18 november 2019

Update extra toegangscontrole UB en Drift 21, 23 en 25

Update: de UB en de Driftpanden zijn met ingang van 18 november weer toegankelijk via de hoofdingang, de fietsenkelder en het voorplein. De toegang vanuit de fietsenstalling Keizerstraat blijft voorlopig nog gesloten na 14.00. Daarnaast moet je nog steeds een geldig identiteitsbewijs of geldige collegekaart tonen bij binnenkomst.

---

Informatie over de Universiteitsbibliotheek Binnenstad van de Universiteit Utrecht

De toegang tot de Universiteitsbibliotheek Binnenstad en de aangrenzende Driftpanden (Drift 21, 23 en 25) is tijdelijk aangepast: je kunt vanaf 14.00 alleen nog maar naar binnen via de hoofdingang en met een identiteitsbewijs of collegekaart.

De maatregelen gaan in op 11 november 2019 en zijn vooralsnog tijdelijk. Het gewijzigde toegangsbeleid geldt vanaf 14.00 uur. Vanaf dat tijdstip  

  • is toegang via de fietsenstalling, het voorplein, de fietsenstalling Keizersstraat afgesloten. Iedereen wordt verzocht de hoofdingang te gebruiken.
  • krijg je alleen toegang tot de Universiteitsbibliotheek Binnenstad en Driftpanden op vertoon van een geldig identiteitsbewijs of geldige collegekaart. In de avonduren wordt dit al langer op deze manier gedaan.

Voor 14.00 uur kun je nog wel 'normaal' naar binnen.

Overlast door jongeren

Aanleiding voor de maatregelen is de overlast van een groep jongeren in de UBB en Driftpanden. Omdat eerdere maatregelen tot nu toe nog onvoldoende effect hebben gehad, voelen wij ons genoodzaakt tot bovenstaande maatregelen over te gaan. Onze excuses voor de overlast.