31 maart 2020

Update onderwijs in coronatijd

Op woensdag 25 maart heeft de Universiteit Utrecht laten weten dat al het universitaire onderwijs en toetsing tot 1 juni  online aangeboden wordt. In de mail die je op vrijdag 27 maart van de UU hebt ontvangen staat dat het onderwijs en de toetsing ook na 1 juni online plaatsvindt. Uitzondering is onderwijs of toetsing dat niet kan worden vervangen door een goed online alternatief, zoals bijvoorbeeld coschappen.
De faculteit Geneeskunde heeft besloten zoveel mogelijk het beleid van de UU te volgen. In sommige gevallen wijken wij af van de UU.

Opleiding specifieke informatie Master CRU

We hebben de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Gaan tentamen inzages door?
De examencommissie bekijkt de mogelijkheden om deze digitaal door te laten gaan.

Mag ik starten met een nieuw onderwijsblok, waarvoor ik ingepland sta, ook al heb ik mijn voorgaande LINK niet af kunnen ronden?
Ja,  je kunt je gewoon inschrijven voor het onderwijsblok waarvoor je ingepland staat.

Mag ik starten met een volgend onderwijsblok, waarvoor ik nog niet ingepland stond, nu ik na afronding van het voorgaande blok niet kan beginnen met mijn LINK of deze niet kan afronden?
Door capaciteitsproblemen voor onderwijs en toetsing is het vooralsnog niet mogelijk om meer studenten toe te laten voor een onderwijsblok dan oorspronkelijk gepland. We hopen de capaciteit uit te kunnen breiden, zodat er toch extra studenten toegelaten kunnen worden tot een onderwijsblok. Over 2 weken geven we een update over dit onderwerp.

Worden alle coschappen ook tot 1 juni stopgezet?
Er is nog geen definitief besluit genomen over de coschappen. Vooralsnog zijn alle coschappen tot 20 april gestaakt. In de week van 6 april communiceren we opnieuw over de stand van zaken.

Kan ik vast starten met het STARTblok?
Je mag je onder de volgende voorwaarden inschrijven voor het STARTblok:

 • Je hebt al het blokonderwijs van master jaar  1 en 2 afgerond. Indien het niet mogelijk is het blokonderwijs van Ma1 of Ma2 te volgen door capaciteitsproblemen, is de minimumeis twee afgeronde onderwijsblokken Ma1 en Ma2.
 • Je hebt minimaal één  LINK afgerond.
 • Je hebt je keuzestage Ma1 en Ma2 afgerond.
 • De eis voor het behalen van de UVT-1  vervalt, aangezien de eerstvolgende UVT naar augustus is verplaatst.

Kan ik de eindbeoordeling van mijn afgebroken coschap van het LINK of keuzestage af laten tekenen?

 • Heb je 4-5 dagen gemist van je coschap met een minimale duur van 2 weken?
  - Mail je begeleider/examinator over een aanvullende opdracht. Bij goedkeuring hiervan kun je je eindbeoordeling in laten vullen.
 • Heb je meer dagen gemist van je coschap?
  - Hervat je coschap zodra dit weer mogelijk is.
  - Voor keuzestages geldt dat je die op een alternatieve wijze in overleg met je begeleider en examinator af mag ronden.

Kan ik de eindbeoordeling van mijn ASAS/BSAS af laten tekenen?

 • Heb je minder dan 3 weken gemist?
  - In dat geval kijken we individueel wat de mogelijkheden zijn. Mail de examinator van de ASAS je programma van je schakeljaar door en de contactgegevens van je begeleider van je ASAS/BSAS.
 • Heb je meer dan 3 weken gemist?
  - Hervat je ASAS/BSAS zodra dit weer mogelijk is.
  - Voor BSAS bestaat de mogelijkheid om deze met wetenschappelijk onderzoek of andere alternatieve wijze af te ronden.

Kan ik mijn klinische keuzestage op een andere manier afronden?
In overleg met je begeleider en examinator van de keuzestages mag je je klinische keuzestage op een andere manier afronden.

