14 april 2020

Update onderwijs in coronatijd

Ik hoop dat je fijne Paasdagen hebt gehad. Het is inmiddels al weer 4 weken geleden dat besloten is om alle coschappen tot nader order te staken en bijna 5 weken geleden dat al het contactonderwijs gestaakt is. Ik hoop dat het je inmiddels gelukt is om een passende dagbesteding te vinden. Middels deze mail wil ik je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de opleiding. 

Studentbegeleiding

Deze onwerkelijke tijden hebben effect op alles wat we doen, zowel professioneel als privé – en dat kan nu ook door elkaar gaan lopen. De UU biedt hulp aan, naast de reguliere begeleiding vanuit de opleiding/faculteit en deze tips. Marte Otter en Sophie Reekers zijn voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl. Zij horen het graag als jij nog andere behoeftes aan hulp hebt. 

Opleiding specifieke informatie CRU bachelor

Stand van zaken onderwijs en coschappen
Jaar 1
Regulatie en Integratie start op maandag 20 april en wordt online gegeven. Houd Blackboard goed in de gaten voor de inlogcodes van de onderwijsbijeenkomsten.

Jaar 2
De keuzecursussen starten op maandag 20 april. Vorige week is de indeling in de cursussen bekend gemaakt. Op Blackboard vind je het blokboek en de roosters.  Houd Blackboard goed in de gaten voor de inlogcodes van de onderwijsbijeenkomsten.

Jaar 3
Blok Groen wordt nu online gegeven. Houd Blackboard goed in de gaten voor de inlogcodes van de onderwijsbijeenkomsten.  

Ik weet op dit moment nog niet wanneer de coschappen weer hervat kunnen worden. Het is wel duidelijk dat 20 april niet haalbaar is. Het moet veilig zijn voor zowel studenten als voor patiënten en er moet een situatie zijn waarin je goed gesuperviseerd wordt en je leerdoelen kunt halen. Dat kan nog wel een poosje duren.
Ik realiseer me dat momenteel in Blok Groen geen PLO, BLS/AED en HIX training gegeven wordt. Bij de herstart van LINK Groen wordt gekeken hoe we dit kunnen oplossen. De opleiding probeert voor zoveel mogelijk studenten de studie vertraging te beperken. We zijn bezig om scenario’s te maken voor de herstart van de coschappen en deze door te rekenen. Uitgangspunt is dat we zo eerlijk mogelijk en voor zoveel mogelijk studenten de studie vertraging willen beperken. Daarom kan Onderwijszaken nu nog geen coschap rooster versturen.

Stand van zaken tentamens en uitslagen
Jaar 1 
De herkansing ZHB 1 vindt plaats op 17 april.

Jaar 2
De herkansing van GZC 2 vindt plaats op 15 april.

Gezien het aantal vragen over de herkansing van Stofwisseling 2, hierbij de bevestiging dat deze toets niet doorgaat op 16 april. Zoals in de mail van 7 april is aangegeven, is het aantal deelnemers aan de herkansing te groot voor toetsing met online monitoring (proctoring). Er wordt gezocht naar een andere datum. Deze datum wordt ruim van te voren gecommuniceerd. 

Overige toetsing
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de toetsen van de blokken van jaar 1, jaar 2 en jaar 3 af te nemen. Hierbij wordt ook de toetsing van het KLO en PLO onderwijs, de CRUX toetsen en de toetsen die niet door gegaan zijn, te weten de toets van MH en KLO2 en de herkansing van Stofwisseling 1 en Stofwisseling 2, meegenomen. Zodra hier meer over bekend is, ontvang je bericht.

Toetsinzages
De examencommissie heeft besloten dat toetsinzages ook online plaats kunnen vinden, echter alleen na inschrijving hiervoor. Het vergt tijd en energie om dit te organiseren. Het is daarom nog niet gelukt om toetsinzages te organiseren voor toetsen die al online plaats hebben gevonden. Hierover zal nog informatie volgen. 

Dringend advies: schrijf je niet uit voor de opleiding!
Kun je op dit moment geen enkel onderwijs volgen omdat je met je coschappen bezig was? De faculteit raadt je aan om ingeschreven te blijven staan. De universiteit is aan het kijken of er voor studenten die ten tijden van Covid geen onderwijs kunnen volgen en uitlopen een financiële vergoeding gaat komen: https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/financiele-regelingen/.... Om hiervoor in aanmerking te komen is het van belang dat je ingeschreven blijft staan. 

Mededelingen vanuit het OnderwijsCentrum

De Servicedesk van het OnderwijsCentrum krijgt telefonisch veel vragen over het resetten van het wachtwoord van een UMC account. Om de telefoonlijn minder te belasten, vraagt de Servicedesk je om een e-mail te sturen naar owcsdict@umcutrecht.nl met je gegevens, waaronder je mobiele nummer. De Servicedesk kan dan later, op een rustiger tijdstip, contact met je opnemen. Hiermee zorgen we er met zijn allen voor dat de Servicedesk goed bereikbaar is voor ondersteuning aan docenten/opleiders en medewerkers van het OnderwijsCentrum. De Servicedesk neemt op kantooruren binnen 2 uur contact met je op.

Je kunt controleren of je bent aangemeld voor Wijzigen wachtwoord in 1 minuut (WIM). Daarvoor ga je naar wachtwoord.umcutrecht.nl > ‘wachtwoord vergeten’ > als je mobiele nummer op het scherm staat ben je aangemeld en kun je je wachtwoord resetten.
Ben je niet aangemeld voor WIM? Stuur een e-mail naar owcsdict@umcutrecht.nl met je mobiele nummer, zodat de Servicedesk je kan aanmelden.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week kom ik terug op de meest gestelde vragen. 

Met vriendelijke groet,

Isabel Thunnissen