28 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hopelijk heb je toch een beetje kunnen genieten van Koningsdag/Woningsdag en het zonnige weekend. Hierbij een nieuw bericht over de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de opleiding ten aanzien van de aanpassingen vanwege de COVID-19 uitbraak.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

Chat via Instagram
We vonden de chat via SAMS van vrijdag erg nuttig en leuk. Dank voor jullie belangstelling. We plannen een volgende chat en dan voor de bachelor en de master apart met de opleidingscoördinatoren erbij.

COVID-cursus
Op de website van Studium Generale kun je de plenaire lezingen uit het COVID&Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

Tentamens en uitslagen
De tentamens vinden zoveel mogelijk online plaats met online monitoring. Er worden veel vragen gesteld over het inzetten van online proctoring. De UU maakt momenteel de afweging of we door kunnen gaan met deze manier van toetsing en toetsinzage.

De SVT van mei is uitgesteld, in principe naar augustus. Er is een nieuwe datum eind augustus aangevraagd. Zodra deze datum definitief vastgesteld is ontvang je hierover bericht.

SUMMA specifieke Informatie per Lijn

Jaar 1

Lijn Kennis

 • SVA: De SUMMA voortgangsanalyse jaar 1 en 2 van 4 juni wordt uitgesteld, waarschijnlijk naar september. Nadere informatie volgt waarschijnlijk pas over enkele weken.
 • Nefrologie: Dit blok zal ook online gegeven worden. Informatie hierover staat op Blackboard.

Lijn Klinsch Handelen

 • CSCE: Over toetsing volgt later informatie via de mail.

Studentenpoliklinieken

 • SP Interne Geneeskunde (= HAG/Revalidatie/Geriatrie): Informatie staat op Blackboard.

Jaar 2

Lijn Kennis

 • ESMA: De herkansing staat gepland op 12 mei. Het inzagemoment zal voor 12 mei plaatsvinden, informatie hierover volgt via de mail.

Stand van zaken coschappen, eind jaar 2 en jaar 3/4

Gelre:

 • Zoals eerder gezegd wil SUMMA het huidige aantal coschapweken zoveel mogelijk in stand houden.  Op dit moment wordt op verschillende manieren gekeken hoe we straks de coschappen kunnen hervatten, zonder verlies aan kwaliteit.
 • Het is nog niet duidelijk hoe de roostering er uit gaat zien bij het hervatten van de coschappen voor de groep coassistenten die op dit moment in het Gelre ziekenhuis zit. De verwachting is dat het Gelre ziekenhuis langzaam aan de reguliere zorg weer gaat opschalen. Het zal enige tijd kosten om de zorg in aangepaste vorm te kunnen bieden (anderhalve meter regels, wachtkamers, poliklinieken etc.). De verwachting is dat hervatten van de coschappen per 1 juni (uit het vorige “what if” scenario) niet haalbaar is.
 • Op dit moment willen we eerst voor de coassistenten die in Gelre zitten zo goed mogelijk een vervolgtraject kunnen aanbieden, indien noodzakelijk aangepast op de individuele situatie. Dit zal zeer waarschijnlijk betekenen dat de studenten die als eerste naar Gelre zouden gaan nog niet kunnen starten op de door hun ingeplande tijd.

ASAS:

 • Wij begrijpen dat het lastig te volgen is dat andere faculteiten de semi-artsstages weer aan het opstarten zijn of zelfs al weer gestart zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan lokale verschillen tussen ziekenhuizen in opschaling van de reguliere zorg en ook de beschikbaarheid van de supervisoren. Wij zijn voorwaarden aan het formuleren voor de herstart van onze coschappen waar stageplekken aan moeten kunnen voldoen om weer coassistenten te kunnen opleiden.
 • We zijn aan het verkennen of een beperkt deel van de semi-artsstages en van de keuzestages in jaar 4 ergens in de komende weken hervat zou kunnen worden. Dit hangt onder meer af van de mate van opschaling van de zorg, van de mogelijkheden tot begeleiding en van de veiligheid c.q. het kunnen werken binnen de richtlijnen. Bij hervatting van de ASAS blijft de duur ongewijzigd (12 weken).

