen om te reizen voor je studie adviseren we je nadrukkelijk om geen financiële verplichtingen aan te gaan, omdat deze kosten niet worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Bovengenoemd beleid kan over een paar dagen weer achterhaald zijn, we adviseren je daarom om deze studenten pagina goed in de gaten te houden voor het meest actuele beleid.

Mededeling vanuit het Onderwijscentrum

Het Hijmans van den Berghgebouw is nog steeds dicht voor studenten. Wij vragen je dan ook nadrukkelijk om niet naar het gebouw te komen om te studeren.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.
Verder een vriendelijk doch dringend verzoek om je telefoonnummer in Osiris te controleren en – als er geen telefoonnummer in Osiris staat – dit aan te passen. Zo kan de opleiding en/of Onderwijszaken, indien nodig, contact met je opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth