14 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Ik hoop dat je fijne Paasdagen hebt gehad. Het is inmiddels al weer 4 weken geleden dat besloten is om alle coschappen tot nader order te staken en bijna 5 weken geleden dat al het contactonderwijs gestaakt is. Ik hoop dat het je inmiddels gelukt is om een passende dagbesteding te vinden. Middels deze mail wil ik je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de opleiding. 

Studentbegeleiding

Deze onwerkelijke tijden hebben effect op alles wat we doen, zowel professioneel als privé – en dat kan nu ook door elkaar gaan lopen. De UU biedt hulp aan, naast de reguliere begeleiding vanuit de opleiding/faculteit en deze tips. Marte Otter en Sophie Reekers zijn voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl. Zij horen het graag als jij nog andere behoeftes aan hulp hebt. 

Opleiding specifieke informatie SUMMA

Stand van zaken rondom de coschappen
Er wordt momenteel nagedacht over verschillende scenario’s voor de (her)start van de coschappen en deze door te rekenen. Uitgangspunt is dat we zo eerlijk mogelijk en voor zoveel mogelijk studenten de studie vertraging willen beperken. Ik hoop zo spoedig mogelijk hierover meer informatie te kunnen geven.

Tentamens en uitslagen
De tentamens vinden zoveel mogelijk online plaats met online monitoring. De examencommissie heeft besloten dat toetsinzages ook online plaats kunnen vinden, echter alleen na inschrijving hiervoor. Het vergt tijd en energie om dit te organiseren. Het is daarom nog niet gelukt om toetsinzages te organiseren voor toetsen die al online plaats hebben gevonden. Hierover zal nog informatie volgen.

De SVT van mei is uitgesteld, in principe naar augustus, Een nieuwe datum is nog niet bekend. Ik informeer je zodra dit wel het geval is.

Dit studiejaar zou de opleiding voor de eerste keer een SV-A jaar 1 en SV-A jaar 2 organiseren. Dit lukt niet meer voor juni 2020. We hopen een SV-A te kunnen inrichten voor de eerstvolgende SVT in september 2020.

Vrijwilligerswerk
Ons advies is om niet te werken met Covid-19 positieve patiënten. We krijgen hier veel vragen over. In de mail van volgende week ontvang je hier meer informatie over.

Buluitreikingen
Momenteel kunnen de buluitreikingen in het Academiegebouw helaas niet doorgaan. Je kunt wel je diploma downloaden via DUO, zodat er geen vertraging ontstaat als je dit nodig hebt voor een baan. Op een later moment wordt er alsnog een ceremonie georganiseerd waarbij ook de eed/gelofte afgelegd wordt. Alleen in individuele gevallen kan er nu via de examencommissie besloten worden tot het online aanbieden van het afleggen van de eed/gelofte.

Dringend advies: schrijf je niet uit voor de opleiding!
Kun je op dit moment geen enkel onderwijs volgen omdat je met je coschappen bezig was of met je schakeljaar? De faculteit raadt je aan om ingeschreven te blijven staan. De universiteit is aan het kijken of er voor studenten die ten tijden van Covid geen onderwijs kunnen volgen en uitlopen een financiële vergoeding gaat komen: https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/financiele-regelingen/.... Om hiervoor in aanmerking te komen is het van belang dat je ingeschreven blijft staan. 

Informatie per Lijn
Jaar 1
Lijn Kennis

 • I&IS: De herkansing staat gepland op 28 april. Hoogstwaarschijnlijk wordt de toets afgenomen via Proctoring. Informatie hierover volgt.
 • SVA: De SUMMA voortgangsanalyse jaar 1 en 2 van 4 juni wordt uitgesteld. Informatie hierover volgt.
 • CVS: Het tentamen staat vooralsnog gepland voor donderdag 23 april. Hoogstwaarschijnlijk wordt de toets afgenomen via Proctoring. Informatie hierover volgt.

Lijn Klinisch Handelen:

 • SP Chirurgie: Dit loopt via de begeleiders van het Diakonessenziekenhui s. Zij nemen contact met je op. Ga ervan uit dat dit in de timeslots van de poli plaatsvindt.
 • SP HAG/Interne Geneeskunde: Informatie hierover volgt via Blackboard..

Lijn Wetenschap

 • WV-A: Net zoals bij de OP’s gaan de journal clubs en klinische dilemma’s (deze week over Covid-19) gewoon door via Zoom Pro. Hierover ben je via de mail door de coördinator ingelicht.

Jaar 2
Lijn Kennis

 • ESMA: De herkansing staat gepland op 12 mei. Het inzagemoment moet voor 12 mei worden ingepland. Informatie hierover volgt (zie bovenstaande informatie in deze mail).
 • SVA: De SUMMA voortgangsanalyse jaar 2 van 29 mei wordt uitgesteld. Informatie hierover volgt. Dit geldt ook voor de SUMMA voortgangsanalyse jaar 1 en 2 van 4 juni.
 • G&M: De simulatieweek gaat door. G&M plaatst informatie op Blackboard.

Lijn Klinisch Handelen:

 • Psychiatrie: Je wordt geïnformeerd door de coördinator dr. R. van Ojen.
 • Dermatologie: Je wordt geïnformeerd door de coördinator dr. C. Sanders.
 • Gynaecologie en Obstetrie: Je wordt geïnformeerd door de coördinator dr. S. Broer.
 • Kindergeneeskunde: Voor de twee groepen die het betreft (groep 3 en 4) volgt deze week via de mail de instructie voor de E-modules kindergeneeskunde en de nabespreking. Houd hiervoor de ochtenden aan waarop het onderwijs gepland stond (21 april, 4 mei en 11 mei).
 • Oogheelkunde: Hiervoor zijn modules online geplaatst in de community UMC SUMMA studentenpoliklinieken die je kunt maken. Daarnaast wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd in de laatste week van deze polikliniek. Hierover ontvang je nog informatie.
 • KNO: Hiervoor worden modules online geplaatst in de community UMC SUMMA studentenpoliklinieken die gemaakt moeten worden. Daarnaast wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd in de laatste week van deze polikliniek. Hierover ontvang je nog informatie.

Jaar 2, 3 en 4
Wetenschap:

 • OP1 en OP3: Presentaties verlopen via Zoom. Verdere informatie hierover is te vinden op Blackboard.

Mededelingen vanuit het OnderwijsCentrum

De Servicedesk van het OnderwijsCentrum krijgt telefonisch veel vragen over het resetten van het wachtwoord van een UMC account. Om de telefoonlijn minder te belasten, vraagt de Servicedesk je om een e-mail te sturen naar owcsdict@umcutrecht.nl met je gegevens, waaronder je mobiele nummer. De Servicedesk kan dan later, op een rustiger tijdstip, contact met je opnemen. Hiermee zorgen we er met zijn allen voor dat de Servicedesk goed bereikbaar is voor ondersteuning aan docenten/opleiders en medewerkers van het OnderwijsCentrum. De Servicedesk neemt op kantooruren binnen 2 uur contact met je op.

Je kunt controleren of je bent aangemeld voor Wijzigen wachtwoord in 1 minuut (WIM). Daarvoor ga je naar wachtwoord.umcutrecht.nl > ‘wachtwoord vergeten’ > als je mobiele nummer op het scherm staat ben je aangemeld en kun je je wachtwoord resetten.
Ben je niet aangemeld voor WIM? Stuur een e-mail naar owcsdict@umcutrecht.nl met je mobiele nummer, zodat de Servicedesk je kan aanmelden.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week kom ik terug op de meest gestelde vragen. 

Veel sterkte en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Annet van Royen