21 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Allereerst, goed nieuws dat je waarschijnlijk al hebt gezien in de media: het studenten reis product wordt met 3 maanden verlengd. Daarnaast wil ik je graag weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de opleiding.
Zoals je weet wordt er vanavond weer een persconferentie gehouden. Indien er naar aanleiding van deze persconferentie gevolgen zijn voor het onderwijs, zal ik dit later deze week communiceren. Houd er echter rekening mee dat de opleiding tijd nodig heeft om de eventuele gevolgen hiervan te overzien en te verwerken.

Opleidingsspecifieke informatie SUMMA

In de mail die je vorige week van de UU hebt ontvangen stond een stukje over online toetsing met de opmerking dat hier in de volgende UU mail meer informatie over komt. De opleiding heeft gemerkt dat veel studenten hier vragen over hebben. De UU is nog bezig met het opstellen van nieuw beleid over online toetsing, de kansen en de beperkingen ervan. We verwachten hier volgende week meer informatie over te krijgen.

Tentamens en uitslagen
De tentamens vinden zoveel mogelijk online plaats met online monitoring. Het is helaas nog niet gelukt om toetsinzages te realiseren. Ik zal je hiervan op de hoogte houden.

SVT
De SVT van mei is uitgesteld, in principe naar augustus. Er is een nieuwe datum eind augustus aangevraagd. Zodra deze datum definitief is vastgesteld, ontvang je hierover bericht.

(Vrijwilligers)werk
Velen van jullie hebben zich inmiddels aangemeld voor (vrijwilligers)werk, waarvoor hulde! De opleiding krijgt veel vragen van studenten of het is toegestaan om op plekken te werken waar COVID-19 positieve patiënten zijn of waar een hoog risico op besmetting is, zoals werken in de thuiszorg. Vanuit de opleiding adviseren we om niet met bewezen COVID-19 positieve patiënten te werken vanwege je eigen veiligheid. Het werk valt echter buiten de opleiding, dus het is aan jou of je dit risico accepteert. Let er wel op dat (vrijwilligers)werk niet onder de verzekering van de opleiding valt.

Keuzecursus CRU ‘COVID & Society’
Deze week is de COVID-19 keuzecursus CRU bachelor jaar 2 gestart en ook voor master jaar 1 en 2 studenten van CRU opengesteld. SUMMA studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp kunnen de weblectures volgen, zie: https://www.sg.uu.nl/agenda/2020/history-pandemics . Voor SUMMA geldt deze cursus niet als vervangend onderwijs.

SUMMA specifieke Informatie per Lijn

Jaar 1

Lijn Kennis

  • SVA: De SUMMA voortgangsanalyse jaar 1 en 2 van 4 juni wordt uitgesteld. Hierover is nog geen nieuws. Informatie volgt z.s.m.
  • Nefrologie: Dit blok zal ook online gegeven worden. Informatie hierover volgt binnenkort op Blackboard.

Lijn Klinisch Handelen

  • CSCE: Over toetsing volgt later informatie via de mail.

Studentenpoliklinieken

  • SP HAG/Interne Geneeskunde: Informatie staat op Blackboard.

Jaar 2

Lijn Kennis

  • ESMA: De herkansing staat gepland op 12 mei. Het inzagemoment zal voor 12 mei plaatsvinden. Informatie hierover volgt, zodra er meer duidelijkheid is over de procedure.

Lijn Klinisch Handelen
Studentenpoliklinieken

  • Gynaecologie en Obstetrie: Hiervoor zijn modules geplaatst op Blackboard in de community UMC SUMMA studentenpoliklinieken.

Jaar 3/4

  • Er is inmiddels een landelijke NFU richtlijn voor hervatten coschappen. Binnen deze kaders is de opleiding een scenario voor herstart bij ons aan het uitwerken. Voor SUMMA zal op een aantal punten andere voorwaarden gelden dan voor CRU, immers bij SUMMA is de duur van de coschappen al relatief kort. Het uitgangspunt is om de duur van de totale SUMMA coschappen jaar 3 in Gelre ziekenhuizen níet nog verder in te korten.
  • Er komen veel vragen binnen over de ASAS en Keuzestages. Er wordt momenteel op verschillende niveaus nagedacht over hoe en wanneer deze opgestart kunnen worden. Hierin dient SUMMA uiteraard weer gelijk te schakelen met CRU. Ik meer weet stel ik je hiervan op de hoogte. Vooralsnog willen we voor SUMMA nog steeds klinische keuzestages behouden.

