28 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Hopelijk heb je toch een beetje kunnen genieten van Koningsdag/Woningsdag en het zonnige weekend. Hierbij een nieuw bericht over de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de opleiding ten aanzien van de aanpassingen vanwege de COVID-19 uitbraak.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Chat via Instagram
We vonden de chat via SAMS van vrijdag erg nuttig en leuk. Dank voor jullie belangstelling. We plannen een volgende chat en dan voor de bachelor en de master apart met de opleidingscoördinatoren erbij.

Tentamens en uitslagen
De tentamens vinden zoveel mogelijk online plaats met online monitoring. Er worden veel vragen gesteld over het inzetten van online proctoring. De UU maakt momenteel de afweging of we door kunnen gaan met deze manier van toetsing en toetsinzage.

Het is helaas nog niet gelukt om toetsinzages te realiseren. Er wordt gestreefd hiervoor een oplossing te hebben voor aanvang van de herkansingen.

De UVT van mei is uitgesteld, in principe naar augustus. Er is een nieuwe datum eind augustus aangevraagd. Deze datum is nog niet definitief bevestigd.

Stand van zaken coschappen
Wij begrijpen dat het lastig te volgen is dat andere faculteiten een gedeelte van hun semi-arts stages/oudste coschappen weer aan het opstarten zijn of zelfs al weer gestart zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan lokale verschillen in opschaling van de reguliere zorg en beschikbaarheid van supervisoren. Wij zijn voorwaarden aan het formuleren voor de herstart van onze coschappen waar stageplekken aan moeten kunnen voldoen. 

We zijn momenteel aan het verkennen of een beperkt deel van de semi arts stages en van de keuzestages van master jaar 3 ergens in de komende weken hervat kunnen worden. Dit hangt onder meer af van de mate van opschaling van de zorg, van de mogelijkheden tot begeleiding en van de veiligheid cq. het kunnen werken binnen de richtlijnen.

Bij hervatting van de ASAS blijft de duur ongewijzigd (12 weken).

Zodra we een startdatum hebben of weten tot wanneer er zeker niet gestart kan worden laat ik het weten. Ik begrijp dat je graag meer duidelijkheid zou willen. We zijn hard aan het puzzelen op een zo eerlijk mogelijk schema voor alle studenten, maar kunnen je op dit moment echt nog niet meer informatie geven dan dit. Neem hierover dan ook alsjeblieft geen contact op met STIP en de coschapindelers. Zij hebben hun tijd hard nodig om een eerlijke indeling te maken.

Stand van zaken onderwijs
De capaciteit van de onderwijsblokken kan in beperkte mate worden vergroot, zodat studenten die hun voorgaande LINK (gedeeltelijk) niet hebben kunnen volgen door de coronamaatregelen wel vast het onderwijs van het volgende blok kunnen volgen. Vanuit de opleiding zal worden bepaald wie extra toegelaten kan worden tot een onderwijsblok. Je kunt je daar nu (nog) niet zelf voor aanmelden.

Even korte herhaling van vorige week omdat we hier veel vragen over krijgen:
Sommige studenten twijfelen of het verstandig is om hun wetenschapsstage naar voren te halen, omdat er binnenkort een coschap gepland staat waar ze misschien mee kunnen starten voordat hun wetenschapsstage afgerond is. Overleg met je begeleider en de examinator van de wetenschapsstage (Master jaar 1 en 2: Mw. dr. M.A.F.M. Gerrits, e-mail: KeuzeMa1-2wetenschap@umcutrecht.nl; Master jaar 3: dr. N. Bovenschen, Schakeljaar@umcutrecht.nl) of het in jouw geval mogelijk is je wetenschapsstage in een dergelijk geval te onderbreken en op een later moment af te ronden. In principe wordt hier vanuit de opleiding soepel mee omgegaan in deze uitzonderlijke tijden.

Invullen tijd
Er is aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om als masterstudent een deel van de bachelor keuzecursus COVID&Society te volgen als wetenschappelijke stage master jaar 1 en 2. Hier bleek veel belangstelling voor te zijn. De studenten die hierop gereageerd hebben, hebben inmiddels aanvullende informatie ontvangen. Er wordt gezocht naar voldoende begeleiders om alle belangstellenden deze stage te kunnen laten volgen. 
Op de website van Studium Generale kun je de plenaire lezingen uit het COVID&Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

Tevens bleek er veel interesse te zijn voor een extra te organiseren STARTblok in P7 of P8, mocht de eis om keuzestage master 2 afgerond te hebben vervallen. Het aanbieden van het STARTblok in de huidige vorm gaat helaas niet lukken. We proberen of het mogelijk is een alternatief voor het STARTblok te ontwikkelen voor P8.

Mededeling vanuit het Onderwijscentrum: Studentassessor 2020-2021 gezocht

Het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht is voor studiejaar 2020-2021 op zoek naar een nieuwe Studentassessor. Dit is jouw kans om een jaar lang veel ervaring op te doen in besturen, adviseren en invloed uitoefenen!

Wij zoeken een student die op wil komen voor de belangen van de student! Heb jij een kritische blik op het onderwijs? Wil jij direct bijdragen aan verbeteringen in het onderwijs? Wil jij leren hoe een organisatie wordt aangestuurd? Wil jij leren vergaderen en invloed uitoefenen op het hoogste niveau van de UU? Dan zijn we op zoek naar jou! Dit document geeft een meer uitgebreide beschrijving van het takenpakket.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb jij affiniteit met bestuurlijke processen? Als jij het leuk vindt om je bezig te houden met het verbeteren van jouw onderwijs en een belangrijke rol wilt spelen bij de veranderingen in deze tijd, dan is deze functie wellicht wat voor jou.
Stuur uiterlijk zaterdag 1 juni je motivatiebrief en CV naar Hege van Beek-van Honschooten: H.M.vanBeek-vanHonschooten@umcutrecht.nl.  Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek.

Mededeling vanuit de Studentenraad: kandidaten Studentenraad gezocht

Juist in deze tijden, waarin er om de haverklap van alles verandert, is het belangrijk dat de student zijn stem kan laten horen. De Studentenraad is, net als de opleidingen, druk bezig met nadenken over hoe onderwijs gedigitaliseerd kan worden en hoe de herstart van de stages en coschappen eruit moet zien. Ook komend jaar zal er een Studentenraad moeten staan die de student vertegenwoordigt en het studentenperspectief een goede plek geeft op onze mooie faculteit. Juist in de komende tijden, waarin corona overal invloed op zal hebben, is dit essentieel!

Om je meer te vertellen over wat wij als Studentenraad voor jou doen, en om je meer informatie te geven over hoe ook JIJ volgend jaar een verschil kunt maken op de faculteit, hebben wij een korte video gemaakt met daarin informatie over de Studentenraad en hoe jij hierbij zou kunnen. Kijk de video en neem voor meer informatie contact op via Studentenraad@umcutrecht.nl!

Link naar video: https://youtu.be/FTmnvJOx_cE
 

Met vriendelijke groet,

Clara Drenth