31 maart 2020

Update onderwijs in coronatijd

Op woensdag 25 maart heeft de Universiteit Utrecht laten weten dat al het universitaire onderwijs en toetsing tot 1 juni  online aangeboden wordt. In de mail die je op vrijdag 27 maart van de UU hebt ontvangen staat dat het onderwijs en de toetsing ook na 1 juni online plaatsvindt. Uitzondering is onderwijs of toetsing dat niet kan worden vervangen door een goed online alternatief, zoals bijvoorbeeld coschappen.
De faculteit Geneeskunde heeft besloten zoveel mogelijk het beleid van de UU te volgen. In sommige gevallen wijken wij af van de UU.

Opleiding specifieke informatie Bachelor CRU

Tentamen inzages
De examencommissie bekijkt de mogelijkheden om deze digitaal door te laten gaan.

Jaar 1

 • Stofwisseling 1 en ZHB 1: Deze week wordt bekend of de herkansing Stofwisseling 1 en ZHB 1 via proctoring kan plaatsvinden.
 • R&I: Dit wordt een online cursus. Informatie over toetsing volgt.
 • PLO: Voor PLO jaar 1 wordt nog naar een oplossing gekeken. Informatie hierover volgt.

Jaar 2

 • Keuzecursussen: De keuzecursussen kunnen dit jaar niet allemaal gegeven worden, omdat ze niet allemaal omgezet kunnen worden in een online variant. Er wordt nu gekeken welke keuzecursussen in deelnemers aantal kunnen uitbreiden en er wordt gewerkt aan een nieuwe keuzecursus.
  De keuzecursussen zullen dit jaar geen 10 maar 8 weken beslaan. De laatste 2 weken reserveren we om, als dat tegen die tijd weer mogelijk zou zijn, PLO onderwijs en toetsen te organiseren. Wat houdt dit precies in:
  - Studenten die geplaatst zijn in een cursus die niet meer doorgaat worden herverdeeld over de andere keuzecursussen en de nieuw opgezette cursussen.
  - Als je cursussen elders volgt kan dat een probleem opleveren omdat dit jaar de laatste 2 weken vrijgehouden worden voor PLO.  In dat geval krijg je ook een plaats in één van onze keuzecursussen.
 • Stofwisseling 2 en GZC 2: Deze week wordt bekend of de herkansing Stofwisseling 2 en GZC 2 via proctoring kan plaatsvinden.
 • KLO: De toets KLO 2 op 8 april wordt uitgesteld. Je ontvangt ruim van tevoren bericht wanneer deze toets ingepland wordt.

CRUX toetsen
Deze toetsen worden naar een later moment verplaatst. Informatie hierover volgt.

Jaar 3

 • MH: De toets van 20 maart is uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Meer informatie hierover volgt.
 • GZC 3: Onderwijs wordt in dit blok online gegeven. Alle informatie die nodig is voor het volgen van het blok wordt op Blackboard geplaatst. Informatie over toetsing volgt.
 • Blok Groen: Onderwijs wordt in dit blok nu online gegeven. De toets van het blok en ook de toets kwaliteit en veiligheid worden via proctoring afgenomen.
 • PLO: Er wordt gekeken hoe we de BLS en anamnesetrainingen in een later stadium kunnen aanbieden. Informatie hierover volgt.
 • LINK Groen:  Meer informatie volgt later.

Mededelingen vanuit het Onderwijscentrum

Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan om in het UMC Utrecht te studeren. Zoals bekend is het Hijmans van den Berghgebouw gesloten voor studenten. We hebben begrepen dat er studenten zijn die naar de collegezalen en computerleerzalen gaan om daar te studeren. In de collegezalen en computerzalen worden telefoondiensten gedraaid. We vragen je dan ook nadrukkelijk om deze zalen niet te betreden. Dit geldt ook voor de ruimtes voor de collegezalen (Samsplein).

Communicatie UU/faculteit Geneeskunde

We kunnen ons voorstellen dat, door alle berichtgeving van de UU en de opleiding, het soms niet helemaal duidelijk is welke maatregelen op jou als student van de faculteit Geneeskunde van toepassing zijn.
Met ingang van vandaag informeren we je elke dinsdag  over de laatste stand van zaken. Dit doen we per mail en via nieuwsberichten en Frequently Asked Questions (FAQ) op de studentensite en in principe aansluitend op de berichtgeving van de UU.

Tot slot

Het coronavirus gooit veel levens overhoop, ook als je niet ziek bent. Thuis studeren, geen vrienden zien, misschien ver weg zijn van je familie....dat kan je confronteren met allerlei onzekerheden. Financieel, maar bijvoorbeeld ook mentaal. De UU heeft enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden: https://students.uu.nl/naast-de-studie/tips-in-tijden-van-corona 

De coaches van Geneeskunde en BMW hebben ook tips voor je  geformuleerd rondom thuiswerken aan de studie, omgaan met onzekerheid en contact houden met andere studenten. Zie  https://students.uu.nl/gnk/coronavirus onder ‘handige links’.
Voor een bel of Skype afspraak met de studie adviseurs  kun je een afspraak inplannen via de online agenda: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_GNK

Voor onderwijs feedback, vragen of tips kun je terecht bij de jaarvertegenwoordigingen. Zij verzamelen de vragen en spelen deze door naar de opleiding. De JVT probeert zoveel mogelijk vragen zelf te beantwoorden. Indien zij geen antwoord hebben op de vraag verwijst zij gericht door.

Je kunt WEL terecht bij de JVT voor:

 • Opmerkingen over digitalisering van vakken;
 • Opmerkingen/tips over nieuwe manieren van toetsing;
 • Opmerkingen over communicatie vanuit opleiding/coördinatoren.

Je kunt NIET terecht bij de JVT voor: 

 • Vragen over eigen stages/coschappen: neem contact op met de studieadviseur of STIP;
 • Vragen over collegegeld: neem contact op met de studieadviseur, STIP of UU for U, Student Services;
 • Vragen over vrijwilligerswerk: zie https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/onderwijs/coronavirus/vrijwilli...
 • Persoonlijke omstandigheden, stress etc.: neem contact op met de studieadviseur, coaches of studentpsycholoog.

Onze opleidingsdirecteur Tineke Westerveld heeft een videoboodschap voor jullie allen opgenomen. Je kunt het filmpje bekijken via deze link: https://students.uu.nl/gnk/coronavirus

Sterkte in deze onzekere tijd!