Hoe kan ik mijn afgebroken of geannuleerde buitenlandstage afronden?
Er wordt gewerkt aan een alternatief onderwijsprogramma ter vervanging van de buitenlandstage. Je ontvangt hierover bericht vanuit het International Office/de examinator buitenlandstages.

Mededelingen vanuit het Onderwijscentrum

MFA token voor master studenten die een wetenschappelijke stage doen
Ben je master student en volg je op dit moment een wetenschapsstage? Dan kun je een stage/co-schapsaccount MFA (=VPN) aanvragen. Hiermee kun je thuiswerken en jouw wetenschapsstage vervolgen.
Je kunt je aanvraag, na akkoord van jouw stagebegeleider / (opleidings)coördinator, indienen bij de decentrale ICT-afdeling van de divisie waar je stage loopt. Belangrijk hierbij is dat je alleen een token aanvraagt als dit strikt noodzakelijk is.
De stage coördinatoren worden hierover door de opleiding  geïnformeerd.

Kom niet naar het UMC Utrecht om te studeren
Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan om in het UMC Utrecht te studeren. Zoals bekend is het Hijmans van den Berghgebouw gesloten voor studenten. We hebben begrepen dat er studenten zijn die naar de collegezalen en computerleerzalen gaan om daar te studeren. In de collegezalen en computerzalen worden telefoondiensten gedraaid. We vragen je dan ook nadrukkelijk om deze zalen niet te betreden. Dit geldt ook voor de ruimtes voor de collegezalen (Samsplein).

Communicatie UU/faculteit Geneeskunde

We kunnen ons voorstellen dat, door alle berichtgeving van de UU en de opleiding, het soms niet helemaal duidelijk is welke maatregelen op jou als student van de faculteit Geneeskunde van toepassing zijn.
Met ingang van vandaag informeren we je elke dinsdag over de laatste stand van zaken. Dit doen we per mail en via nieuwsberichten en Frequently Asked Questions (FAQ) op de studentensite en in principe aansluitend op de berichtgeving van de UU.

Tot slot

Het coronavirus gooit veel levens overhoop, ook als je niet ziek bent. Thuis studeren, geen vrienden zien, misschien ver weg zijn van je familie....dat kan je confronteren met allerlei onzekerheden. Financieel, maar bijvoorbeeld ook mentaal. De UU heeft enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden: https://students.uu.nl/naast-de-studie/tips-in-tijden-van-corona 

De coaches van Geneeskunde en BMW hebben ook tips voor je  geformuleerd rondom thuiswerken aan de studie, omgaan met onzekerheid en contact houden met andere studenten. Zie https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/coronavirus onder ‘handige links’.
Voor een bel of Skype afspraak met de studie adviseurs  kun je een afspraak inplannen via de online agenda: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_GNK

Voor onderwijs feedback, vragen of tips kun je terecht bij de jaarvertegenwoordigingen. Zij verzamelen de vragen en spelen deze door naar de opleiding. De JVT probeert zoveel mogelijk vragen zelf te beantwoorden. Indien zij geen antwoord hebben op de vraag verwijst zij gericht door.

Je kunt WEL terecht bij de JVT voor:

 • Opmerkingen over digitalisering van vakken;
 • Opmerkingen/tips over nieuwe manieren van toetsing;
 • Opmerkingen over communicatie vanuit opleiding/coördinatoren.

Je kunt NIET terecht bij de JVT voor: 

 • Vragen over eigen stages/coschappen: neem contact op met de studieadviseur of STIP;
 • Vragen over collegegeld: neem contact op met de studieadviseur, STIP of UU for U, Student Services;
 • Vragen over vrijwilligerswerk: zie https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/coronavirus/vrijwilli...
 • Persoonlijke omstandigheden, stress etc.: neem contact op met de studieadviseur, coaches of studentpsycholoog.

Onze opleidingsdirecteur Tineke Westerveld heeft een videoboodschap voor jullie allen opgenomen. Je kunt het filmpje bekijken via deze link: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/coronavirus

Sterkte in deze onzekere tijd!