31 maart 2020

Universiteitsraad vergadert op afstand

Maandag 23 maart was het eerste online overleg tussen het CvB en de U-Raad. Ook deze vergaderingen kunnen net zoals alle andere vergaderingen niet meer plaatsvinden in persoon en worden daarom via Microsoft Teams gehouden. Tijdens de vergadering is de Raad onder meer bijgepraat over de inrichting van het crisisoverleg op de UU, en is er gesproken over de gevolgen voor processen zoals het strategisch plan en de studentverkiezingen van de medezeggenschapsraden. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over hoe we de aankomende maanden de continuïteit van de universitaire medezeggenschap kunnen waarborgen.

Wat betekent dit voor de medezeggenschap?

De getroffen maatregelen raken alle lagen van de universitaire gemeenschap en ook de universiteitsraad. Maar ook in deze tijd blijft de raad in nauw contact staan met het College, en vormt het een belangrijk klankbord voor de vele vragen die leven binnen de gemeenschap en de oplossingen die worden aangedragen. Zo zijn er zorgen geuit over de doorgang van digitale tentamens en hertentamens, en over verplichte praktische opdrachten en stages die niet door kunnen gaan. Het College en de vice-decanen zijn daarover in gesprek; de U-raad blijft deze zaken controleren, de processen volgen en aandacht vragen voor de gevallen waar nog niet aan is gedacht. Heb je vragen die niet beantwoord worden op de speciale corona-webpagina of via het email-adres coronavirus@uu.nl, of loop je tegen een ander obstakel aan? Laat het ons weten.

Wat zijn de gevolgen voor de notities?

De U-raad probeert de aankomende maanden zo veel mogelijk de reguliere vergadercyclus te volgen, al heeft de planning van enkele onderwerpen vertraging opgelopen. Het meest in het oog springend is het strategisch plan (SP). De geplande inputsessies konden niet allemaal doorgaan. Ook blijkt het voor de faculteiten lastig hun facultaire deel tijdig aan te leveren. Het is belangrijk dat we snel een nieuw tijdpad hebben en doorgaan met het verzamelen van input uit de universitaire gemeenschap. Dat is geen ideale situatie, maar van belang om het strategisch plan van iedereen te maken. Mocht je concrete ideeën of suggesties hebben die je tijdens de inputsessies had willen inbrengen? Laat het ons weten. Verder spreken we over de verkiezingen van de studentvertegenwoordiging. Het Centraal Stembureau heeft aangekondigd dat de verkiezingen uitgesteld worden en dat er wordt gewerkt aan een gepaste oplossing.

Hoe wordt de transparantie van de medezeggenschap gewaarborgd?

Het voornemen is om zowel de commissievergadering en de UR- en UR+ de komende tijd via Teams te voeren. We onderzoeken de mogelijkheid om deze vergaderingen toegankelijk te maken voor de universitaire gemeenschap – live of achteraf. Een van de voordelen van deze vergadervorm is dat er achteraf een opname beschikbaar is. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan je hierover lezen op onze website.

Hoe is de Universiteitsraad te bereiken?

De Universiteitsraad is via de gebruikelijke manieren te benaderen. Deze contactgegevens vind je op de website van de universiteitsraad.