OP 1,2,3

 • OP1: Studenten die hun OP1 zouden doen na hun coschappen kunnen hier alvast een start mee maken in afwachting van het hervatten van de coschappen.
 • OP 2/3: Ook onder normale omstandigheden komt het voor dat, bijvoorbeeld na de coschappen, het project zoals beschreven in OP2 niet meer up-to-date is voor OP3. In dat geval wordt de studenten gevraagd een kort addendum aan de OP2 toe te voegen met de dingen die zijn veranderd. De studenten blijven dan wel bij dezelfde afdeling of groep het onderzoek doen. 
  In de huidige situatie zal het wellicht vaker voorkomen dat OP3 moet worden ingevuld met een ander onderwerp bij een andere onderzoeksgroep. Als dat zo is dan dien je tijdig contact op te nemen met professor Lens om dit te bespreken. Dan moet wel een nieuwe OP2 worden geschreven (er moet nu eenmaal samenhang zijn tussen OP2 en OP3 en we moeten weten wie de examinatoren en 2e lezer zijn etc.), die opnieuw wordt beoordeeld. Eventueel commentaar van professor Lens zal geen vertraging opleveren bij het doorgaan naar de OP3. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een nakijktermijn om te starten met OP3.

Jaar 1, 2, 3 em 4

 • Preceptorgesprekken kunnen gewoon doorgang vinden via telefoon, Facetime of Skype, dit in onderling overleg tussen student en preceptor.

Mededeling vanuit het Onderwijscentrum: Studentassessor 2020-2021 gezocht

Het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht is voor studiejaar 2020-2021 op zoek naar een nieuwe Studentassessor. Dit is jouw kans om een jaar lang veel ervaring op te doen in besturen, adviseren en invloed uitoefenen!

Wij zoeken een student die op wil komen voor de belangen van de student! Heb jij een kritische blik op het onderwijs? Wil jij direct bijdragen aan verbeteringen in het onderwijs? Wil jij leren hoe een organisatie wordt aangestuurd? Wil jij leren vergaderen en invloed uitoefenen op het hoogste niveau van de UU? Dan zijn we op zoek naar jou! Dit document geeft een meer uitgebreide beschrijving van het takenpakket.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb jij affiniteit met bestuurlijke processen? Als jij het leuk vindt om je bezig te houden met het verbeteren van jouw onderwijs en een belangrijke rol wilt spelen bij de veranderingen in deze tijd, dan is deze functie wellicht wat voor jou.
Stuur uiterlijk zaterdag 1 juni je motivatiebrief en CV naar Hege van Beek-van Honschooten: H.M.vanBeek-vanHonschooten@umcutrecht.nl.  Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek.

Mededeling vanuit de Studentenraad: kandidaten Studentenraad gezocht

Juist in deze tijden, waarin er om de haverklap van alles verandert, is het belangrijk dat de student zijn stem kan laten horen. De Studentenraad is, net als de opleidingen, druk bezig met nadenken over hoe onderwijs gedigitaliseerd kan worden en hoe de herstart van de stages en coschappen eruit moet zien. Ook komend jaar zal er een Studentenraad moeten staan die de student vertegenwoordigt en het studentenperspectief een goede plek geeft op onze mooie faculteit. Juist in de komende tijden, waarin corona overal invloed op zal hebben, is dit essentieel!

Om je meer te vertellen over wat wij als Studentenraad voor jou doen, en om je meer informatie te geven over hoe ook JIJ volgend jaar een verschil kunt maken op de faculteit, hebben wij een korte video gemaakt met daarin informatie over de Studentenraad en hoe jij hierbij zou kunnen. Kijk de video en neem voor meer informatie contact op via Studentenraad@umcutrecht.nl!

Link naar video: https://youtu.be/FTmnvJOx_cE

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen