12 mei 2020

Update onderwijs in coronatijd

Inmiddels zijn we weer een week verder en is door de regering de versoepeling van de maatregelen mondjesmaat in gang gezet. Vooralsnog heeft dit voor het onderwijs nog geen grote consequenties en blijven we doorgaan met online onderwijs aanbieden.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Tentamens en uitslagen
De aanvraag voor toetsen met proctoring tot en met 21 augustus is goedgekeurd door de UU. De toetsen worden nog ingepland in overleg met ProctorExam. Houdt Blackboard in de gaten hiervoor.

Chat via Instagram
Er wordt aanstaande vrijdag een chat via de Instagram van MSFU Sams ingepland apart voor de CRU+ master van 16.00-17.00 uur.
Voor SUMMA wordt de week daarna een chat ingericht. Ik zal hierbij als opleidingscoördinator aanwezig zijn. Je ontvangt nog bericht over datum en tijdstip.

Covid & Society
Zoals eerder aangegeven kun je via de website van Studium Generale de plenaire lezingen uit het Covid & Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

SUMMA specifieke Informatie per Lijn

Jaar 1

Lijn Kennis

 • SVA: De SUMMA voortgangsanalyse jaar 1 en 2 van 4 juni wordt uitgesteld. Nadere informatie volgt waarschijnlijk pas over enkele weken. 
 • Nefrologie: Informatie hierover staat op Blackboard.
 • G&O: per 1 mei is dr. Broer met zwangerschapsverlof. Drs. Jeanette van Leeuwen neemt de onderwijstaken voor haar waar. CSCE: een concept plan is in de maak.

Lijn Klinisch Handelen

 • CSCE: een concept plan is in de maak.

Jaar 2

Lijn wetenschap

 • OP1: De OP1 presentaties op 12 juni en 14 augustus 2020 worden via Zoom afgenomen. Meer informatie over aanmelden komt in de loop van de week op Blackboard te staan.

Stand van zaken coschappen, eind jaar 2 en jaar 3/4

Gelre:

 • Op dit moment zijn we met dr. Anjoke Huisjes, de JVT3 en met de examencommissie bezig te kijken naar oplossingen. Hier en daar zal maatwerk moeten worden geleverd en zullen de studenten individueel worden benaderd.

ASAS:

 • We hopen je binnenkort te informeren over herstart SUMMA M4. Zoals eerder gezegd heeft het hervatten van coschappen op meerdere vlakken consequenties, waardoor deze beslissing niet bij de opleiding alleen ligt. Zodra we concrete informatie hebben, communiceren we dit in ieder geval meteen met de direct betrokkenen.
  We vragen je geen contact op te nemen met de coschapindelers hierover. Zij nemen contact met je op om jouw ASAS indeling te bespreken zodra bekend is wanneer de ASAS weer hervat kan worden.

OP 1,2,3

 • OP1: studenten die hun OP1 zouden doen na hun coschappen kunnen hier alvast een start mee maken in afwachting van het hervatten van de coschappen.
 • OP2/3: Ook onder normale omstandigheden komt het voor dat, bijvoorbeeld na de coschappen, het project zoals beschreven in OP2 niet meer up-to-date is voor OP3. In dat geval wordt de studenten gevraagd een kort addendum aan de OP2 toe te voegen met de dingen die zijn veranderd. De studenten blijven dan wel bij dezelfde afdeling of groep het onderzoek doen. 
  In de huidige situatie zal het wellicht vaker voorkomen dat OP3 moet worden ingevuld met een ander onderwerp bij een andere onderzoeksgroep. Als dat zo is dien je tijdig contact op te nemen met professor Lens om dit te bespreken. Dan moet wel een nieuwe OP2 worden geschreven (er moet nu eenmaal samenhang zijn tussen OP2 en OP3 en we moeten weten wie de examinatoren en 2e lezer zijn etc.), die opnieuw wordt beoordeeld. Eventueel commentaar van professor Lens zal geen vertraging opleveren bij het doorgaan naar de OP3. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een nakijktermijn om te starten met OP3.

Jaar 1, 2, 3 en 4

Professionele Ontwikkeling

 • Preceptorgesprekken kunnen gewoon doorgang vinden via telefoon, Facetime of Skype, dit in onderling overleg tussen student en preceptor.

Beleid buitenland

Vanwege het Coronavirus zijn alle reisadviezen voor alle landen in de wereld aangescherpt. Voor elk land geldt minimaal code oranje. Dit reisadvies houdt in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken met klem afraadt om naar het buitenland te reizen. Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, worden Osiris aanvragen voor buitenlandse stages voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt in dat je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je keuzestage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op de reismogelijkheden. Bovengenoemd beleid kan dan ook over een paar dagen weer achterhaald zijn. Om deze reden adviseert het International Office studenten nadrukkelijk om geen kosten te maken voor toekomstige buitenlandse stages. Het is niet duidelijk of deze kosten worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Mededeling vanuit het Onderwijscentrum: Studentassessor 2020-2021 gezocht

Het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht is voor studiejaar 2020-2021 op zoek naar een nieuwe Studentassessor. Dit is jouw kans om een jaar lang veel ervaring op te doen in besturen, adviseren en invloed uitoefenen!

Wij zoeken een student die op wil komen voor de belangen van de student! Heb jij een kritische blik op het onderwijs? Wil jij direct bijdragen aan verbeteringen in het onderwijs? Wil jij leren hoe een organisatie wordt aangestuurd? Wil jij leren vergaderen en invloed uitoefenen op het hoogste niveau van de UU? Dan zijn we op zoek naar jou! Dit document geeft een meer uitgebreide beschrijving van het takenpakket.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb jij affiniteit met bestuurlijke processen? Als jij het leuk vindt om je bezig te houden met het verbeteren van jouw onderwijs en een belangrijke rol wilt spelen bij de veranderingen in deze tijd, dan is deze functie wellicht wat voor jou.
Stuur uiterlijk zaterdag 1 juni je motivatiebrief en CV naar Hege van Beek-van Honschooten: H.M.vanBeek-vanHonschooten@umcutrecht.nl.  Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek.

Studenten gezocht die willen vertellen hoe ze studeren in corona-tijd

Er worden deelnemers gezocht voor een wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht naar het leren van studenten in de coronacrisis. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe studenten hun leerproces in deze periode organiseren en hoe ze omgaan met de abrupte veranderingen in het onderwijs. Als je wilt vertellen over je studeerervaring, dan word je deelname zeer gewaardeerd. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. In deze informatiebrief vind je meer informatie over het onderzoek en hoe je deel kunt nemen. Aanmelden voor deelname kan tot en met woensdag 27 mei.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen