12 mei 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hierbij weer de wekelijkse update mail vanuit de opleiding. Afgelopen week zijn er vanuit de overheid verruimingen van de maatregelen aangekondigd, hopelijk merk je hier zelf ook een positief effect van. Vanuit de opleiding kijken we goed naar de mogelijkheden die deze verruimde maatregelen ons bieden. Vooralsnog heeft dit voor het onderwijs geen grote consequenties en blijven we doorgaan met online onderwijs aanbieden. 

Opleidingsspecifieke informatie CRU bachelor

Stand van zaken onderwijs 
Circulatie 2 gaat, net als Regulatie en Integratie, gebruik maken van MS Teams voor de online interactieve colleges en werkgroepen die gehouden worden conform het rooster. Hoorcolleges worden vervangen door weblectures. Je bent er nu al een beetje aan gewend om op deze manier je onderwijs te volgen. 1-2 weken vóór de start van Circulatie 2 komt alle benodigde informatie Blackboard te staan.

Stand van zaken coschappen
Ik had jullie ontzettend graag anders bericht, maar helaas is er nog geen definitieve beslissing over het hervatten van de coschappen. Zoals eerder gezegd heeft het hervatten van coschappen op meerdere vlakken consequenties, waardoor deze beslissing niet bij de opleiding alleen ligt. Zodra we concrete informatie hebben, communiceren we dit in ieder geval meteen met de direct betrokkenen communiceren.

Toetsing, deelname aan herkansingen en toetsinzages
Er is deze week geen nieuwe informatie wat betreft toetsdata.

Bij de derdejaars studenten zal geïnventariseerd worden welke van de CRUX toetsen nog behaald moeten worden.

Om in aanmerking te komen voor een herkansing gelden de volgende regels:

  • Als je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan, kom je in aanmerking om dit studiejaar het vak te herkansen, als je cijfer lager is dan een 5,5 of, als er geen cijfers gegeven worden maar voldoende/onvoldoende, een “onvoldoende”.
  • Als je niet hebt meegedaan aan de toetsing van het blok heb je geen recht op een herkansing. Het is daarom van belang dat, als je op grond van zwaarwegende bezwaren tegen online proctoring er voor kiest niet aan een dergelijke toets mee te doen, je dit minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de toets aan de examinator en de examencommissie meldt.  Alleen in dit geval kun je de toets op een later tijdstip fysiek (op de universiteit) maken. Omdat we op dit moment niet weten wanneer dit mogelijk is, kan dit studievertraging met zich meebrengen.

Er zijn een aantal vragen gekomen over de toetsinzage. Daarom hieronder een wat duidelijker beschrijving wanneer en hoe een inzage de komende tijd plaats zal vinden:

  • Inzages voor toetsen, waar normaliter veel studenten verwacht worden (zoals R&I, Circulatie 2), gaan niet door.
  • Inzages voor toetsen, waar normaliter een klein aantal studenten (max. 5) verwacht worden (zoals blok Groen/herkansingen) kunnen mondeling plaatsvinden. Voorwaarde, vanwege privacy, is dat de mondelinge inzage individueel en via telefoon/videoconferencing (dus niet via proctoring) plaatsvindt gedurende de coronacrisis. Zijn er meer studenten die willen inzien dan gaat de inzage niet door.

Chat via Instagram
Er wordt aanstaande vrijdag een chat via de Instagram van MSFU Sams ingepland apart voor de bachelor van 15.00-16.00 uur. Ik zal hierbij als opleidingscoördinator aanwezig zijn.

Mededeling vanuit de Introductiecommissie

Ondanks de huidige situatie met bijbehorende onzekerheden en beperkingen, streven we ook dit jaar naar een geweldige introductieweek. Natuurlijk is dit niet mogelijk zonder enthousiaste mentoren, die de nieuwe eerstejaars wegwijs maken in Utrecht en binnen onze faculteit.
We zijn op zoek naar enthousiaste studenten die in Utrecht wonen (of tijdens de introductie een kamer in Utrecht kunnen gebruiken)* en het leuk vinden om een groepje nieuwe studenten zich helemaal thuis te laten voelen bij de opleiding tijdens hun eerste studieweek.

Hoewel het programma, ten gevolge van de Corona crisis, nog niet geheel duidelijk en definitief is, neem je deel aan diverse leuke activiteiten waarbij je de eerstejaars begeleidt.
Naast de introductieweek mag je ook nog mee met het eerstejaarsweekend. In ruil voor je begeleiding krijg je naast de leuke tijd ook nog een mentorshirt. Mentor zijn staat ook goed op je CV!

Ben je enthousiast en zie je het zitten om de introductieweek opnieuw te ervaren in een andere rol? Vul dan het sollicitatieformulier in, via deze link.

*Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus kan het zo zijn dat een plek in Utrecht tijdens de introweek geen vereiste meer gaat zijn. Hou hiervoor ons Instagramaccount introductiegnkbmw in de gaten.

Mededeling vanuit de jaarvertegenwoordigingen

De blokcoördinatoren ontvangen veel mailtjes van studenten de laatste tijd. Uit gesprekken met blokcoördinatoren hierover is gebleken dat er onder studenten veel onrust en onduidelijkheid is. We begrijpen dit, maar willen je vragen in jullie mails oog te houden voor een vriendelijke communicatiestijl, mails komen al snel vervelender over dan ze waarschijnlijk bedoeld zijn. Ook willen we je vragen om mails naar de blokcoördinatoren te laten versturen door je groepsvertegenwoordiger. Op deze manier houden de blokcoördinatoren overzicht van wat er speelt in welke werkgroep. Daarnaast kunnen vragen ook altijd aan je jaarvertegenwoordiging worden gesteld; zij zullen hier dan mee aan de slag gaan voor jou.  

Mededeling vanuit het Onderwijscentrum: Studentassessor 2020-2021 gezocht

Het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht is voor studiejaar 2020-2021 op zoek naar een nieuwe Studentassessor. Dit is jouw kans om een jaar lang veel ervaring op te doen in besturen, adviseren en invloed uitoefenen!

Wij zoeken een student die op wil komen voor de belangen van de student! Heb jij een kritische blik op het onderwijs? Wil jij direct bijdragen aan verbeteringen in het onderwijs? Wil jij leren hoe een organisatie wordt aangestuurd? Wil jij leren vergaderen en invloed uitoefenen op het hoogste niveau van de UU? Dan zijn we op zoek naar jou! Dit document geeft een meer uitgebreide beschrijving van het takenpakket.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb jij affiniteit met bestuurlijke processen? Als jij het leuk vindt om je bezig te houden met het verbeteren van jouw onderwijs en een belangrijke rol wilt spelen bij de veranderingen in deze tijd, dan is deze functie wellicht wat voor jou.
Stuur uiterlijk zaterdag 1 juni je motivatiebrief en CV naar Hege van Beek-van Honschooten: H.M.vanBeek-vanHonschooten@umcutrecht.nl.  Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek.

Studenten gezocht die willen vertellen hoe ze studeren in corona-tijd

Er worden deelnemers gezocht voor een wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht naar het leren van studenten in de coronacrisis. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe studenten hun leerproces in deze periode organiseren en hoe ze omgaan met de abrupte veranderingen in het onderwijs. Als je wilt vertellen over je studeerervaring, dan word je deelname zeer gewaardeerd. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. In deze informatiebrief vind je meer informatie over het onderzoek en hoe je deel kunt nemen. Aanmelden voor deelname kan tot en met woensdag 27 mei.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.
 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen