1 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Op woensdag 25 maart heeft de Universiteit Utrecht laten weten dat al het universitaire onderwijs en toetsing tot 1 juni  online aangeboden wordt. In de mail die je op vrijdag 27 maart van de UU hebt ontvangen staat dat het onderwijs en de toetsing ook na 1 juni online plaatsvindt. Uitzondering is onderwijs of toetsing dat niet kan worden vervangen door een goed online alternatief, zoals bijvoorbeeld coschappen.
De faculteit Geneeskunde heeft besloten zoveel mogelijk het beleid van de UU te volgen. In sommige gevallen wijken wij af van de UU.

Opleiding specifieke informatie SUMMA

Tentamen inzages
De examencommissie bekijkt de mogelijkheden om deze digitaal door te laten gaan.

Jaar 1 
Lijn Kennis

 • RS: Via Proctored Exam, maandag 6 april;
 • CVS: Het verdiepingsonderwijs wordt online ingericht;
 • I&IS : De herkansing  staat gepland op 28 april. Informatie hierover volgt.

Lijn Klinisch Handelen

 • CSCE: Er is een mail vanuit CSCE gestuurd naar alle studenten. Nieuwe informatie is te vinden op Blackboard. Over toetsing volgt later informatie;
 • Studentenpoliklinieken: Er wordt gewerkt aan de samenstelling van een set E-modules en ander vervangend onderwijs dat afgetekend kan worden in Blackboard. Houd Blackboard daarom goed in de gaten, omdat hier per studentenpoli zo veel en zo snel mogelijk informatie wordt aangevuld.

Jaar 2 
Lijn Kennis

 • S&BS: De herkansing S&BS wordt verplaatst naar een datum na 9 april. Nadere informatie volgt;
 • ESMA: De herkansing staat gepland op 12 mei. Het inzagemoment moet voor 12 mei worden ingepland. Informatie hierover volgt;
 • Zenuwstelsel:  Het verdiepingsonderwijs komt te vervallen. Informatie over vorig verdiepingsonderwijs is te vinden in Blackbook.

Klinisch Handelen

 • Studentenpoliklinieken: Er wordt gewerkt aan de samenstelling van een set E-modules en ander vervangend onderwijs dat afgetekend kan worden in Blackboard. Houd Blackboard daarom goed in de gaten, omdat hier per studentenpoli zo veel en zo snel mogelijk informatie wordt aangevuld.

Wetenschap
Jaar 2, 3 en 4

 • OP1 en OP3: De presentaties gaan door via Zoom. Informatie hierover is te vinden op Blackboard;
 • OP3: De presentaties gaan door via Zoom. Informatie hierover is te vinden op Blackboard

Mededelingen vanuit het OnderwijsCentrum

MFA token voor master studenten die een wetenschappelijke stage doen
Ben je master student en volg je op dit moment een wetenschapsstage? Dan kun je een stage/co-schapsaccount MFA (=VPN) aanvragen. Hiermee kun je thuiswerken en jouw wetenschapsstage vervolgen.
Je kunt je aanvraag, na akkoord van jouw stagebegeleider / (opleidings)coördinator, indienen bij de decentrale ICT-afdeling van de divisie waar je stage loopt. Belangrijk hierbij is dat je alleen een token aanvraagt als dit strikt noodzakelijk is.
De stage coördinatoren worden hierover door de opleiding  geïnformeerd.

Kom niet naar het UMC Utrecht om te studeren
Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan om in het UMC Utrecht te studeren. Zoals bekend is het Hijmans van den Berghgebouw gesloten voor studenten. We hebben begrepen dat er studenten zijn die naar de collegezalen en computerleerzalen gaan om daar te studeren. In de collegezalen en computerzalen worden telefoondiensten gedraaid. We vragen je dan ook nadrukkelijk om deze zalen niet te betreden. Dit geldt ook voor de ruimtes voor de collegezalen (Samsplein).

Communicatie UU/faculteit Geneeskunde

We kunnen ons voorstellen dat, door alle berichtgeving van de UU en de opleiding, het soms niet helemaal duidelijk is welke maatregelen op jou als student van de faculteit Geneeskunde van toepassing zijn.
Met ingang van vandaag informeren we je elke dinsdag  over de laatste stand van zaken. Dit doen we per mail en via nieuwsberichten en Frequently Asked Questions (FAQ) op de studentensite en in principe aansluitend op de berichtgeving van de UU.

Tot slot

Het coronavirus gooit veel levens overhoop, ook als je niet ziek bent. Thuis studeren, geen vrienden zien, misschien ver weg zijn van je familie....dat kan je confronteren met allerlei onzekerheden. Financieel, maar bijvoorbeeld ook mentaal. De UU heeft enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden: https://students.uu.nl/naast-de-studie/tips-in-tijden-van-corona .

De coaches van geneeskunde en BMW hebben ook tips voor je geformuleerd m.b.t. thuiswerken aan de studie, omgaan met onzekerheid en contact houden met andere studenten. Zie https://students.uu.nl/gnk/selective-utrecht-medical-master-summa/onderw...  onder ‘handige links’ .
Voor een bel of Skype afspraak met de studie adviseurs  kun je een afspraak inplannen via de online agenda: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_SUMMA

Voor onderwijs feedback, vragen of tips kun je terecht bij de jaarvertegenwoordigingen. Zij verzamelen de vragen en spelen deze door naar de opleiding. De JVT probeert zoveel mogelijk vragen zelf te beantwoorden. Indien zij geen antwoord hebben op de vraag verwijst zij gericht door.

Je kunt WEL terecht bij de JVT voor:

 • Opmerkingen over digitalisering van vakken;
 • Opmerkingen/tips over nieuwe manieren van toetsing;
 • Opmerkingen over communicatie vanuit opleiding/coördinatoren.

Je kunt NIET terecht bij de JVT voor: 

 • Vragen over eigen stages/coschappen: neem contact op met de studieadviseur of STIP;
 • Vragen over collegegeld: neem contact op met de studieadviseur, STIP of UU for U, Student Services;
 • Vragen over vrijwilligerswerk: zie https://students.uu.nl/gnk/selective-utrecht-medical-master-summa/onderw...
 • Persoonlijke omstandigheden, stress etc.: neem contact op met de studieadviseur, coaches of studentpsycholoog.

Onze opleidingsdirecteur Tineke Westerveld heeft een videoboodschap voor jullie allen opgenomen. Je kunt het filmpje bekijken via deze link: https://students.uu.nl/gnk/selective-utrecht-medical-master-summa/onderw...

Sterkte in deze onzekere tijd!