Jaar 1, 2, 3 en 4
Professionele Ontwikkeling

  • Preceptorgesprekken kunnen gewoon doorgang vinden via telefoon, Facetime of Skype, dit in onderling overleg tussen student en preceptor.

Mededeling vanuit het Onderwijscentrum: Studentassessor 2020-2021 gezocht

Het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht is voor studiejaar 2020-2021 op zoek naar een nieuwe Studentassessor. Dit is jouw kans om een jaar lang veel ervaring op te doen in besturen, adviseren en invloed uitoefenen!

Wij zoeken een student die op wil komen voor de belangen van de student! Heb jij een kritische blik op het onderwijs? Wil jij direct bijdragen aan verbeteringen in het onderwijs? Wil jij leren hoe een organisatie wordt aangestuurd? Wil jij leren vergaderen en invloed uitoefenen op het hoogste niveau van de UU? Dan zijn we op zoek naar jou! Dit document geeft een meer uitgebreide beschrijving van het takenpakket.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb jij affiniteit voor bestuurlijke processen? Als jij het leuk vindt om je bezig te houden met het verbeteren van jouw onderwijs en een belangrijke rol wilt spelen bij de veranderingen in deze tijd, dan is deze functie wellicht wat voor jou.
Stuur uiterlijk zaterdag 1 juni je motivatiebrief en CV naar Hege van Beek-van Honschooten: H.M.vanBeek-vanHonschooten@umcutrecht.nl.  Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek.

Mededeling vanuit de Studentenraad: studentvertegenwoordigers gezocht

Juist in deze tijden, waarin er om de haverklap van alles verandert, is het belangrijk dat de student zijn stem kan laten horen. De Studentenraad is, net als de opleidingen, druk bezig met nadenken over hoe onderwijs gedigitaliseerd kan worden en hoe de herstart van de stages en coschappen eruit moet zien. Ook komend jaar zal er een Studentenraad moeten staan die de student vertegenwoordigt en het studentenperspectief een goede plek geeft op onze mooie faculteit. Juist in de komende tijden, waarin corona overal invloed op zal hebben, is dit essentieel!

Om je meer te vertellen over wat wij als Studentenraad voor jou doen, en om je meer informatie te geven over hoe ook JIJ volgend jaar een verschil kunt maken op de faculteit, is een korte video gemaakt met daarin informatie over de Studentenraad en hoe jij hierbij zou kunnen: https://youtu.be/FTmnvJOx_cE
Bekijk de video en neem voor meer informatie contact op via Studentenraad@umcutrecht.nl!

Mededeling vanuit de MSFU "Sams": chat met de opleidingsdirecteur

De MSFU "Sams" organiseert vrijdag 24 april om 15:00 een live stream op Instagram met Tineke Westerveld, opleidingsdirecteur Geneeskunde. Deze live stream wordt uitgezonden op het account 'msfusams'. Je hebt dan de mogelijkheid om direct jouw vragen aan Tineke te stellen. 

Tot slot

We hebben een hectische periode achter de rug. Van het ene op het andere moment konden we niet meer fysiek aanwezig zijn op de universiteit. Het onderwijs is razendsnel aangepast en waar mogelijk op afstand aan je aangeboden.

Het doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen in jouw ervaringen met het onderwijs op afstand dat je hebt gevolgd. De resultaten zullen door de docenten worden meegenomen om in eerste instantie het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en ze zullen door de universiteit worden meegenomen om het onderwijs op afstand zo optimaal mogelijk in te zetten.

Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 4 en 10 minuten.

De link naar de vragenlijst is: https://evaluatie.umcutrecht.nl/evasys/online.php?p=P79LU

De vragenlijst sluit op 1 mei.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen